Web of Science ResearcherID: I-7280-2018

Olendr

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри іноземних мов

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Заблоцька Л. М. Викладання іноземних мов в онлайн-середовищі / Л. М. Заблоцька, Т. М. Олендр, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 142-144
 2. Chumak H. V. Вивчення художньої літератури як структурний компонент іншомовної соціокультурної компетенції / H. V. Chumak, T. M. Olendr // Philological sciences and translation studies: European potential : International Scientific Conference (September 6–7, 2023. Wloclawek, the Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 235-238. DOI https://doi.org/10.30525/978-9934-26-348-4-64
 3. Олендр Т. М. Роль англомовного сленгу в іншомовній професійній підготовці майбутніх журналістів / Т. М. Олендр, І. О. Цар // Сучасний стан та перспективи розвитку науки, освіти, технологій та суспільства : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Кременчук, 9 лютого 2023 р.): у 3 ч. – Кременчук : ЦФЕНД, 2023. – Ч. 1. – С. 56-58
 4. Olendr T. M. Bilingual education as a means of improving future natural sciences teachers quality of education / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // ACNS Conference Series: Social Sciences and Humanities : 2nd International Conference on New Trends in Linguistics, Literature and Language Education ((3L-Edu 2022) 18 May 2022, Kryvyi Rih), 2023. – Vol. 3. – P. 1-13. DOI : https://doi.org/10.55056/cs-ssh/3/04001
 5. Bilingual education of future natural sciences teachers as today’s requirement / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // Multidisciplinary Science Journal. 2023. – T. 5. – P. 1-7. DOI : https://doi.org/10.31893/multiscience.2023051 ; https://www.scopus.com
 6. Олендр Т. Сутність стратегій навчання та підходи до їх класифікацій / Т. Олендр, І. Цар // Сучасні дослідження з іноземної філології. Гельветика, 2023. – Вип. 2 (24). – С. 334-344. DOI https://doi.org/10.32782/2617-3921.2023.24.334-344
 7. Zablotska L. Influence of Language Coaching Techniques on Undergraduate Students’ Motivation in the Process of Foreign Languages Teaching at Non-linguistic Specialties / L. Zablotska, T. Olendr, I. Tsar // Arab World English Journal (AWEJ), 2023. – Vol. 14. – N. 1. – P. 394-408. DOI : https://dx.doi.org/10.24093/awej/vol14no1.25 ; URL: https://www.webofscience.com
 8. Love and learn English : навчально-методичний посібник для студентів І-ІІ курсів немовних факультетів вищих навчальних закладів / Г. С. Деркач, О. І. Мазур, О. Ю. Пришляк, Т. М. Олендр. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 220 с.
 9. Pedagogical conditions for the formation of an effective information and learning environment in higher education institutions / Y. V. Habrusiev, H. V. Tereshchuk, A. V. Stepanyuk [et al.] // INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS. – Kyiv : NATL ACAD PEDAGOGICAL SCIENCES UKRAINE, INST DIGITALISATION EDUCATION, 2023. – Vol 95. – Issue 3. – P. 183-196 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Заблоцька Л. М. Використання стратегій навчання на заняттях іноземних мов / Л. М. Заблоцька, Т. М. Олендр, І. О. Цар // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 87-89.
 2. Степанюк А. В. Моделі білінгвальної освіти: використання у процесі професійної підготовки вчителів / А. В. Степанюк, Т. М. Олендр // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 139–142.
 3. Олендр Т. М. Особливості навчання англомовного сленгу майбутніх журналістів на заняттях іноземної мови / Т. М. Олендр, І. О. Цар // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Одеса : Гельветика, 2022. – Вип. 50. – Т. 2. – С. 14-18. DOI : https://doi.org/10.32782/2663- 6085/2022/50.2.2
 4. Stepanyuk A. Future biology teachers training for professional activity on the basis of sustainable development / A. Stepanyuk, H. Zhyrska, N. Mishchuk, T. Olendr // 3 rd International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2022). – Kryvyi Rih, Ukraine, May 16-17, 2022. – SHS Web of Conferences. – Volume 142 (2022). – P. 1-8. DOI : https://doi.org/10.1051/shsconf/202214203004
 5. Formation of pre-schoolers' communicative competence in the conditions of inclusive education / O. Turko, T. Olendr, M. Boyko [et al.] // Journal of education culture and society. – 2022. – Vol.13, Issue 1. – P. 239-255. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000826355100017https://www.scopus.com
 6. Methods of Future Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Professional Activity / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.]  // South Florida Journal of Development. 2022. – Vol. 3, n. 1 – P. 510-527.
 7. Turko O. Semantic-Syntactic Aspect Of Anthropocentricity Of Ukrainian Literature Of The Late 20th – Early 21st Centuries / O. Turko, T. Olender // Analele Universităţii din Craiova. Seria Ştiinţe Filologice. Lingvistică, Anul XLIV, Nr. 1–2, 2022, P. 430–445. DOI : https://doi.org/10.52846/aucssflingv.v44i1-2.76https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Олендр Т. М. Впровадження елементів білінгвального навчання у професійну підготовку майбутніх учителів природничих наук / Т. М. Олендр, Н. М. Дробик, А. В. Степанюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 24–28.
 2. Methods of Future Natural Sciences Teachers Training to Use Smart-technologies on the Basis of Learning Apps / A. Stepanyuk, L. Mironets, T. Olendr [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : 17th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I : Main Conference, PhD Symposium, and Posters, ICTERI 2021Kherson28 September 2021 through 2 October 2021. – 2021. – Vol. 3013. – P. 411-418. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Stakeholders’ views on sustaining honey bee health and beekeeping: the roles of ecological and social system drivers / M. Fedoriak, O. Kulmanova, A. Zhuk [ et al.] // Landscape Ecology. – 2021. – Vol. 36, Issue 3. – P. 763–783. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85103185303&origin=resultslist
 4. Деркач Г. С. Особливості застосування методу «дебати» для вдосконалення англомовної комунікативно компетентності здобувачів освіти / Г. С. Деркач, Т. М. Олендр // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 119–121.

2020 рік

 1. Methodology of using mobile Internet devices in the process of biology school course studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr, I. M. Tsidylo, O. B. Stoliar // Proceedings of the 7th Workshop on Cloud Technologies in Education (CTE 2019) (Kryvyi Rih, Ukraine, December 20, 2019). – CEUR-WP, 2020. – Vol. 2643. – P. 535–547. – URL. : https://www.scopus.com
 2. Деркач Г. С. Формування іншомовної комунікативної компетентності у студентів історичних факультетів педуніверситетів засобами читання автентичних літературних джерел / Г. С. Деркач, Т. М. Олендр // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 98-99.
 3. Щур Н. Підготовка вчителя природничих наук в умовах неперервної педагогічної освіти в США : монографія / Н. Щур, Т. Олендр, А. Степанюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 266 с.
 4. Integrated Use of the LearningApps.org Resourse and Information Devices in the Process of Biology School Course Studying / A. V. Stepanyuk, L. P. Mironets, T. M. Olendr [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 452345.

2019 рік

 1. Олендр Т. English for Specific Purposes for Non-specialized Language Users – II : англійська мова (за професійним спрямуванням) для студентів неспеціальних факультетів вищих навчальних закладів за рівнем вищої освіти «магістр» / Т. Олендр, Н. Закордонець. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 120 c.
 2. Stepanyuk A. V. Implementation of the «Learning Through Research» principle at Ukrainian secondary schools: Experience and prospects / A. V. Stepanyuk, N. Y. Mishchuk, H. Ya. Zhyrska [et al.] // Revista ESPACIOS. – France, 2019. – Vol. 40, n. 19. – P. 20.
 3. Олендр Т. М. Зміст та організація моніторингу якості підготовки фахівців природничої галузі в університетах США / Т. М. Олендр // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 250-252.
 4. Stepanyuk А. Training of Future Teachers of Natural Sciences in Pedagogical Universities of Ukraine: Realities and Prospects / A. Stepanyuk, T. Olendr // Педагогика : научно списание. – София : Аз-буки, 2019. – Год. XCI. Кн. 9. – С. 1319-1326.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах