Web of Science ResearcherID: ADO-8571-2022

mohun

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри іноземних мов

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Love and learn English : навчально-методичний посібник для студентів І-ІІ курсів немовних факультетів вищих навчальних закладів / Г. С. Деркач, О. І. Мазур, О. Ю. Пришляк, Т. М. Олендр. – 2-ге видання, перероблене і доповнене. – Тернопіль : Вектор, 2023. – 220 с.

2022 рік

  1. Левчик І. Військове вторгнення в Україну 2022 як додатковий параметр середовища формування моделі інтегрованого навчання / І. Левчик, О. Мазур // Методологія сучасних наукових досліджень : збірник наукових праць за результатами ХVІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 300-річчю Г. С. Сковороди (12–13 травня 2022 р., м. Харків). – Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2022. – С. 168-171.
  2. The Impact of Metacognitive Reading Strategies on Master Students’ EFL Reading Proficiency and Academic Achievement / I. Levchyk et al. // Acta Paedagogica Vilnensia. – Vilnius, 2022. – Vol. 48. – P. 26-46. DOI : https://doi.org/10.15388/ActPaed.2022.48.2

2021 рік

  1. Левчик І. Ю. Вплив метакогнітивних стратегій на вдосконалення англомовного читання та академічну успішність магістрантів / І. Ю. Левчик, О. І. Мазур, Н. І. Закордонець  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 98–109.

2020 рік

  1. Левчик І. Ю. Self-study english manual based on video resources : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / І. О. Левчик, О. І. Мазур – Тернопіль : Вектор, 2020. – 74 с.

2019 рік

  1. Fatty acid composition of curd spread with different flax oil content / A. Lialyk, O. Pokotylo, M. Kukhtyn [et al.] // Nova Biotechnologica et Chimica. – 2020. – Vol. 19, Issue 2. – P. 216-222. – URL.: https://www.scopus.com

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах