Web of Science ResearcherID: D-5638-2018

Martunuk

 

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент кафедри інформатики і методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Мартинюк С. В. Використання GNU Octave під час вивчення комп’ютерної математики в закладах вищої освіти / С. В. Мартинюк, М. І. Повк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 121-124
 2. Сушко І. Б. Вивчення прикладного програмного забезпечення в класах 5–6 класах НУШ / І. Б. Сушко, С. В. Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 270-272
 3. Повк М. І. Вплив використання системи електронного навчання на якість вивчення комп’ютерної математики студентами фізико-математичних спеціальностей / М. І. Повк, С. В. Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 259-262
 4. Методи оптимізації та дослідження операцій : методичні рекомендації. Ч. 1 / С. Мартинюк, Г. Генсерук, Я. Василенко, Л. Стельмащук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 68 с.
 5. Методи оптимізації та дослідження операцій : методичні рекомендації. Ч. 2 / С. Мартинюк, Г. Генсерук, Я. Василенко, Л. Стельмащук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 6. Генсерук Г. Р. Моделі змішаного навчання в системі вищої освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк, Г. М. Скасків // Теорія і практика використання інформаційних технологій в умовах цифрової трансформації освіти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29 червня 2023 року м. Київ). – Київ : УДУ ім. М. Драгоманова, 2023. – С. 160-162
 7. Генсерук Г. Навчання в епоху цифрової трансформації вищої освіти / Г. Генсерук, С. Мартинюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 404-406
 8. Стельмащук В. М. Про стратегію збільшення кількості спеціалістів у галузі інтернет-технологій / В. М. Стельмащук, С. В. Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 195-197
 9. Конончук О. О. Реалізація моделі нейроконтролера для системи освітлення інтелектуального будинку / О. О. Конончук, С. В.Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 256-258
 10. Мартинюк С. В. Розробка системи освітлення «Розумного будинку» / С. В. Мартинюк, О. О. Конончук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 204-206
 11. Генсерук Г. Р. Середовище візуальної співпраці Lucid / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 206-208
 12. Генсерук Г. Фасилітація та навчання навичкам роботи в команді засобами цифрових технологій / Г. Генсерук, С. Мартинюк // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 179-182
 13. Enhancing Online Learning in LCM Moodle through Interactive Adaptive Learning / V.Habrusiev, H.Tereshchuk, V.Panchenko [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 650-655. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Веб-сервіс планування робіт з використанням мережевого графа / І. Грод, Н. Балик, Я. Василенко [та ін.] // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2022. – Т. 34, n. 2. – С. 18–24.
 2. Вибрані питання комп’ютерного моделювання процесів і явищ : колективна монографія / за ред. Н. Р. Балик. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2022. – 272 с.
 3. Генсерук Г. Р. Використання цифрового інструменту Slido в організації дистанційного навчання / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 229–231.
 4. Підлатюк О. М. Використання наборів Lego для навчання програмуванню учнів молодшої школи / О. М. Підлатюк, С. В. Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 56–59.
 5. Мартинюк С. В. Впровадження елементів робототехніки у закладах загальної середньої освіти / С. В. Мартинюк, О. М. Підлатюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 29–31.
 6. Пурдик Л. І. Використання технологій змішаного навчання на уроках інформатики в 5-6 класах / Л. І. Пурдик, С. В. Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 200–222.
 7. Моделі сталого розвитку : колективна монографія / за ред. О. М. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники та посібники, 2022. – 400 с.
 8. Мартинюк С. В. MOODLE як платформа для організації дистанційного та змішаного навчання у ЗВО / С. В. Мартинюк, М. І. Повк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 17–20.
 9. Слоновський І. О. Особливості вивчення курсу «Графічний дизайн» у профільних класах загальноосвітніх навчальних закладів / І. О. Слоновський, С. В. Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 23–25.
 10. Генсерук Г. Педагогіка активного навчання у цифровій трансформації вищої освіти / Г. Генсерук, С.  Мартинюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 430–432.
 11. Слоновський І. О. Розробка електронного навчально-методичного комплексу з інформатики «вибірковий модуль: графічний дизайн» для загальноосвітніх навчальних закладів / І. О. Слоновський, С. В. Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 223-225.
 12. Генсерук Г. Р. Цифрові інструменти комунікації в освітньому процесі закладу вищої освіти / Г. Р. Генсерук, М. М. Бойко, С. В. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 31-39. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.4

2021 рік

 1. Мартинюк С. В. Використання цифрових інструментів для змішаного та дистанційного навчання / С. В. Мартинюк,Г. Р.  Генсерук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 250–253.
 2. Вівчарик В. В. Використання змішаного навчання при вивченні інформатики у старших класах / В. В. Вівчарик,  С. В. Мартинюк // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль, 2021. – С. 208–211.
 3. Мартинюк С. В. Використання дашбордів для розвитку міста / С. В. Мартинюк, В. В. Бойко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 48–50.
 4. Мартинюк С. В. Застосування оптимізаційних задач для підприємств малого та середнього бізнесу / С. В. Мартинюк, В. С. Вишневський // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 51–54.
 5. Генсерук Г. Р. Методична складова системи розвитку цифрової компетентності майбутніх учителів гуманітарного профілю / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 123–131.
 6. Генсерук Г. Р. Аксіологічні характеристики цифрової трансформації освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 239–241.
 7. Communication in Developing Digital Competence of Future Professionals / H. Henseruk, M. Boyko, T. Tsepeniuk // International Conference on New Trends in Languages, Literature and Social Communications (ICNTLLSC 2021). – Atlantis Press, 2021. – P. 158–165. – URL.: https://www.atlantis-press.com/proceedings/icntllsc-21/125957107
 8. Monitoring the quality of e-learning implementation in educational institutions / V. Habrusiev, H. Tereshchuk, I. Tsidylo [et al.] // SHS Web of Conferences : 9th International Conference on Monitoring, Modeling & Management of Emergent Economy (Odessa, Ukraine, May 26-28, 2021). – 2021. – Vol. 107. – P. 1–7.
 9. The Technological Aspect of the SMART-TNPU Ecosystem / H. R. Henseruk, B. B. Buyak, H. I. Falfushynska [et al.] // CEUR Workshop Proceedings : main Conference, PhD Symposium, Posters and Demonstrations (September 28 – October 2, 2021, Kherson, Ukraine). – 2021. – Vol. I. – P. 1–10. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Мартинюк С. В. Використання засобів відеоконференцій для дистанційного навчання / С. В. Мартинюк, О. М. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 53-56.
 2. Вербовецький Д. В. Створення сайту фізико-математичного факультету / Д. В. Вербовецький, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 105-107.
 3. Прокопчук Є. В. Використання EНМК з інформатики в умовах дистанційного навчання / Є. В. Прокопчук, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 87-89.
 4. Жук М. Д. Застосування дидактичних засобів LearningApps як інструментарію для дистанційного навчання фізики / М. Д. Жук, С. В. Мартинюк, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 81-84.
 5. Жук М. Д. Організація самостійної роботи учнів на уроках фізики з використанням ІКТ / М. Д. Жук, С. В. Мартинюк, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 182-185.
 6. Габрусєв В. Ю. Компоненти електронного навчально-методичного комплексу навчальної дисципліни / В. Ю. Габрусєв, С. В. Мартинюк // Забезпечення якості вищої освіти : збірник матеріалів ІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції (8 - 10 квітня 2020 р., м. Одеса). – Одеса, 2020. – С. 466-467.
 7. Жук М. Д. Інформаційно-комунікаційні технології у процесі навчання фізики / М. Д. Жук, О. М. Федчишин, С. В. Мартинюк // Modern science: problems and innovations‖ : the 1st International scientific and practical conference (April 5-7, 2020, Stockholm, Sweden ). – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 390-397.
 8. Мартинюк О. Імовірнісне моделювання результатів економічної діяльності як функції випадкових величин / О. Мартинюк, С. Попіна, С. Мартинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2020. – № 1. – С. 102-112.
 9. Генсерук Г. Р. Розвиток цифрової компетентності майбутніх учителів в умовах цифрового освітнього середовища закладу вищої освіти / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 19, т. 2. – С. 158-161.
 10. Network graph using in works planning task / N. R. Balyk, I. M. Grod, S. V. Martinyuk [et al.] // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві: матеріали міжнар. наук. конф. (29-30 травня 2020 р.). – Київ : Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, 2020. – С.128–132.
 11. Web-service for network graph building for works planning / N.R. Balyk, I.M. Grod, S.V. Martinyuk [et al.] // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2020 : тези доповідей П’ятнадцятої міжнародної науково-практичної конференції (29 червня – 01 липня 2020 р., м. Чернігів). – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – P. 277– 280.
 12. Мартинюк О. Імовірнісне моделювання результатів економічної діяльності як функції випадкових величин / О. Мартинюк, С. Попіна, С. Мртинюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль 2020. – № 1. – С. 102–112.
 13. Генсерук Г. Р. Цифрові технології формувального оцінювання / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Інноваційна педагогіка : науковий журнал. – Херсон : Гельветика, 2020. – Вип. 30, т. 2. – С. 155-158.
 14. Роговченко Ю. В. Створення електронного навчально-методичного комплексу в рамках DeDiMaMo / Ю. В. Роговченко, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. С. 87–89.
 15. Березняк М. В.Математика: посібник для підготовки до державної підсум-кової атестації. 9 клас / М. В. Березняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 33 с.
 16. Березняк М. В. Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас / М. В. Березняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 64 с.
 17. Березняк М. В. Математика: посібник для підготовки до державної підсумкової атестації. 9 клас / М. В. Березняк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 64 с.
 18. Антонова О. Інфотрматика. Мої перші досягнення: індивідуальні роботи. 2 клас / О. Антонова, С. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 64 с.
 19. Антонова О. Інфотрматика. Мої перші досягнення: індивідуальні роботи. 3 клас / О. Антонова, С. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 64 с.
 20. Антонова О. Інфотрматика. Робочий зошит. 2 клас / О. Антонова, С. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 64 с.
 21. Антонова О. Інфотрматика. Робочий зошит. 3 клас / О. Антонова, С. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 64 с.
 22. Гринчишин Я. Математика. Завдання та розв’язки для підготовки до ЗНО : профільний рівень і рівень стандарту : алгебра та початки аналізу геометрія / Я. Т. Гринчишин, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 384 с.
 23. Гринчишин Я. Т. Математика. Завдання та розв’язки для підготовки до ЗНО. У 2-х ч. Ч. 2. Геометрія / Я. Т. Гринчишин, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. –192 с.
 24. Усі домашні завдання. 5 клас / Я. Ф. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 944 с.
 25. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 896 с.
 26. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 912 с.
 27. Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА : профільний рівень і рівень стандарту / Уклад. : А. М. Капіносов, Г. Гап’юк, Я. Гринчишин [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 480 с.
 28. Математика. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання : за чинною програмою ЗНО / Уклад. : А. Капіносов, Г. Гап’юк, Я. Гринчишин [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 208 с.
 29. Математика : тренажер для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання і державної підсумкової атестації / А. М. Капіносов, Г. В. Гап’юк, Л. І. Кондратьєва [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 144 с.

2019 рік

 1. Збірник контрольних і самостійних робіт з математики. 5 клас / М. Підручна, В. Кулешко, О. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 96 с. 
 2. Збірник контрольних і самостійних робіт з математики. 6 клас / М. Підручна, В. Кулешко, О. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 128 с. 
 3. Збірник контрольних і самостійних робіт з алгебри. 8 клас / Л. Кондратьєва, О. Тепцова, О. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 112 с. 
 4. Збірник контрольних і самостійних робіт з алгебри. 9 клас / Л. Кондратьєва, О. Тепцова, О. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 112 с. 
 5. Математика. Комплексна підготовка до ДПА. 9 клас / Уклад.: А. М. Капіносов, Л. М. Брюхань, Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 272 с.
 6. Математика. Збірник тестових завдань для підготовки до ДПА. 9 клас / Уклад. : А. М. Капіносов, Л. М. Брюхань, Г. В. Гап’юк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 128 с.
 7. Усі домашні завдання. 5 клас / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 816 с.
 8. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.] – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 976 с.
 9. Усі домашні завдання. 7 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 976 с.
 10. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 1 / Г. В. Гап’юк,  О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 752 с.
 11. Усі домашні завдання. 9 клас. Ч. 2 / Г. В. Гап’юк,  О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 752 с.
 12. Математика. Довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / А. М. Капіносов, Г. В. Гап’юк, Л. І. Кондратьєва [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 400 с.
 13. Математика. Комплексна підготовка до ЗНО і ДПА / Уклад. : А. М. Капіносов, Г. М. Білоусова, Г. В. Гап’юк, [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 512 с.
 14. Математика. Міні-довідник для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / Уклад. : А. М. Капіносов, Г. В. Гап’юк, Л. І. Кондратьєва [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 192 с.
 15. Математика. Збірник тестових завдань для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання / уклад. : А. Капіносов, Г. В. Гап’юк, Л. І. Кондратьєва [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 304 с.
 16. Математика : тренажер для підготовки до зовнішнього незалеж-ного оцінювання і державної підсумкової атестації / А. М. Капіносов, Г. В. Гап’юк, Л. І. Кондратьєва [та ін.]. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 144 с.
 17. Генсерук Г. Р. Компетентнісні завдання як засіб удосконалення професійної компетентності майбутніх учителів / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк, Г. М. Скасків // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (2021 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 215–217.
 18. Генсерук Г. Р. Зарубіжний досвід розробки цифрових компетенцій учителя / Г. Р. Генсерук, С. В. Мартинюк // Nowoczesna nauka: teoria i praktyka : materiały III międzynarodowej konferencji naukowo-praktycznej (30 kwietnia 2019 r.). – Katowice : Nowa nauka, 2019. – P. 116–118.
 19. Гринчишин Я. Т. Математика. Завдання та розв’язки для підготовки до ЗНО. У 2 ч. Ч. 1. Алгебра та початки аналізу / Я. Т. Гринчишин, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 320 с.
 20. Березняк М. В. Математика. Посібник для підготовки до державної підсумкової атестації. 9 клас / М. В. Березняк (псевдо) : автори: Я. Т. Гринчишин, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 33 с.
 21. Березняк М. В. Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас / М. В. Березняк (псевдо) : автори: Я. Т. Гринчишин, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 64 с.
 22. Березняк М. В. Математика. Посібник для підготовки до державної підсумкової атестації. 9 клас / М. В. Березняк (псевдо) : автори: Я. Т. Гринчишин, О. М. Мартинюк, С. В. Мартинюк. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. – 64 с.
 23. Ющишин А. П. Реконструкція замків Тернопілля / А. П. Ющишин, Л. С. Мартинюк, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 53–56.
 24. Прокопчук Є. Використання eлeктронного навчально-мeтодичного комплексу під час вивчення інформатики учнями 10 класу ЗЗСО / Є. В. Прокопчук, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 91–94.
 25. Прокопчук Є. В. Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комплeксу з інформатики для 10-11 класів та середовища його розгортання / Є. В. Прокопчук, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 131–134.
 26. Вербовецький Д. В. Розробка eлeктронного навчально-мeтодичного комплексу з інформатики для 10 класу / Д. Б. Вербовецький, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 93–97.
 27. Волос Л. С. Теоретичні аспекти розробки ЕНМК «Я досліджую світ. 2 клас» / Л. С. Волос, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 98–99.
 28.  Ющишин А. П. Особливості моделювання архітектурних споруд і підготовки їх до друку (на прикладі Бережанського замку) / А. П. Ющишин, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 57–58.
 29. Ющишин Ю. С. Створення моделі Тернопільського замку та підготовки її до друку / Л. С. Ющишин, С. В. Мартинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 55–57.
 30. Мартинюк М. Л. Технологія Cisco TelePresence та її використання в освітньому середовищі / М. Л. Мартинюк, Я. П. Василенко // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 116–118.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах