Web of Science ResearcherID:  I-7441-2018

macukV

 

Кандидат педагогічних наук, доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. The use of astronomical databases to perform practical work in the process of teaching astronomy / M. Holovko, I. Kriachko, S. Kryzhanovskyi [et al.] // Physics Education : Institute of Physics Publishing, 2024. – Vol. 59, issue 1. – URL.: https://www.scopus.com

2023 рік

 1. Мацюк В. М. Вдосконалення методики навчання фізики в ліцеї на основі фізичного експерименту / В. М. Мацюк, В. В. Ткач // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 224-226
 2. Мацюк В. М. Використання географічного матеріалу на уроках фізики в умовах STEM-освіти / В. М. Мацюк, В. В. Ткач // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 229-231
 3. Мацюк В. М. Застосування проєктних технологій на уроках фізики в умовах STEM-освіти з використанням платформи Arduino / В. М. Мацюк, С. Ю. Крижановський // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 207-209
 4. Богонович Х. А. Методика формування дослідницьких вмінь учнів гімназії в умовах практико-орієнтованого підходу до навчання / Х. А. Богонович, В. М. Мацюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 124-127
 5. Головко М. В. Організаційно-методичні особливості реалізації дистанційного навчання фізики в закладах вищої освіти / М. В. Головко, В. М. Мацюк, Ж. О. Рудницька // Наукові записки. Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2023. – Вип. 208. – С. 23-31. DOI : 10.36550/2415-7988-2023-1-208-23-31
 6. Мацюк В. М. Розвиток пізнавального інтересу учнів на уроках фізики засобами навчального експерименту / В. М. Мацюк, І. М. Приймак // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 155-157
 7. Мацюк В. М. Формування дослідницьких вмінь учнів закладів загальної середньої освіти в умовах практико-орієнтованого підходу до навчання фізики / В. М. Мацюк, Х. А. Богонович // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 65-68
 8. Мацюк В. М. Формування предметної компетентності учнів ліцеїв шляхом розв’язування фізичних задач / В. М. Мацюк, Б. М. Матвіїв // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 159-162
 9. Holovko M. Using video analysis to study the behaviour of rubber balloons / M. Holovko, S. Kryzhanovskyi, V. Matsyuk // Physics Education : Institute of Physics Publishing, 2023. – Vol. 58, іssue 41. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Мацюк В. Використання QR-кодів на уроках фізики / В. Мацюк, І. Приймак // Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті : збірник матеріалів ХІІІ-ї Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції (м. Кропивницький, 13 – 28 червня 2022 року). – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2022. – С. 67-68
 2. Мацюк В. М. Використання мобільного додатку Physics Virtual Lab при вивченні світлових явищ / В. М. Мацюк, І. М. Приймак // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 54–55.
 3. Мацюк В. М. Використання сервісу LearningApps для створення дидактичних матеріалів з фізики / В. М. Мацюк, І. М. Приймак // Інноваційні тренди в освіті та науці: від теорії до практики: збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2022. – С. 106-109
 4. Мацюк В. Концептуальні основи модульногопідручника фізики для 7 класу / В. Мацюк // Проблеми сучасного підручника: навчально-методичне забезпечення освітнього процесу в умовах воєнного часу ( 14 вересня 2022 року). – Київ : Педагогічна думка, 2022. – С. 287-288
 5. Концепція базової фізичної освіти / В. В. Сіпій, М. В. Головко, Д. О. Засєкін [та ін.] ; препринт (концепція). – Київ : Педагогічна думка, 2022. – 43 с.
 6. Мацюк В. М. Мобільні технології як засіб навчання на уроках фізики / В. М. Мацюк, І. М. Приймак // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 221-223.
 7. Мацюк В. М. Можливості онлайн сервісу Multisim Live для розвитку експериментаторської компетентності майбутніх вчителів фізики в умовах дистанційної освіти / В. М. Мацюк, С. Ю. Крижановський // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 216-218
 8. Мацюк В. М. Навчально-методичне забезпечення базового курсу фізики / В. М. Мацюк // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки за 2022 рік. – Київ : Педагогічна думка, 2022. – С. 143-144
 9. Мацюк В. М. Оптимізація дистанційного навчання засобами хмарних технологій на уроках фізики / В. М. Мацюк, І. М. Приймак // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 214–215.
 10. Мацюк В. М. Реалізація міжпредметних зв’язків фізики та біології за допомогою технології кейсів / В. М. Мацюк, В. М. Горобець // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 141–143.
 11. Головко М. В. Самостійна робота з використанням хмаро орієнтованих технологій як засіб розвитку цифрової компетентності магістрів фізики / М. В. Головко, С. Ю. Крижановський, В. М. Мацюк // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2022. – Т. 90, №4. – С. 102-117
 12. Мацюк В. М. Формування дослідницької компетентності учнів гімназій / В. М. Мацюк // Наукові записки Малої академії наук України. – 2022. – 2 (24). – С. 73-81. http://doi.org/10.51707/2618-0529-2022-24-09
 13. THE FUNDAMENTAL PHYSICAL CONSTANTS AS THE IMPORTANT ELEMENTS OF THE WORLD BUILDING / W. Xiaojing, R. Skorska, I. Korsun, V. Matsyuk // AL-FARABI : 11TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES (August 19-20, 2022/Ataturk University, Erzurum, Turkey). – IKSAD GLOBAL PUBLISHING HOUSE, 2022. – P. 335
 14. Matsyuk V. Use of the principle of cyclicity while studying physics / V. Matsyuk, I. Lashkevych // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 29–31.
 15. Holovko M. Using digital technologies to study the behavior of rubber balloons / M. Holovko, S. Kryzhanovskyi, V. Matsyuk // Physics Education. – 2022. Vol. 57, Issue 61.

2021 рік

 1. Мацюк В. М. Використання методологічних знань на уроках фізики / В. М. Мацюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 69–71.
 2. Мацюк В. Деякі методологічні питання у сучасному курсі фізики / В. Мацюк // Класична дидактика і новітні педагогічні технології в системі дистанційної природничої освіти : Чернігівські методичні читання з фізики та астрономії. 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (24-25 червня 2021 року). – Чернігів : НУЧК імені Т. Г. Шевченка, 2021. – С. 16-17
 3. Мацюк В. М. Значення філософсько-методологічних компетенцій при вивченні фізики у педагогічних університетах / В. М. Мацюк, Крижановський С. Ю. // Освіта, виховання та навчання: вітчизняний та міжнародний досвід : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 30 вересня 2021 р.). – Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2021. – С. 147-151
 4. Методика компетентнісно орієнтованого навчання фізики учнів гімназії : методичний посібник / М. В. Головко, Д. О. Засєкін, І. П. Крячко [et al.]. – Київ : КОНВІ ПРІНТ, 2021. – 297 с.
 5. Мацюк В. М. Можливості хмаро орієнтованих технологій в процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики / В. М. Мацюк, С. В. Мохун, С. Ю. Крижановський  // Сучасна освіта та наука: проблеми, перспективи, інновації : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (27 – 29 січня 2021 року). – Київ, 2021. – С. 248-252
 6. Мацюк В. М. Сучасні цифрові технології як засіб реалізації навчальних проєктів у закладах середньої освіти в контексті методичної підготовки майбутніх учителів фізики / В. М. Мацюк, Крижановський С. Ю. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 54–57.
 7. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6
 8. Мацюк В. М. Роль педагогічної практики у формуванні професійних компетенцій майбутніх учителів фізики / В. М. Мацюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 53–56.
 9. Мацюк В. М. Роль психолого-педагогічної компетентності у професійній підготовці вчителя фізики / В. М. Мацюк, В. В. Лашкевич // Сучасна освіта та наука: проблеми, перспективи, інновації : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (27 – 29 січня 2021 року). – Київ, 2021. – С. 228-230
 10. Matsyuk V. Principle of conformity in the study of modern physical theories / V. Matsyuk, I. Lashkevych // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 16–17.
 11. Gurevich Y. G. Review of Thomson Heat / Y. G. Gurevich, I. Lashkevych, V. Matsyuk // ECRES 2021. 9. European Conference on Renewable Energy Systems (21-23 April 2021). –  Istanbul, Turkey, 2021. – P. 220-223

2020 рік

 1. Мацюк В. М. Використання методу аналогій для формування предметної компетентності в шкільному курсі фізики / В. М. Мацюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 152–154.
 2. Lashkevych I. METHODOLOGICAL ASPECTS OF MODERN PHYSICS / Lashkevych I., Matsyuk V. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 20–21.
 3. Мацюк В. М. Використання методу проектів в умовах дистанційного навчання фізики / В. М. Мацюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 57–58.
 4. Мацюк В. М. Розвиток теоретичних основ дидактики фізики та інноваційні процеси на початку становлення незалежності України (1991-1995 рр.) / В. М. Мацюк // Історія та філософія освіти в незалежній Україні: здобутки і стратегії : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Біла церква : Авторитет, 2020. – С. 213–215.
 5. Мацюк В. М. Реалізація сучасних науково-методичних підходів у збірниках задач з фізики для учнів гімназії / В. М. Мацюк // Проблеми сучасного підручника : збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет- конференції (28 – 29 травня 2020 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2020. – С.114–116.
 6. Мацюк В. М. Роль методологічних принципів в удосконаленні професійної підготовки учителів фізики / В. М. Мацюк // Фізико-математична освіта. Суми : Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка, 2020. – Вип. 2 (24). – Ч. 2. – С. 66-72
 7. Мацюк В. М. Роль особистості Євгенія Васильовича Коршака у розвитку методики навчання фізики / В. М. Мацюк // Освіта та наука: пам’ятаючи про минуле, творимо майбутнє : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. – Київ, 2020. – С.159–162.
 8. Мацюк В. М. Особливості проведення експериментальних досліджень у фізиці / В. М. Мацюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Тернопіль, 2020. –  С. 78–81.
 9. Мацюк В. М. Особливості застосування андрагогічного підходу у підготовці вчителів фізики / В. М. Мацюк // Сучасні реалії та перспективи розвитку освіти : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 9 жовтня 2020 р). – Дніпро : Міжнародний гуманітарний дослідницький центр, 2020. – С. 45–46.
 10. Мацюк В. М. Формування у студентів-фізиків педагогічних університетів готовності до організації дослідницької роботи з учнями / В. М. Мацюк // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 31–34.
 11. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian Scientists to the Development of Electrodynamics / I. V. Korsun // Ukrainian Journal of Physics. – 2020. – Vol. 65. n. 1. – P. 82–92. URL. : https://www.scopus.com : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000510867200009

2019 рік

 1. Мацюк В. Міжпредметні зв'язки фізики як засіб формування наукового світогляду учнів / В. Мацюк // Фізика та астрономія в рідній школі. – 2019. – № 4. – С. 13–18.
 2. Мацюк В. М. Роль фундаментальних теорій у фаховій підготовці вчителів фізики / В. М. Мацюк, І. Лашкевич // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 23-25.
 3. Мацюк В. М. Використанням мови Modelica у фізичному моделюванні / В. М. Мацюк, С. Ю. Крижановський // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 5 квітня, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 136–138.
 4. Мацюк В. М. Інноваційна діяльність як показник професійної компетентності вчителя фізики / В. М. Мацюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 43–45.
 5. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian scientists to the development of technology / I. V. Korsun, B. B. Buyak, V. M. Matsyuk // Science and Innovation. – 2019. – Vol. 15(6). – P. 94–102. URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85079601298&origin=resultslist
 6. Korsun I. V. Contribution of Ukrainian scientists to the development of technology / I. V. Korsun, B. B. Buyak, V. M. Matsyuk // Наука та інновації. – 2019. – Т. 15(6). – C. 98–106

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах