Web of Science ResearcherID: ACI-6159-2022

milain

 
Асистент кафедри математики та методики її навчання

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Мілян Р. С. Задачі природничого характеру як засіб формування математичної компетентності / Р. С. Мілян, В. Р. Бондарчук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 137–139.
 2. Мілян Р. С. Розвиток ключових компетентностей учнів на уроках математики шляхом впровадження STEAM-технологій в освітній процес / Р. С. Мілян, С. М. Коваль // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 248–251.
 3. Мілян Р. С. Розвиток логічного мислення учнів на уроках геометрії засобами STEAM-технологій / Р. С. Мілян, Н. В. Мшанецька, Ю. С. Яхторович // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 270–272.
 4. Mathematics Teacher’s Methodical Competence Development in the Conditions of the University and School Partnership / // Journal of Higher Education Theory and Practice. – 2022. – Vol. 22, Issue 12. – P. 87-103. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Мілян Р. С. Віртуальні дошки як інструмент формування математичної компетентності учнів в умовах дистанційного навчання / Р. С. Мілян // Актуальні проблеми теорії і методики навчання математики : тези доповідей дистанційної Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (15–16 квітня 2021 р. Київ, Україна). – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – С. 111-112.
 2. Мілян Р. С. Логічний складник геометричної компетентності учнів основної школи / Р. С. Мілян // Проблеми викладання математики у закладах освіти: теорія, методика, практика: тези доповідей ІІ міжнародної конференції (23–25 березня, м. Харків, Україна). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021. – С. 130-131.
 3. Мілян Р. С. Мова вчителя як засіб формування логічного мислення учнів / Р. С. Мілян // Проблеми математичної освіти : матеріали IX міжнародної науково-методичної конференції (Черкаси, 9-10 квітня 2021 р.). – Черкаси : ФОП Гордієнко Є. І., 2021. – С. 75-77.
 4. Мілян Р. С. Спеціальні запитання на уроках математики як засіб формування логічної компетентості учнів / Р. С. Мілян // Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя математики: зб. наук. праць за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. (7 – 8 жовтня 2021 р.). – Вінниця, 2021. – С. 84-86.
 5. Milian R. S. Pupils` mathematical competence components formation in the conditions of distance learning / R. S. Milian // Pedagogy and Psychology : science and education a new dimension. 2021. IX(99), Issue 252, May. – P.21-24.
 6. Martsenyuk V. The U-Net model application for retinal vessels segmentation using the machine learning library TensorFlow / V. Martsenyuk, N. Milian, R. Milian // Information and Digital Technologies : The International Conference on (22-24 June 2021 Zilina, Slovakia). – Zilina, 2021. – URL.: https://www.scopus.com
 7. Matiash O. Monitoring of methodical competence of mathematics teachers’ indicators and levels in the conditions of the partnership of pedagogical university and school / O. Matiash, L. Mykhailenko, R. Milian, V. Olshevskyi // Journal of Higher Education Theory and PracticeOpen Access. – 2021. – Vol. 21, Issue 10. – P. 77–93. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Мілян Р. С. Аналіз результатів закордонних досліджень щодо формування логічної компетентності учнів у процесі навчання математики / Р. С. Мілян // Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology. – 2020. – Vol. VIII (95), issue 239 (November). – P. 33–36.
 2. Мілян Р. С. Формування логічного складника математичної компетентності учнів в умовах дистанційного навчання / Р. С. Мілян // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 136–138.

2019 рік

 1. Мілян Р. С. GeoGebra як засіб формування логічної складової математичної компетентності учнів / Р. С. Мілян // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 141–143.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах