Web of Science ResearcherID:  I-8805-2018

masiu4yk

 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Мосійчук Л. Особливості педагогічної діяльності в олімпійській освіті дітей та молоді / Л. Мосійчук // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 139-143

2021 рік

  1.  Мосійчук Л. В. Алетизм - спорт для всіх : навчальний посібник / Л. В. Мосійчук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 76 с.
  2. Мосійчук Л. В. Армрестлінг : методичні рекомендації / Л. В. Мосійчук. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2021. – 36 с.
  3. Мосійчук Л. В. Формування системи тренувальних завдань для комплексного розвитку фізичних якостей у дітей молодшого шкільного віку / Л. В. Мосійчук // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Національний пед. Ун-т ім. М. П. Драгоманова, 2021. – Вип. 12(144). – С. 95–100.

2020 рік

  1. Formation of complex system of educational and training tasks in physical education of 13-14 years old schoolchildren / V. Naumchuk, L. Mosiychuk, S. Gumenyuk, S. Saprun [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 26-40. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000520847700004

2019 рік

  1. Мосійчук Л. Виховання в молодших школярів інтересу до занять з фізичного виховання у системі “школа-сім’я” / Л. Мосійчук // Вісник Прикарпатського університету імені В. Стефаника. Серія: Фізична культура. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 34. – С. 103-111.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах