novosad

 

Асистент кафедри теорії і практики переклад

 

Персональні веб–ресурси:

 Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Gender Discourse – Representation of Ideas about the Distribution of Gender Roles / Y. Novosad, T. Tsepeniuk, Y. Golovatska [et al.] // Studies in Media and Communication. – 2022. – Vol. 10, Issue 3. – P. 152–159. –URL.: https://www.scopus.com
  2. Money spent on the brain is never spent in vain : словник найпоширеніших ідіом та фразеологізмів для cтудeнтiв cпeцiaльнocтi 035.041 Фiлoлoгiя. Гepмaнcькi мoви тa лiтepaтуpи (пepeклaд включнo), перша – англійська ocвiтньo-квaлiфiкaцiйнoгo piвня «Бакалавр» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тepнoпiль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
  3. THE BOOK OF TREASURES : книга мудрості і найкращих цитат відомих людей для cтудeнтiв освітньої програми «Англійсько-український переклад» / В. В. Конкульовський, Т. О. Цепенюк, В. В. Панченко [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 с.

2021 рік

  1.  Новосад Ю. І. Практика усного та писемного перекладу : навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035.041 Філологія / Ю. І. Новосад, Ю. Б. Головацька, [укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 96 с.
  2. Rendering of Lexical and Stylistic Means of Character Formation in Ukrainian and Polish Translations of Lewis Carroll’s Novel “Through the Looking Glass” / T. Tsepeniuk, I. Golovatska, Y. Novosad, I. Vavriv, O. Yarema // Applied Linguistic Research Journal. – 2021. – 5(6). – P. 147-156

2020 рік

  1. Головацька Ю. Б. Концепції локалізації відеоігор / Ю. Б. Головацька, Ю. І. Новосад // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 217-220.
  2. Новосад Ю. І. Практика усного та писемного перекладу: навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов спеціальності 035.041 Філологія. – Тернопіль: [б. в.], 2021.– 73 с.

2019 рік

  1. Практичний курс основної іноземної мови: завдання для самостійної роботи : навчально-методичний посібник для магістрантів заочної форми навчання факультету іноземних мов / уклад.: Ю. І. Новосад, Г. В. Чумак. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 57 с.
  2. Новосад Ю. І. Міжкультурна комунікація і переклад / Ю. І. Новосад, В. В. Панченко // Розвиток сучасної науки : теорія, практика, інновації : XV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція : тези доnовідей ( м. Дніnро, 29 березня 2019 р.). – Дніпро : НОК, 2019. – Ч. 2. – С. 35–38.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах