Web of Science ResearcherID: I-8138-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Матіяш В. В. Еколого-краєзнавче виховання дітей старшого дошкільного віку та молодших школярів / В. В. Матіяш, Т. В. Гладюк, М. М. Гладюк // Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина». – Київ, 2023. – Вип № 16 (34). – С. 214-226. DOI : https ://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-16(34)-214-226
 2. Матіяш В. Засоби педагогічного краєзнавства у самостійно-дослідницькій діяльності майбутнього вчителя початкової школи / В. Матіяш // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 146-149
 3. Матіяш В. В. Особливості національно-патріотичного виховання в початковій школі засобами інтерактивних технологій / В. В. Матіяш, І. Б. Швець, Н. В. Лановенко-Мельник // Вісник науки та освіти : електронний журнал. Серії філологія, культура і мистецтво, педагогіка, історія та археологія, соціологія. – Київ, 2023. – № 4(10). – С. 570-585. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-4(10)-570-585
 4. Матіяш В. Сторінками народного календаря / В. Матіяш // Вільне життя. – 2023. – №40 (16504). – С. 1

2022 рік

 1. Матіяш В. Відпочинковий табір для молодших школярів при педагогічному університеті як альтернатива літнього оздоровчого закладу / В. Матіяш // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 40-43
 2. Матіяш В. До проблеми партнерських стосунків вихователів дошкільних закладів з батьками / В. Матіяш // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (29 листопада 2022 року). – Переяслав, 2022. – Вип. 88. – С. 163-164.
 3. Методичні рекомендації з педагогічної практики : [для студентів відділення «Початкова освіта»] / З. М. Онишків, Я. П. Кодлюк, В. В. Матіяш, _[упорядники]. – 5-е вид., перероблене. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 24 с.
 4. Онишків З. М. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з педагогіки : [для студентів спеціальності «Початкова освіта»] / З. М. Онишків, Я. П. Кодлюк, В. В. Матіяш. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 26 с.
 5. Матіяш В. В. Особливості виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку в умовах війни: морально-етичний аспект / В. В. Матіяш, В. М. Богута, В. В. Бондаренко // Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка», Серія «Психологія», Серія «Медицина». – Київ, 2022. – № 13(18). – С. 334-343. https://doi.org/10.52058/2786-4952-2022-13(18)-334-343
 6. Матіяш В. Формування громадянської спрямованості особистості молодшого школяра у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського / В. Матіяш // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (18 листопада 2022 року). – Переяслав, 2022. – Вип. 82. – С. 66-67
 7. Гринько В. Формування національної та громадянської свідомості здобувачів початкової освіти засобами педагогічного краєзнавства / В. Гринько, В. Матіяш, З. Ваколя // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 51. – С. 474-481. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/51-73

2021 рік

 1. Матіяш В. Навчально-науково-дослідна діяльність майбутніх учителів у аспекті педагогічно-краєзнавчої підготовки / В. Матіяш // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 березня 2021 року). – Переяслав, 2021. – Вип. 69. – С. 214–217
 2. Матіяш В. В. Про один із ресурсів педагогічного краєзнавства у підготовці майбутніх учителів / В. В. Матіяш // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (23 березня 2021 року). – Переяслав, 2021. – Вип. 68. – С. 109–111
 3. Professional competencies of primary school teachers: life-long learning / T. Chykalova, N. Mieliekiestseva, O. Kovalchuk [et al.] // Ad alta-journal of interdisciplinary research. – 2021. – Vol.11, issue 2. – P. 27–33. – URL. : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000723089000005 ; https://www.magnanimitas.cz/ADALTA/110222/papers/A_05.pdf

2020 рік

 1. Matijash V. V. Pedagogical local lore as a phenomenon / V. V. Matijash // Modern Scientific Researches : IntemationaCperiodic scientific journal. – Minsk : Yolnat PE, 2020. – Issue №14. – Part 3. – P. 36-38.
 2. Primary school pupils' problem-solving skills formation / O. Yankovych, I. Shorobura, O. Binytska [et al.] // Romanian Journal for Multidimensional Education. – Romania, 2020. – Vol. 12, issue 2. – P. 148-168. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000579973800010

2019 рік

 1. Матіяш В. Етична підготовка майбутніх учителів початкових класів / В. Матіяш // Підготовка майбутніх фахівців початкової та дошкільної освіти: стратегії реформування : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. – С. 69–78.
 2. Матіяш В. Педагогічні умови готовності до педагогічно-краєзнавчої діяльності майбутніх учителів / В. Матіяш // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (27 квітня 2019 року). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 218-221

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах