Web of Science ResearcherID: J-1171-2018

Natsiuk

Кандидат педагогічних наук

Асистент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Гурбін О. В. Особливості онлайн навчання для розвитку іншомовної компетентності в говорінні / О. В. Гурбін ; наук. кер. М. Б. Нацюк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 37-39
  2. Емірлінг С. В. ALTERNATIVE METHODS OF ASSESSMENT / С. В. Емірлінг ; наук. кер. М. Б. Нацюк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 52-53
  3. Човніцька Х. CHARACTERISTICS OF LINGUOSOCIOCULTURAL COMPETENCE IN TEACHING ENGLISH / Х. Човніцька ; наук. кер. М. Нацюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 87-90
  4. Osidak V. Creating a Questionnaire to Explore Language Teacher Multilingual Beliefs and Practices [Створення опитувальника для визначення ролі багатомовності у професійній діяльності викладачів іноземних мов] / V. Osidak, M. Natsiuk, K. Vogt // East European Journal of Psycholinguistics. – Lutsk : Lesya Ukrainka Volyn National University, 2023. – Vol. 10, іssue 1. – P. 152-176. – URL.: https://www.scopus.com
  5. Човніцька Х. І. THE DEVELOPMENT OF STUDENTS’ LISTENING COMPREHENSION IN LEARNING ENGLISH / Х. І. Човніцька ; наук. кер. М. Б. Нацюк // Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації: матеріали ІV Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 25 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 133-136

2019 рік

  1. Бабій Л. Б. Pleasure of Reading : навчально-методичний посібник з домашнього читання Pleasure of Reading для студентів мовних спеціальностей факультету іноземних мов / Л. Б. Бабій, Н. С. Левчик, М. Б. Нацюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 112 с.
  2. Нацюк М. Б. Great Britain through Literature : навчальний посібник для студентів факультету іноземних мов / М. Б. Нацюк. – Тернопіль : Вектор, 2019. – 158 с.
  3. Natsiuk M. Intercultural competence in cefr: implementation in practice / M. Natsiuk, L. Babii // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 75–81.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах