Matveeva N R

Асистент кафедри української мови та славістики,
доктор філософії зі спеціальності 035 Філологія

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Матвеєва Н. Р. Війна і ставлення українців до мови / Н. Р. Матвеєва // Українська мова, 2023. – № 3. – С. 3-18.
  2. Матвєєва Н. Тенденції змін у мовній та національній свідомості українців на тлі повномасштабної російсько-української війни (за матеріалами соціологічних досліджень 2022 року) / Н. Матвеєва // Актуальні проблеми мовознавства та лінгвометодики в умовах війни в Україні : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (21 лютого 2023 року). – Житомир : Поліський нац. ун-т, 2023. – С. 8-17.

2022 рік

  1. Матвеєва Н. Двомовність та мовна ідентичність у столиці України / Н. Матвеєва // Dialog der Sprachen – Dialog der Kulturen Die Ukraine aus globaler Sicht : XIII Internationale virtuelle Konferenz der Ukrainistik (03 – 06 November 2022, München). – Wien : Buchschmiede von Dataform Media GmbH, 2022. – P. 57-63
  2. Матвеєва Н. Особливості білінгвальних практик жителів Києва й Тернополя / Н. Матвеєва // Мова: класичне - модерне – постмодерне. – Київ, 2022. – Вип. 8. – С. 83–99. https://doi.org/10.18523/lcmp2522-9281.2022.8.83-99
  3. Матвеєва Н. Р. Терміни «білінгвізм» і «диглосія»в соціолінгвістичній традиції / Н. Р. Матвеєва // Мовознавчий вісник : збірник наукових праць. – Черкаси, 2019. – Вип. 26. – С. 130 – 136.

2021 рік

  1. Матвеєва Н. Р. Українсько-російський білінгвізм і диглосія в сучасному комунікативному просторі Києва : дис. ... д-ра філософії в галузі гуманітарних наук зі спеціальності 035 Філологія / Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Київ ; Тернопіль, 2021. 239 с.
  2. Matveieva N. Ukrainian-Russian Bilingualism and Diglossia in the Communicative Space of Kyiv / N. Matveieva // Language Politics, Language Situations and Conflicts in Multilingual Societies. – Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 2021. – P. 225 – 238. DOI : 10.13173/9783447392365.225

2020 рік

  1. Матвеєва Н. Р. Сучасний комунікативний простір української столиці / Н. Р. Матвеєва // Українська мова. – Київ, Інститут української мови НАН України, 2020. – Вип. 1 (73). – С. 141 – 152.

2019 рік

  1. Матвеєва Н. Білінгвізм та диглосія у студентському середовищі Києва / Н. Матвеєва // Мова і суспільство. – Львів, 2019. – Вип. 10. – С. 120 – 128
  2. Матвеєва Н. Мовна поведінка столичних держслужбовців / Н. Матвеєва // Мова: класичне – модерне – постмодерне : збірник наукових статей. – Київ, 2019. – Вип. 5. – С. 39 – 51. DOI: 10.18523/1стр2522-9281.2019.5.39-51

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах