Web of Science ResearcherID:  I-8681-2018

Oleksuk

Кандидат психологічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Олексюк В. Механізми становлення суб’єктності як ціннісно-смислової основи особистості / В. Олексюк // Освітній діалог як гуманітарна психодидактична технологія вищої освіти : монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 109-126
 2. Олексюк В. Особливості становлення та розвитку почуття самоцінності у період ранньої дорослості / В. Олексюк, О. Печіль // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 398-403
 3. Олексюк В. Чинники формування гендерних уявлень у старшому дошкільному віці / В. Олексюк, Ю. Тареєва // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 116-121

2022 рік

 1. Кравчук Л. Вплив тривожності на самоактуалізацію студентів-майбутніх психологів / Л. Кравчук ; наук. кер. В. Олексюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 1-3
 2. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.
 3. Радчук Г. Психологічні особливості впровадження дистанційного навчання студентів / Г. Радчук, З. Адамська, В. Олексюк // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів, 2022. – Вип. 12. – С. 107–114. DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.12

2021 рік

 1.   Олексюк В. Особливості порушення розумової працездатності у дітей // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : збірник статей учасників Третьої Міжнародної наукової інтернет-конференції (16 березня 2021 р., м. Дрогобич).  – Дрогобич : Швидкодрук, 2021. – С. 241–247.

2020 рік

 1. Олексюк В. Р. Особливості становлення старшокласника як суб'єта власного життя / В. Р. Олексюк // Теорія і практика сучасної психології. – Запоріжжя : Гельветика, 2020. – № 2. – С. 135–139.
 2.  Олексюк В. Психологічні механізми формування делінквентної поведінки підлітків / В. Олексюк // Методологічні, теоретичні та практичні проблеми психологічної науки : матеріали ІІ Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Дрогобич, 25 лютого 2020 р.). – Дрогобич : Швидкодрук, 2020. – С. 161–166.
 3. Web-service for network graph building for works planning / N. R. Balyk, I. M. Grod, S. V. Martinyuk [et al.] // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – P. 277– 280.

2019 рік

 1. Олексюк В. Р. Параметри аналізу життя клієнта як цілісності у роботі психолога-консультанта / В. Р. Олексюк // XXV науково-практична конференція УСП «Психотерапія і свобода» та субконференція з дитячої та юнацької психотерапії (м. Тернопіль, 27-30 червня 2019 р.) : матеріали конференції. – Тернопіль, 2019. – С. 7780. 
 2. Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів / Г. К. Радчук, З. М. Адамська, Г. М. Свідерська [et al.] // Psychological Journal: Scientific Review.  Kyiv, 2019. – Vol. 5, Issue 11. – P. 22-33.
 3. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [та ін.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах