Web of Science ResearcherID:GPM-3444-2022

Naluvauko

 

Кандидат філологічних наук,

доцент кафедри української мови та славістики

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID 

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Котис С. Антропоніми казки «Дідусь Апчих та його друзі» Олександра Вільчинського / С. Котис ; наук. кер. М. Наливайко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 197-198
 2. Коваль А. Ергоніми м. Дубно як елемент реклами / А. Коваль ; наук. кер. М. Я. Наливайко // Актуальні питання сучасної філології і журналістики : матеріали Всеукраїнської студентської наукової інтернет-конференції (19 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 64-68
 3. Ліщенко А. Онімний простір в романах О. Вільчинського «Неврахована жертва», «Суто літературне вбивство» / А. Ліщенко ; наук. кер. М. Наливайко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 199-202
 4. Берестецька М. Перейменування вулиць у Тернополі / М. Берестецька ; наук. кер. М. Наливайко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 65-66
 5. Перчишин А. Суржик як порушення мовних норм / А. Перчишин ; наук. кер. М. Наливайко // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 66-67

2022 рік

 1. Наливайко М. Я. Діалектологічна практика : навчально-методичний посібник / М. Я. Наливайко. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 116 с.
 2. Наливайко М. Я. З історії вивчення неофіційних іменувань / М. Я. Наливайко // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. Філологічні науки : науковий журнал. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2022. – Вип. 3 (98). –С. 159-170. DOI : 10.35433/philology.3 (98).2022.159-170
 3. The functioning of terminology in academic and scientific textS / O. Stepanenko, N. Mushyrovska, M. Nalyvaiko [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2022. – Vol. 12, Issue 2. – P. 191–197. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000830963300033

2021 рік

 1.  Єдність у різноманітности. Лемки : навчально-методичний посібник / Г. Гримашевич, Н. Лісняк, М. Гнатюк [та ін.]. – Житомир : [б.в.], 2021. – 160 с.
 2. Наливайко М. Я. Концепція практикуму для занять з української діалектології / М. Я. Наливайко // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 276–286.
 3. Наливайко М. Я. Роль діалектологічної практики у підготовці вчителя-словесника / М. Я. Наливайко // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 31-32.

2020 рік

 1. Наливайко М. Я. Прізвисько як об’єкт наукового опису / М. Я. Наливайко // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 212–214.

2019 рік

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах