MoskaljukДоктор історичних наук

Професор

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Москалюк М. Формування інформаційно-комунікативної компетентності студентів засобами сучасних технологій / М. Москалюк, Н. Москалюк // Передові технології реалізації освітніх ініціатив : збірник наукових праць. – Переяслав : Домбровська Я. М., 2023. – С. 76-82
 2. Olendr T. M. Bilingual education as a means of improving future natural sciences teachers quality of education / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // ACNS Conference Series: Social Sciences and Humanities : 2nd International Conference on New Trends in Linguistics, Literature and Language Education ((3L-Edu 2022) 18 May 2022, Kryvyi Rih), 2023. – Vol. 3. – P. 1-13. DOI : https://doi.org/10.55056/cs-ssh/3/04001
 3. Bilingual education of future natural sciences teachers as today’s requirement / T. M. Olendr, A. V. Stepanyuk, M. M. Moskalyuk [et al.] // Multidisciplinary Science Journal. 2023. – T. 5. – P. 1-7. DOI : https://doi.org/10.31893/multiscience.2023051 ; https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Ihnatenko N. Historical and Retrospective Analysis of State Educational Policy in Ukraine (1991-2020) / N. Ihnatenko, M. Moskaliuk, L. Kostiuk // Ukrainskyi istorychnyi zhurnal. – 2022. – Issue 2. – P. 203 –  215. – URL.: https://www.webofscience.com
 2. Ihnatenko N.Historical Education in Discourse of Ukraine State Policy Evolution, End of the 20th – the beginning of the 21st century / N. Ihnatenko, M. Moskaliuk // Eminak. – 2022. – Issue 1. – P. 135-149. – URL.: https://www.scopus.com
 3. Moskaliuk M. Structure and staff of the administrative economic financial department and internal prison of the NKGB-MDB in Ternopil region, in 1944 - 1946 / M. Moskaliuk, R. Pyrozhyshyn // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – Drohobych : Ivan Franko Drohobych State Pedagogical University, 2022. – Issue 25. – P. 166-180 – URL.: https://www.webofscience.com ;  https://www.scopus.com/

2020 рік

 1. Москалюк М. М. Загальний стан підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк //Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 104-107.
 2. Москалюк М. Ціннісні орієнтації у вихованні та освіті школярів «нової української школи» / М. Москалюк, Н. Москалюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 101-102.
 3. Москалюк М. М. Охорона природи : навч.-метод. посібник для студентів спеціальностей: 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров'я людини); 014.15 Середня освіта (Природничі науки); 014.06 Середня освіта (Хімія); 202 Карантин і захист рослин / М. М. Москалюк. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 190 с.
 4. Москалюк М. М. Економічна історія України і світу / М. М. Москалюк . – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 119 с.

2019 рік

 1. Москалюк М. Сільська школа Східної Галичини в умовах нацистської окупації 1941–1944 рр. / М. Москалюк, В. Старка // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія : Історичні науки. – 2019. – Вип. 43. – С. 111–118.
 2. Москалюк М. М. Загальний нарис обробної промисловості України у другій половині XIX – на початку XX ст.: соціально-економічний аспект / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права: теорія і практика : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 2 серпня 2019 р.). – Полтава : ЦФЕНД, 2019. – Ч. 1. – С. 9–11.
 3. Moskalуuk M. M. Quality of higher education in the context of european integration / M. M. Moskalуuk, N. V. Moskalyuk // Modern views in science : proceedings of XXXXXIII International scientific conference (New York, 17 September 2019). –Morrisville : Lulu Press., 2019. – P. 69–78.
 4. Москалюк М. М. Якість освіти як основа підготовки студентів – майбутніх вчителів / М. М. Москалюк, Н. В. Москалюк // Сучасний рух науки : тези доповідей VIIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Дніпро, 2019. – С. 559–562.
 5. Москалюк М. Борошномельна промисловість українських губерній Російської імперії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / М. Москалюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 60–66.
 6. Орлик С. Фінансова політика російського та нацистського урядів на окупованій території Східної Галичини в роки Першої та Другої світових воєн: порівняльний аспект / С. Орлик, М. Москалюк // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2019. – Вип. 43. – C. 119-131.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах