Web of Science ResearcherID: I-8525-2018

mohun

Кандидат географічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Мариняк Я. Геопрострова структура паломницьких маршрутів у Тернопільській області / Я. Мариняк, Н. Стецько, З. Пушкар // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2023. – Вип. 1. (54). – С. 188-199. DOI:https://doi.org/10.25128/2519-4577.23.1.20
 2. Мариняк Я. О. Наукова спадщина проф. Ольги Заставецької / Я. О. Мариняк // Професор Ольга Заставецька - вчена, педагог, організатор географічної науки (до 70-ої річниці від дня народження вченої) : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (27 квітня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 7-13
 3. Marynyak Y. GEOSPATIAL ORGANIZATION OF PILGRIMAGE TOURISM IN THE TERNOPIL REGION / Y. Marynyak, N. Stetsko // Prospects for the development of the tourism and hospitality industry in Ukraine based on the experience of the European Union : Scientific monograph. – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 26-49.

2022 рік

 1. Вплив політичних ризиків на міжнародний туризм / А. Кузишин, Я. Мариняк, І. Поплавська [та ін.] // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 30-літтю утворення кафедри географії України і туризму у Тернопільському національному педагогічному університеті імені Володимира Гнатюка ( 4-5 жовтня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 84–86.
 2. Мариняк Я. Нові реалії паломницької діяльності у Тернопільській області /  Я. Мариняк, Н. Стецько  // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2022. – Вип. 1. (52). – С. 143-152.
 3. Мариняк Я. Природоохоронна (екологічна) та рекреаційна інфраструктура Подільського регіону /  Я. Мариняк // Микола Чайковський організатор заповідної справи на Тернопільщині : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 152157.

2021 рік

 1. Кузишин А. Діяльність Богдана Заставецького з організації та популяризації географічної освіти: до 80-річчя з дня народження /  А. Кузишин, Л. Царик, Я. Мариняк // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 5 (вип. 5). – С. 4–6.
 2. Мариняк Я. О. Олег Іванович Шаблій: горизонтами модерної суспільної географії // Суспільна географія. Кн. 5 : На важелях долі . – Львів : ЛНУ імені І. Франка, 2021. – С. 592612.
 3. Мариняк Я. О. Охорона та збереження природно-туристичних ресурсів Поділля // Подільські читання. Охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття, природнича освіта: проблеми, перспективи, рішення : матеріали Всеукроїнської науково- практичної конференції присвячена 25-річчю кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету (11–13 жовтня 2021 р., Хмельницький). – Хмельницький : ХНУ, 2021. – С. 59-61.
 4. Мариняк Я. Перспективи цифрової трансформації туристичного сектора економіки України Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – № 1. – С. 10–20.
 5. Мариняк Я. Стратегічні напрями розвитку міжнародного туризму в Україні / Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – Тернопіль : Тайп, 2021. – №2 (51). – С. 108-120
 6. Мариняк Я. Трансформація туристичного сектору України через призму концепції розвитку цифрової економіки Я. Мариняк // Суспільна географія і картографія: наукова спадщина та сучасні українознавчі студії : матеріали Всеукраїнського наукового онлайн-семінару з участю закордонних учених, присвяченого 120-літтю від народження професора Володимира Кубійовича (1900–1985) (Україна, м. Львів, 20 травня 2021 р.). – Львів : Простір-М, 2021. – С. 172177.
 7. Maryniak Ya. O. Analysis of the state of tourism of the western region of Ukraine / Ya. O. Maryniak, N. P. Stetsko // Achievements of Ukraine and the EU in ecology, biology, chemistry, geography and agricultural sciences : collective monograph.  Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 371389
 8. Stetsko N. P. Investment attractiv eness of regional touristi c resources / N. P. Stetsko, Ya. O. Maryniak //  Development of socio-economic systems in a global network environment: II International scientific conference (May 21-22, 2021. Le Mans, France). – Riga : Baltija Publishing, 2021. – P.8486.

2020 рік

 1. Мариняк Я. Діяльність туристичних підприємств Подільського регіону України: стан та виклики / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 72–84.
 2. Мариняк Я. О. Методичні основи країнознавчого (краєзнавчого) вивчення релігії у сфері туризмуЯ. O. Мариняк // Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 21–31.
 3. Мариняк Я. О. Поверхневі води. Водні ресурсиЯ. O. Мариняк // Географія Тернопільської області : монографія : в 2 т. Т.1. Природні умови та ресурси. 2-е вид., перероблене і доповнене. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка : Осадца Ю. В, 2020. – С. 221264.
 4. Мариняк Я. Олег Іванович Шаблій: горизонтами модерної суспільної географії / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : Тайп, 2020. – № 2 (49). – С. 21–35.
 5. Мариняк Я. Олег Іванович Шаблій: науковець, який творить модерну суспільну географію, людина, яка своїм ідеям підносить національну географію до світового рівня / Я. Мариняк, А. Кузишин, С. Задворний // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 119-123.
 6. Мариняк Я. Основні проблеми формування Подільського туристичного регіону / Я. Мариняк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки : матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 15 жовтня 2020 р.). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 241–251.
 7. Мариняк Я. Сучасний стан та особливості розвитку світового ринку туристичних послуг / Я. Мариняк // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2020. – №4 (вип. 4). – С. 55-64.

2019 рік

 1. Мариняк Я. Соціально-економічнийаналіз туристичних підприємств західного регіону України / Я. Мариняк, Н. Стецько // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 84-89.
 2. Мариняк Я. О. Суб'єкти туристичної діяльності у Тернопільській області: особливості формування статистичних даних та їх використання й обробка / Я. О. Мариняк // Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної та екологічної науки : матеріали міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 25-річчю відкриття спеціальності "Екологія" у ТНПУ ім. В. Гнатюка, 7-8 травня 2019 р. – Тернопіль : Тайп, 2019. – С. 149–154.
 3. Мариняк Я. Сучасний стан та особливості розвитку ринку туристичних послуг в Україні / Я. Мариняк // Вісник Тернопільського відділу Українського географічного товариства. – Тернопіль : Тайп, 2019. – № 3 (Вип. 3). – С. 59–66.
 4. Мариняк Я. Нестор української географічної науки / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Географія. – 2019. – № 2 (47). – С. 195–196. – Рец. на кн. : Штойко П. Григорій Величко 1863–1932. Життєво-бібліографічний нарис / Павло Штойко. – Львів : НТШ, 2018. – 320 с.
 5. Мариняк Я. Особливості розвитку туризму в Тернопільській області / Я. Мариняк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Географія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – № 1 (Вип. 46). – С. 138-147.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах