MoskalukN

Кандидат педагогічних наук

Викладач кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 ResearchGate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1.  Валентина Омелянівна Шиманська – відома українська вчена-ботанік та педагог / С. В. Пида, М. М. Барна, Л. С. Барна [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 16-21
 2. Бутницький І. М. В. О. Шиманська в пам’яті як викладач і завідувач кафедри ботаніки Тернопільського державного педагогічного університету / І. М. Бутницький, Н. В. Москалюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 21-23
 3. Вплив мікробних препаратів на показники водообміну листків нуту звичайного (Cicer arietinum L.) / С. В. Пида, І. В. Чернік, Н. В. Москалюк  [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 73-76
 4. Москалюк Н. В. Зоологія : навчальний посібник для самостійної роботи студентів ОПП Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) / Н. В. Москалюк, Л. О. Шевчик. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 241 с.
 5. Зоологія хордових. (Курс лекцій) : навчальний посібник для студентів біологічних спеціальностей педагогічних вишів України / Л. О. Шевчик, Г. М. Голіней, Н. В. Москалюк, С. С. Подобівський. – 2-ге вид. доп. і перероб. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 163 с.
 6. Москалюк Н. В. Інформаційні технології як інструмент збереження ефективності освітнього процесу в умовах війни / Н. В. Москалюк, А. В. Лень, В. А. Іванишин // Трансформації особистості, суспільства та ринку праці: виклики майбутнього та вплив на освіту : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (20–22 вересня 2023 року, Україна, м. Харків). – Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2023. – С. 147–148
 7.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 8. Стасюк М. Найпоширеніші хвороби перцю солодкого (Capsicum annum L.) та методи боротьби з ними / М. Стасюк, Х. Полянська, Ю. Вересюк ; наук. кер. Н. Москалюк // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 140-143
 9. Іванишин В. А. Організація навчально-дослідницької діяльності учнів з біології в контексті STEM-підходу в освіті / В. А. Іванишин, Н. О. Жизномірська,Н. В. Москалюк // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 54-56
 10. Москалюк Н. В. Особливості вирощування соняшнику в Україні у період війни / Н. В. Москалюк, І. П. Сташків, І. Б. Прокопів // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 70-73
 11. Пида С. В. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології : для студентів ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 180 с.
 12. Пида С. В. Практикум з фізіології рослин з основами мікробіології : для студентів ОПП «Середня освіта (Хімія, біологія та здоров’я людини)» / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 140 с.
 13.  Пида С. В. Практикум з фізіології та біохімії рослин : навчальний посібник / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 174 с.
 14. Москалюк Н. Проблема збереження біорізноманіття як наслідок військової агресії в Україні / Н. Москалюк, А. Ярема // Дністровські читання : матеріали круглого столу з нагоди 30-річчя Дністровського регіонального ландшафтного парку (20 жовтня 2023 року, м. Тлумач, Івано-Франківська область, Україна). – Тлумач ; Чернівці : Друк Арт, 2023. – С. 29–31 (Серія: «Conservation Biology in Ukraine». – Вип. 34)
 15. Москалюк М. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів засобами сучасних технологій / М. Москалюк, Н. Москалюк // Передові технології реалізації освітніх ініціатив : збірник наукових праць. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2023. – С. 76-82
 16. Формування мотивації студентів до навчання засобами мобільних додатків з біології / Н. В. Москалюк, М. Я. Кравець, В. А. Іванишин [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 318-322
 17. Olendr T. M. Bilingual education as a means of improving future natural sciences teachers quality of education / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // ACNS Conference Series: Social Sciences and Humanities : 2nd International Conference on New Trends in Linguistics, Literature and Language Education ((3L-Edu 2022) 18 May 2022, Kryvyi Rih), 2023. – Vol. 3. – P. 1-13. DOI : https://doi.org/10.55056/cs-ssh/3/04001
 18. Bilingual education of future natural sciences teachers as today’s requirement / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // Multidisciplinary Science Journal. 2023. – T. 5. – P. 1-7. DOI : https://doi.org/10.31893/multiscience.2023051 ; https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Москалюк Н. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при піготовці студентів-біологів / Н. В. Москалюк, А. С. Семенюк, Ю. А. Шулякова // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 79-82
 2. Використання освітніх ресурсів під час дистанційного навчання з біологічних дисциплін кафедри ботаніки та зоології / С. Пида, Н. Москалюк, Н. Герц [та ін.] // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 41–45.
 3. Шевчик Л. О. Кейс-технологія як форма інтерактивного навчання під час проведення практики із зоології / Л. О. Шевчик, Н. В. Москалюк // Сучасна освіта – доступність, якість, визнання : збірник наукових праць ХIV міжнародної науково-методичної конференції (09–11 листопада 2022 р., м. Краматорськ). – Краматорськ : ДДМА, 2022. – С. 205-207
 4. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 5. Пида С. В. Практикум з фізіології рослин : навчальний посібник / С. В. Пида, Н. В. Москалюк. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2022. – 174 с.
 6. Москалюк Н. В. Формування екологічної компетентності майбутніх учителів біології в процесі фахової підготовки / Н. В. Москалюк, Ю. А. Шулякова, А. С. Семенюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 79–82.

2021 рік

 1. Біометричні показники нуту звичайного (Cicer arietinum L.) сорту скарб за впливу мікробіологічних препаратів / С. В. Пида, О. В. Мотрук, Н. В. Москалюк [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 101–104.
 2. Москалюк Н. В. Використання інтернет-ресурсів у процесі підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін / Н. В. Москалюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 81–84.
 3. Чень І. Б. Виховання у вирішенні проблеми поводження з твердими побутовими відходами / І. Б. Чень, Н. В. Москалюк, Г. Б. Гуменюк // Topical issues of modern science, society and education : The 1 st International scientific and practical conference (August 8-10, 2021). – Kharkiv, 2021. – P. 122-126 .
 4. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 5. Москалюк Н. В. Особливості проведення навчальної практики з фізіології рослин в умовах дистанційного навчання / Н. В. Москалюк, С. В. Пида // Сучасні тенденції та шляхи вдосконалення практичної підготовки : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2021. – C. 33-35.
 6. Москалюк Н.   Охорона природи: робочий зошит для студентів-біологів / Н. В. Москалюк. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 126 с.
 7. Пида С. В. Вплив різних концентрацій натрій хлориду на показники водообміну листків нуту звичайного (Cicer arietinum L.) / С. В. Пида, І. С. Брощак, Н. В. Москалюк, О. Б. Мацюк // European scientific discussions : Proceedings of X International Scientific and Practical Conference (15-17 August 2021). – Rome, Italy : Potere della ragione Editore : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 15-20
 8. Пида С. В. Інноваційні особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» у Тернопільському національному педагогічному університеті ім. Володимира Гнатюка / С. В. Пида, Н. В. Москалюк // Актуальні проблеми фізіології рослин і генетики : матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 75-річчю Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. (Київ, 17 червня 2021 р.). – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 102-104
 9.  Формування дослідницьких умінь школярів у процесі вивчення біології засобами наочності / В. М. Сенишин, Н. В. Москалюк, М. Я. Кравець, І. Б. Прокопів // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 143–146.

2020 рік

 1. Пида С. В. Особливості викладання навчальної дисципліни «Фізіологія рослин» для спеціальності 014 Середня освіта (Хімія) / С. В. Пида, Н. В. Москалюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 127–131.
 2. Москалюк М. М. Загальний стан підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк //Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 104-107.
 3. Москалюк М. Ціннісні орієнтації у вихованні та освіті школярів «нової української школи» / М. Москалюк, Н. Москалюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 101-102.
 4. Москалюк Н. В. Особливості дистанційного навчання природничих дисциплін / Н. В. Москалюк, Г. А. Дериш // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22–23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 191–195. 
 5. Москалюк Н. В. Охорона природи : навчально-методичнй посібник для студентів спеціальностей 014.05 "середня освіта" (Біологія та здоров’я людини); 014.15 "середня освіта" (Природничі науки); 014.06 "середня освіта" (Хімія); 202 Карантин і захист рослин / Н. В. Москалюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 190 с.
 6. Сенишин В. М. Формування дослідницьких умінь школярів / В. М. Сенишин, Н. В. Москалюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 188-190.
 7. Шестерняк О. О. Особливості екологічного виховання учнів загальноосвітніх шкіл / О. О. Шестерняк, Н. В. Москалюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 219-221.
 8. Сенишин В. М. Формування дослідницьких умінь школярів  / В. М. Сенишин, Н. В. Москалюк // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 188-190.
 9. Магістерські та курсові роботи: поради та виконання [Текст] : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 091 Біологія; 102 Хімія; 202 Карантин і захист рослин. / В. В. Грубінко, С. В. Пида, А. В. Степанюк [et al.]. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 96 с.
 10. Вплив попередників і фунгіциду Абакус на поширення хвороб та продуктивність жита посівного (Secale cereale L.) в умовах Тернопільської області / О. Б. Конончук, С. В. Пида, А. І. Герц [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 104–115.

2019 рік

 1. Москалюк М. М. Загальний нарис обробної промисловості України у другій половині XIX – на початку XX ст.: соціально-економічний аспект / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 2 серпня 2019 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 9–11.
 2. Moskalуuk M. M. Quality of higher education in the context of european integration / M. M. Moskalуuk, N. V. Moskalyuk // Modern views in science : proceedings of XXXXXIII International scientific conference (New York, 17 September 2019). –Morrisville : Lulu Press., 2019. – P. 69–78.
 3. Москалюк М. М. Якість освіти як основа підготовки студентів – майбутніх вчителів / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк // Сучасний рух науки : тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Дніпро, 2019. – С. 559–562.
 4. Водоутримуюча здатність листків рослин нуту звичайного (Cicer arietinum L.) за дії регуляторів росту рослин і мікробіологічних препаратів / С. В. Пида, І. П. Григорюк, Ю. В. Хомич, Н. В. Москалюк // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 249–252.
 5. Москалюк Н. В. Особливості підготовки студентів – майбутніх вчителів природничих дисциплін до професійної діяльності / Н. В. Москалюк // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д.б.н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д.б.н., проф. Яковенка Б. В. (4-5 листопада 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 210–213.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах