Web of Science ResearcherID: L-9228-2018

Mamus

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент кафедри сфери обслуговування, технологій та охорони праці

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

  1. Мамус Г. М. Історія костюма : навчальний посібник / Г. М. Мамус, Г. Р. Гаврищак. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 128 с.
  2. Гаврищак Г. Підготовка майбутніх учителів технологій до гурткової роботи у сучасних умовах / Г. Гаврищак, Б. Струганець, Г. Мамус // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 144-152.
  3. Мамус Г. М. Просторове мислення студентів закладів вищої освіти як показник інтелектуального розвитку їх особистості / Г. М. Мамус, А. В. Уруський, Г. Р. Гаврищак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 135-141. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.16

2021 рік

  1. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 014.10 "середня освіта" (Трудове навчання та технології) /  Ю. О. Туранов, Т. П. Сорока, Г. М. Мамус, В. Л. Кондратюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 40 с.
  2. Мамус Г. Особливості диференційованого навчання студентів проєктуванню виробів із текстильних матеріалів / Г. М. Мамус, В. В. Харитонова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 87–94.
  3. Мамус Г. М. Проблеми формування етнодизайнерської компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій / Г. М. Мамус, В. В. Харитонова // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 116–117.

2020 рік

  1. Preparation of future teachers of technology for the organization of pupils’ educational activities in the modern information and educational conditions / H. Mamus, H. Нavryshchak, I. Lutsyk [et al.] // Modern approaches to knowledge мanagement development : сollective monograph. – Ljubljana ; Slovenia : Ljubljana School of Busine, 2020. – P. 289-298.

2019 рік

  1. Mamus H. Forming of aesthetic perception in the future service sector specialists during their professional training / Н. Mamus, H. Havryshchak, M. Markovych // Sustainable development under the conditions of european integration : collective monograph. – Ljubljna, 2019. – P. 2. – P. 440–448.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах