netrebak

Викладач кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики її навчання

Архітектор, член НСАУ (1983)

Заслужений архітектор України (1998)

Лауреат державної премії в галузі архітектури

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Науковці України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Дизайн інтер’єру житлових приміщень : методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн-проектування» для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальності 022 Дизайн (Дизайн середовища) / М. М. Нетриб’як, М. М. Маркович, Н. М. Дацюк, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 20 с.
  2. Нетриб’як М. М. Дизайн-проект індивідуального житлового будинку : методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн-проектування» для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальності 022 Дизайн (Дизайн середовища) / М. М. Нетриб’як, Н. М. Дацюк, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 27 с.
  3. Нетриб’як М. М.Інженерне обладнання будинків : методичні вказівки до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн-проектування» для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальності 022 Дизайн (Дизайн середовища) / М. М. Нетриб’як, _[укладач]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 30 с.

2021 рік

  1. Комп’ютерна графіка : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт. Лабораторна робота №1 для студентів спеціальності 022 Дизайн, спеціалізації “Дизайн середовища”, “Графічний дизайн” / уклад. М. М. Нетриб’як, Н. М. Дацюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 8 с.
  2. Дизайн-проектування  : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (для бакалаврів напряму підготовки 7.020207 «Дизайн»)  : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт (для бакалаврів напряму підготовки 7.020207 «Дизайн») / уклад. Г. М. Тобілевич, М. М. Нетриб’як. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 15 с.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах