Web of Science ResearcherID: I-7812-2018

Morska

 

Кандидат філософських наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Морська Н. Методичні рекомендації до фахового вступного випробування на міждисциплінарну освітньо-наукову програму «Аналітика суспільних процесів» : зі спеціальностей 033 «ФІЛОСОФІЯ» та 054 «СОЦІОЛОГІЯ» галузей знань 03 Гуманітарні науки та 05 Соціальні та поведінкові науки для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Морська, Г. Поперечна, Г. Петришин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 44 с.
 2. Морська Н. Права людини: цінність та імператив у час війни / Н. Морська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 59-61
 3. Морська Н. Л. Філософія освіти : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Л. Морська. – Тернопіль : ТНПУ, 2023. – 52 с.
 4. Political and legal ideas in German classical philosophy / N. Morska, G. Poperechna, H. Petryshyn [et al.] // SYNESIS. – Petropolis : Univ Catolica Petropolis, 2023. – Vol. 15, issue 3. – P. 318-333 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Морська Н. Л. Використання інноваційних технологій в аналітичній діяльності / Н. Л. Морська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 124–126.
 2. Роговський В. Іван Власовський – науковець та практикуючий християнин / В. Роговський ; наук. кер. Н. Морська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 78-83
 3. Щербіна Х. Ігор Ґерета - духовний бунтар і пророк Тернопілля / Х. Щербіна ; наук. кер. Н. Морська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 84-87
 4. Гуменюк Д. Ідея миру: історико-філософський дискурс / Д. Гуменюк ; наук. кер. Н. Морська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 66-70
 5. Потішна І. Йозеф Перль – єврейський просвітитель з Тернополя / І. Потішна ; наук. кер. Н. Морська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 87-90
 6. Морська Н. Людськість як цінність і демаркація людини в умовах війни / Н. Морська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 51–55.
 7. Навчально-методичний посібник для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Аналітика суспільних процесів» спеціальності 033 «Філософія» / Уклад.: Н. Л. Морська, Л. М. Литвин, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 172 с.
 8. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Аналітика суспільних процесів» спеціальності 033 «Філософія» / Уклад. Н. Л. Морська, Л. М. Литвин. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 32 с.
 9. Морська Н. Л. Права людини в умовах воєнного часу / Н. Л. Морська // Російсько-українська війна: право, безпека, світ : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 29-30 квітня 2022 р.). – Тернопіль : ЗУНУ, 2022. – С. 104–108.
 10. Морська Н. Проблеми порушення прав людини в реаліях сьогодення: філософсько-правові аспекти / Н. Морська, Л. Кондратюк // Наукові інновації та передові технології. Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка». – 2022. – № 2 (4). – С. 435-442. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-2(4)-435-442
 11. Морська Н. Л. Філософія науки : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Н. Л. Морська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 92 с.
 12. Morska N. Philosophy of legal education and training in the context of the information age / N. Morska // WISDOM. – 2022. – Vol. 4, Issue 3. – P. 92-100. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000878199300011
 13. Legal transformations in the Ukrainian legal system under the influence of international law / N. Morska, G. Poperechna, I. Svitlak [et al.] // Cuestiones politicas. – 2022. – Vol. 40, Issue 72. – P. 842–855. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000793713700052
 14. The Natural Human Rights within the Postmodern Society: a Philosophical Socio-Cultural Analysis / V. Kultenko,  N. Morska, G. Fesenko [et al.] // Postmodern openings. – 2022. – Vol.13., Issue 1. – P. 186-197. –URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000751672600010
 15. The issue of the application to the European Court of Human Rights in the context of the Russian invasion of Ukraine / N. Morska, M. Prysiazhniuk, S. Luchkovska [et al.] // Cuestiones Politicas. – Maracaibo : Univ Zulia, Fac Ciencias Juridicas & Politicas, 2022. – Vol. 40. – Issue 75. – P. 868-878. – URL.: https://www.webofscience.com

2021 рік

 1. Морська Н. Л. Використання інформаційних технологій у процесі викладання суспільно-гуманітарних дисциплін / Н. Л. Морська // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 103–105.
 2. Морська Н. Л. Вага цiнноcті права для людини і суспільства постмодерної доби / Н. Л. Морська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 46–48.
 3. Information Technologies In Teaching: The Basis Of Students' Knowledge / N. Morska, O. Fedorenko, O. Davydova [et al.] // International journal of computer science and network security. – 2021. – Vol. 21. Issue 2. – P. 44–53. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000631953700005

2020 рік

 1. Морська Н. Л. Онлайн 24/7: межі приватності / Н. Л. Морська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 84-86.
 2. Морська Н. Л. Правове виховання в сучасній українській школі: специфіка реалізації / Н. Л. Морська // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 35-37.
 3. Морська Н. Цінність прав людини в епоху сучасної цивілізаційної кризи / Н. Морська // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 26-29.
 4. Analogy of tasks of traditional and interactive approaches to students' education in higher education institutions / Y. Okopna, N. Morska, O. Stakhova [et al.] // Systematic Reviews in Pharmacy. – 2020. – Vol. 11, Issue 8. – P. 287–289. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85091235509&origin=AuthorNamesList&txGid=33a0d65c30aca05dbcbee8c3be0993d6
 5. Морська Н. Л. Освіта у сфері прав людини як вагомий чинник розвитку національної правової культури / Н. Л. Морська // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 66–70.

2019 рік

 1. Морська Н. Л. Педагогічні ідеї В. Сухомлинського як методологічні засади освітніх інновацій / Н. Л. Морська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). –  Тернопіль : Тайп, 2019. –  Ч. 2. – С. 69–71.
 2. Методичні рекомендації до написання магістерських робіт зі спеціальності 033 Філософія (аналітика суспільних процесів) / уклад. : Г. А. Поперечна, Н. Л. Морська. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 40 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах