Monko

 

Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

 

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Сокотов Ю. В. Використання ІКТ під час проектування та виготовлення виробів майбутніми учителями трудового навчання на лазерно-гравірувальному верстаті / Ю. В. Сокотов, Р. М. Монько // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 186-188
  2. Туранов Ю. Проблема кадрового забезпечення Західного регіону України працівниками робітничих професій галузі будівництва / Ю. Туранов, Т. Сорока, Ю. Сокотов, Р. Монько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 149-156. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.19
  3. Технологічний практикум. Модуль 4. Механічне обробляння металів : навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти за спеціальністю 014.10 Середня освіта (трудове навчання та технології) / І. Й. Бочар, Ю. О. Туранов, Р. М. Монько, А. В. Уруський. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 140 с.

2022 рік

  1. Туранов Ю. О. Методика навчання технологій: методичні рекомендації з виконання практичних робіт студентами спеціальності 014.10 Середня освіта (Трудове навчання та технології). Модуль 3. Методика позашкільної освіти / Ю. О.Туранов, А. В. Уруський, Р. М. Монько, Ю. В. Сокотов. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 65 с.

2021 рік

  1. Монько Р. М. Особливості формування в учнів базової школи республіки Польща умінь технічної діяльності /  Р. М. Монько // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 124–127.

2020 рік

  1. Preparation of future teachers of technology for the organization of pupils’ educational activities in the modern information and educational conditions / H. Mamus, H. Нavryshchak, I. Lutsyk [et al.] // Modern approaches to knowledge мanagement development : сollective monograph. – Ljubljana ; Slovenia : Ljubljana School of Busine, 2020. – P. 289-298.

2019 рік

  1. Культура безпеки : методичні рекомендації для студентів педагогічних закладів вищої освіти освітнього рівня «бакалавр». Ч. 2 : Основи охорони праці, охорона праці в галузі / І. Й. Бочар, Т. П. Сорока, В. Б. Сопіга [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 76 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах