mazur s

Асистент кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Мазур І.-С. В. Використання інструментів Blender для створення тривимірних моделей в процесі вивченні дисципліни «3D моделювання» / І.-С. В. Мазур, Д. В. Головатий // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 51-52
  2. Франко Ю. П. Використання платформи Node-RED при вивченні дисципліни «Технології Інтернет Речей» / Ю. П. Франко, І.-С. В. Мазур // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 53-54
  3. Мазур І.-С. В. Використання платформи Tinkercad Circuits у процесі вивчення основ робототехніки майбутніми інженерами-педагогами / І.-С. В. Мазур, Ю. П. Франко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 201-204
  4. Мазур І.-С. В. Дослідження можливостей бібліотеки OpenCV для цифрової обробки зображень в рамках дисципліни "Системи розпізнавання образів" / І.-С. В. Мазур, Д. І. Клубко // Інформаційні технології в освіті та науці : збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. – Мелітополь ; Запоріжжя : ФОП Однорог Т. В., 2023. – Вип. 13. – С. 135-139
  5. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
  6. Мазур І.-С. В. Технології інтернет речей (ІоТ) в середовищі візуального програмування Node-RED : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) / І.-С. В. Мазур, Ю. П. Франко, С. В. Козіброда. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 27 с.
  7. Mathematical Tools and Software System for Purchase Planning and Selection of Building Materials / N. Pomazova, N. Porplytsya, O. Homotiuk [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 19-22. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

  1. Козіброда С. В. Модель системи віддаленого навчання програмуванню роботів / С. В. Козіброда, А. О. Пальчик, І.-С. В. Мазур, В. І. Рак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 31-41

2020 рік

Замороз М. П. Цифрова компетентність: понятійно-термінологічний аналіз / М. П. Замороз, С.-І. В. Мазур // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 178–181.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах