Web of Science ResearcherID: I-8330-2018

mashtaler

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту

Викладач кафедри теоретичних основ і методики фізичного виховання

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Викладання хореографії у вищій школі в умовах сьогодення / Р. Ю. Кундис, С. О. Лавриненко, І. Ю. Никорович [та ін.] // Вісник науки та освіти : електронний журнал. Серії філологія, культура і мистецтво, педагогіка, історія та археологія, соціологія. – Київ, 2023. – № 4(10). – С. 885-897. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4(10)-885-897
 2. Сапрун С. Використання технології Wyscout для аналізу техніко-тактичних дій футболістів / С. Сапрун, І. Машталер, І. Дека, С. Корнієнко // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 144-162
 3. Машталер І. Гендерний підхід до формування культури школярів на заняттях спортивними танцями / І. Машталер // Мистецтво у нелінійному просторі : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (19-20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 273-276
 4. Машталер І. Спортивно-бальні танці як засіб мотивації учнів до навчальної діяльності у процесі фізичного виховання / І. Машталер, Х. Левицька // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 9-19
 5. Ангелюк І. Сучасні танці в системі Олімпійських ігор / І. Ангелюк, І. Машталер // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 46-49
 6. Сапрун С. Теоретико-організаційні основи інтеграції секції футболу у загальноосвітні навчальні заклади / С. Сапрун, С. Корнієнко, Ю. Кузь [та ін.] // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал Університету Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав : Домбровська Я. М. 2023. – № 1. – С. 103-109. DOI : https://doi.org/10.31470/2786-6424-1/2023-103-109
 7. Формування естетичного світобачення дітей та молоді у процесі художньо-творчої діяльності в закладах позашкільної освіти / В. Водяна, Л. Б. Щур, С. Л. Маловічко [та ін.] // Молодь і ринок. – Дрогобич, 2023. – № 8 (216). – С. 116-121. DOI : https://doi.org/10.24919/2308-4634.2023.289408

2022 рік

 1. Машталер І. І. Використання гімнастики та рухливих ігор у фізичному вихованні школярів 4-х класів / І. І. Машталер, О. В. Сопотницька // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали ІV всеукраїнської науково-практичної конференції. (м. Дрогобич, 12 травня 2022 р.). – Дрогобич : По́світ, 2022. – С. 175-178

2021 рік

 1. Машталер І. І. Вплив хореографії на формування гендерної рівності школярів у процесі фізичного виховання / І. І. Машталер, Р. А. Власюк // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 124-130.
 2. Машталер І. Значення хореографії в системі засобів фізичного виховання школярів / І. Машталер // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 34-37
 3. Власюк Р. А. Компоненти готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної діяльності / Р. А. Власюк, І. І. Машталер // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 51-56.
 4. Сопотницька О. В. Структурно-педагогічна модель формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до тренерської діяльності в ігрових видах спорту / О. В. Сопотницька, І. І. Машталер // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2021. – Вип. 36. – Т. 3. – С. 210-216.

2020 рік

 1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 2. Машталер І. Удосконалення фізичної підготовленості п’ятикласників на уроках фізичної культури засобами танцювальних вправ / І. Машталер, О. Сопотницька // Актуальні питання гуманітарних наук. – 2020. – Вип. 28, т. 2. – С. 270-277.
 3. Машталер І. Формування естетичного компонента різнобічного розвитку учнів 5 класу в процесі фізичного виховання / І. Машталер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – № 1. – С. 162-168.
 4. Assessment of Student’s Competence in Physical Education: Approaches and Methodology / I. Pavlova, P. Petrytsa, A. Andres [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. — 2020. — Vol. 12, Issue 4. — P. 338356.

2019 рік

 1. Оліяр М. Планування навчально-тренувального процесу з футболу дітей старшого дошкільного віку / М. Оліяр, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 105–111.
 2. Наумчук В. Особливості навчання руховим діям в ігрових видах спорту / В. Наумчук, І. Машталер // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 44–49.
 3. Машталер І. Аеробіка як засіб мотивації учнів до навчальної діяльності у процесі фізичного виховання / І. Машталер, В. Наумчук // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 98–102.
 4. Сапрун С. Т. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ та ДЮФК / С. Т. Сапрун, П. І. Ладика, І. І. Машталер // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Серія №15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 9 (117) 19. – С. 75-78.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах