Web of Science ResearcherID: I-8207-2018

Medunska

 

Кандидат філологічних наук

Викладач кафедри журналістики

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 Scopus

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Філіпович М. Висвітлення російсько-української війни в телеграм-каналах / М. Філіпович ; наук. кер. О. Мединська // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 55-59
 2. Мединська О. Медіаграмотність у контексті компетентнісної парадигми студентів-журналістів / О. Мединська, С. Гнатишин // Соціальні комунікації в умовах глобалізаційних процесів: стан, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами Міжнародної наукової конференції (м. Тернопіль, 16-17 червня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 111-121
 3. Кирилюк О. Медіаобраз як механізм поширення наративів у медійному полі / О. Кирилюк ; наук. кер. О. Мединська // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 210-213
 4. Райца В. Маніпулятивні технології сучасних медіа / В. Райца ; наук. кер. О. Мединська // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 140-141
 5. Панченко Т. Націєтворчий дискурс у публіцистичних працях Миколи Костомарова / Т. Панченко ; наук. кер. О. Мединська // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 171-173
 6. Ленько Т. Національна ідея в публіцистичному дискурсі Юрія Косача / Т. Ленько ; наук. кер. О. Мединська // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 162-163
 7. Шелудякова Н. А. Пропагандистські стратегії в сучасному медіадискурсі: аналіз прикладів зі світової практики / Н. А. Шелудякова, О. Я. Мединська, К. В. Слюсаренко // Держава та регіони. Сер. Соціальні комунікації. – Запроріжжя, 2023. – № 4 (56). – C. 110-119. DOI : 10.32840/cpu2219-8741/2023.4(56).13
 8. Магула К. Самореклама особистості в інформаційному просторі / К. Магула ; наук. кер. О. Мединська // Сучасний масмедійний простір: реалії та перспективи розвитку : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції для молодих учених і здобувачів освіти (м. Тернопіль, 11 квітня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 108-110

2022 рік

 1. Мединська О. Богдан Лепкий у сучасному газетному дискурсі Тернопільщини / О. Мединська // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 121-126
 2. Мединська О. Я. Інноваційнні технології у підготовці майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 236-239
 3. Механізми формування інфомедійної грамотності у студентів педагогічних спеціальностей / А. М. Йордан, О. Я. Мединська, Г. П. Синоруб [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 106-115. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.13
 4. The system of promoting a healthy lifestyle in the Ukrainian regional print media / O. Ya. Medynska, H. P. Synorub, I. M. Nestayko [et al.] // Wiadomosci Lekarskie : Official journal of the Polish Medical Association Warsaw : Aluna Publishing, 2022. – VOL. LXXV. – ISSUE 7. – P. 1781-1788. DOI : 10.36740/WLek202207131
 5. The Use of Binary Online Lessons in the Context of Forming Critical Thinking in Future Journalists / N. Poplavska, H. Synorub, H. Yordan [et al.] // Journal of Curriculum and Teaching. – 2022. – Vol. 11, Issue 1. – P. 273–285. –URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Поплавська Н. М. Ключові освітні компетентності і компетентності інфомедійної грамотності / Н. М. Поплавська, Н. Л. Дащенко, О. Я. Мединська // Інфомедійна грамотність – невід’ємна складова навчального процесу закладу вищої освіти : збірник статей. – Київ : Академія української преси, IREX, Центр Вільної преси, 2021. – С. 83-108
 2. Мединська О. Я. Мова ворожнечі в тернопільських онлайн-виданнях / О. Я. Мединська // Регіональна журналістика: реалії, виклики, перспективи : матеріали Міжнародної наукової інтернет-конференції (м. Тернопіль, 15 квітня 2021 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 129–133.
 3. Мединська О. Я. Моніторинг якості інформаційного контенту онлайн-видань / О. Я. Мединська // Регіональна журналістика в Україні: історія, реалії, виклики, перспективи : збірник наукових праць : за матеріалами Всеукраїнської науково‐практичної онлайн‐конференції (7‐8 жовтня 2021 р.). – Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2021. – № 7. – С. 32–36.
 4. Мединська О. Я. Права людини та цифрова трансформація / О. Я. Мединська, Г. П. Синоруб // Людина в українському суспільстві в системі цінностей прав людини: сучасний вимір медіадіяльності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 14 травня 2021 р.). – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 192–196
 5. Мединська О. Я. Формування інфомедійної грамотності в процесі професійної підготовки майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 15-16 квітня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 281–285.
 6. Уніфікація чи унізація Європи та українські перспективи / І. В. Поплавська, С. В. Кравець, О. Я. Мединська, С. І. Задворний, А. В. Кузишин // Місце України в європейському просторі: геопросторові риси та європейська уніфікація: матеріали всеукраїнського семінару, присвяченого Дню Європи – 2021 (18 травня 2021 р.). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 29–34.

2020 рік

 1. Мединська О. Я. Громадянські медіа в Україні: погляд студентської молоді / О. Я. Мединська, Н. М. Прокопенко, Г. П. Синоруб // Актуальні проблеми медіапростору : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (Київ, 09 квітня 2020 р.). – Київ : Інститут журналістики, 2020. – С. 156–169.
 2. Мединська О. Я. Медіакомпетентність як складова фахової підготовки майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 09-10 квітня 2020 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 231–234.
 3. Мединська О. Я. Права людини та людина в інституції: медіафокус на реалізацію соціальних прав людини / О. Я. Мединська, Г. П. Синоруб, К. С. Шендеровський // Права людини та мас-медіа в Україні : збірник конспектів лекцій. – Київ : Інститут журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, 2020. – Ч. 2. – С. 204-223
 4. Мединська М. М. Реалізація принципу наступності щодо вивчення живої природи у початковій та основній школі / М. М.Мединська, Г. Я. Жирська // Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді (27 травня 2020 р., Тернопіль). — Тернопіль : Вектор, 2020. — C. 282-285.

2019 рік

 1. Мединська О. Я. Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Обрії друкарства. – Київ, 2019. – № 1 (7) . – С. 95–104.
 2. Мединська О. Я. Соціальні проблеми в онлайн-виданнях "Українська правда" та "20 хвилин" / О. Я Мединська, М. І. Мединський // Образ. – Суми, 2019. – Вип. 1 (30). – С. 25–34.
 3. Crossmedia as an innovative technology in training the humanities students in higher school / H. P. Synorub, I. M. Nestayko, I. V. Poplavska [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 70, n. 2. – P. 257–261. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466137700019
 4. Мединська О. Я. Проблеми державотворення у пресовому дискурсі (за матеріалами газети «день») / О. Я. Мединська // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика. – Львів, 2019. – Вип. 46. – С. 92100.
 5. Synorub H. Hate speech in the internet discourse / H. Synorub, O. Medynska // Media poczatku XXI wieku : logistyka i administrowanie w mediach. – Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2019. – S. 6167.
 6. Development of information culture of students of humanitarian specialities / A. V. Vykhrushch, S. I. Hnatyshyn, A. O. Klymenko [et al.] // Information technologies and learning tools. – Kyiv, 2019. – Vol. 72, n. 4. – P. 152–167.
 7. Мединська О. Я. Соціальні мережі у професійній підготовці майбутніх журналістів / О. Я. Мединська // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції : у 2 ч. (м. Тернопіль, 11-12 квітня 2019 р.). – Тернопіль : Тайп, 2019. – Ч. 2. – С. 43–45.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах