Web of Science ResearcherID: I-7340-2018

Meshko

 Кандидат психологічних наук

Доцент кафедри психології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Мешко Г. Історія педагогіки: тестові завдання : навчальний посібник для студентів педагогічних закладів вищої освіти / Г. Мешко, О. Мешко. – 3-тє вид., вип. і доп. – Тернопіль : [б. в.], 2023. – 157 с.
 2. Мешко Г. М. Комплексна програма формування професійної стресостійкості майбутніх менеджерів у процесі магістерської підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко, М. І. Фіткайло // Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : тези доповідей ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 листопада 2023 року, м. Лубни). – Полтава ; Лубни ; Миргород, 2023. – C. 155-159
 3. Мешко О. І. Особливості розвитку професійної стресостійкості працівників сфери надання послуг / О. І. Мешко, Т. А. Павловський // Розвиток національної свідомості та національної ідентичності особистості у воєнний та повоєнний періоди : збірник матеріалів Міжнародної науково- практичної конференції (29-30 листопада 2023 р м. Рівне). – Рівне, 2023. – С. 95-98
 4. Мешко Г. Психологічна безпека в координатах психічного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану / Г. Мешко, О. Мешко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали ІІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Тернопіль, 23-24 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 210-213
 5. Мешко Г. Розвиток асертивності майбутніх менеджерів на етапі професійної підготовки / Г. Мешко, О. Мешко // Аксіопсихологічні вектори розвитку сучасної освіти : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 19 – 20 жовтня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 82-86
 6. Мешко Г. М. Управління професійним розвитком учителів у закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2023. – Вип. 1(52). – С. 110-114. DOI : 10.24144/2524-0609.2023.52.110-114
 7. Мешко Г. Формування конструктивних копінг-стратегій майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти / / Г. Мешко, О. Мешко // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки : збірник тез ІІІ Міжнародної наукової конференції (20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2023. – С. 17-19
 8. Мешко Г. Формування культури професійного здоров’я майбутніх педагогів у вимірах свободи і відповідальності / Г. Мешко, О. Мешко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 323-326
 9. Мешко Г. М. Формування культури професійного здоров’я майбутніх учителів в умовах національно спрямованої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Національне відродження та розвиток освітнього простору на основі народознавчого потенціалу України : збірник тез доповідей I Міжнародної науково-практичної конференції (Чортків, 9-10 червня 2023 р.). – Чортків : ЗУНУ, 2023. – С. 9-13
 10. Meshko H. M. Education of conscience in teenagers / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Pedagogy and psychology in the modern world: interaction vectors: proceedings International scientific conference (August 2-3, 2023, Wloclawek, Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 13-15. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-332-3-3
 11. Self-Sufficiency as a Factor in the Development of the System of Psychological Self-Regulation of Personality / N. Bihun [et al.] // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională. 2023. – Vol. 15. – No. 3. – P. 15-30. DOI : https://doi.org/10.18662/rrem/15.3/750
 12. The Impact of the War in Ukraine on the Emotional well-being of Students in the Learning Process / H. Meshko, O. Meshko, N.Habrusieva // Journal of Intellectual Disability - Diagnosis and Treatment, Lifescience Global, 2023. – Vol. 11. – Issue 1. – P. 55-65. – URL.: https://www.scopus.com
 13. Meshko H. M. The influence of war on teachers' professional health / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Research activities and achievements in pedagogy and psychology : proceedings International scientific conference (April 5-6, 2023, Częstochowa, Republic of Poland). – Riga : Baltija Publishing, 2023. – P. 38-42. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-312-5-9

2022 рік

 1. Мешко Г. Аксіологічний підхід як методологічний орієнтир у підготовці майбутніх учителів до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. Мешко, О. Мешко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 337–339
 2. Мешко Г. М. Копінг-стратегії в управлінській діяльності керівника закладу загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку : матеріали XXIV Міжнародної науково-практичної конференції (07 вересня 2022 р., м. Орхус (Данія), дистанційно). – Орхус : ГО «ВАДНД», 2022. – С. 443-446
 3. Мешко Г. М. Особливості формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Світ наукових досліджень : матеріали Міжнародної мультидисциплінарної наукової інтернет-конференції (19-20 грудня 2022 р.). – Тернопіль ; Переворськ : ГО “Наукова спільнота” : ФОП Шпак В. Б. : WSSG w Przeworsku, 2022. – Вип. 15. – С. 102-103
 4. Мешко Г. Підвищення рівня професійної стресостійкості педагогів у вимірах неформальної освіти / Г. Мешко, О. Мешко // Доступність і неперервність освіти впродовж життя: зарубіжний досвід та національна практика : збірник тез доповідей науково-практичної інтернет- конференції з міжнародною участю (Івано-Франківськ, 17 травня 2022 р.). – Івано-Франківськ, 2022. – C. 176-179.
 5. Мешко Г. Розвиток асертивності як умови безпечної поведінки учнів в інклюзивному освітньому середовищі / Г. Мешко, О. Мешко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : Матеріали ІІ Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції з міжнародною участю на базі інклюзивно-ресурсного центру Тернопільського національного педагогічного університеті імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, 20 жовтня 2021 р.). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 128–131.
 6. Скорик Р. М. Самоактуалізація особистості як аспект професійного становлення майбутнього фахівця / Р. М. Скорик, О. І. Мешко // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 224-227.
 7. Мешко Г. Стан емоційного благополуччя учнів у процесі навчання під час війни / Г. Мешко, О. Мешко, Н. Габрусєва // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез ІІ Міжнародної наукової конференції (21-22 квітня 2022 р). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2022. – С. 15-18
 8. Мешко Г. М. Сучасні пlіходи до збереження і зміцнення професійного здоров’я фахівців інклюзивної освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Інклюзія в дії: стратегії впровадження в Україні та світі: колективна монографія. –Тернопіль : Осадца Ю.В., 2022. – C. 98–113.
 9. Мешко Г. М. Управління процесом формування соціально-психологічного клімату в педагогічному колективі закладу дошкільної освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород : Ужгородський національний університет, 2022. – Вип. 1 (50). – С. 186-190. – DOI : https://doi.org/10.24144/2524-0609.2022.50.186-190
 10. Мешко Г. М. Формування конкурентоспроможності як визначальний аспект професійної підготовки майбутніх педагогів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C.163-167.
 11. Мешко Г. М. Формування конкурентоспроможності майбутніх педагогів як актуальна проблема теорії і практики професійної підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи : доповіді XIІ-ї Міжнародної науково-практичної конференції. – Конін ; Ужгород ; Перемишль : Посвіт, 2022. Том ХII : Якісні дослідження для покращення життя людини. – С. 88-90
 12. Мешко Г. М. Формування професійної надійності майбутніх керівників закладів освіти у координатах міждисциплінарного дослідження / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку: матеріали XXII Міжнародної науково-практичної конференції (07 липня 2022 року, у м. Любляна (Словенія)). – Любляна : ГО «ВАДНД», 2022. – С. 279-284
 13. Development of Assertiveness of Future Managers as a Condition for Success in Management / H. M. Meshko et al. // SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 2022 : Proceedings of the 5th International Scientific Congress Society of Ambient Intelligence – ISC SAI (October 17-21, 2022, Kryvyi Rih, Ukraine). – Setúbal, Portugal: Scitepress, 2022, – P. 300-309. – DOI : https://doi.org/10.5220/0011354200003350
 14. The Concept of Professional Reflection in Ukrainian Psycho-Pedagogical Literature: Regard or Disregard for Neurophysiological Factors? / N. Denha, T. Bakumenko, S. Saiapina [et al.] // Brain-broad research in artificial intelligence and neuroscience. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 59-75. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823277700005

2021 рік

 1. Мешко Г. М. Асертивність як умова безпечної поведінки менеджера: стан сучасного наукового дискурсу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Актуальні проблеми безпеки життєдіяльності людини в сучасному суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-теоретичної інтернет-конференції (м. Миколаїв, 24 листопада 2021 р.). – Миколаїв : МНАУ, 2021. – С. 243-245.
 2. Мешко Г. М. Збереження і зміцнення професійного здоров’я вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2021. – Вип. 47. – С. 88-95.
 3. Мешко Г. Розвиток аутопсихологічної компетентності вчителя в координатах профілактики професійного вигорання / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Розвиток сучасної освіти і науки : результати, проблеми, перспективи: збірник наукових праць. Том Х : Ефекти участі в розвитку науки та освіти на відстані. – Конін ; Ужгород ; Херсон : Посвіт. – 2021. – С. 264-267.
 4. Мешко Г. М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота».  – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2021. – Вип. 2(49). – С. 103-106.
 5. Мешко Г. М. Формування психотерапевтичної позиції майбутніх учителів як основи педагогічної взаємодії в інклюзивному освітньому середовищі / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Інклюзивна освіта: ідея, стратегія, результат : матеріали І Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 8 квітня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 122–125.
 6. Мешко Г. Формування soft skills майбутніх менеджерів як ресурсу їх стресостійкості та резильєнтності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Воєнні конфлікти та техногенні катастрофи: історичні та психологічні наслідки: збірник тез І Міжнародної наукової конференції присвяченої 35 роковинам аварії на ЧАЕС (22-23 квітня 2021 р. ). – Тернопіль : ФОП Паляниця В. А., 2021. – С. 42-44.
 7. Мешко Г. М. Формування soft skills студентів непедагогічних спеціальностей у процесі вивчення курсу «Педагогіка» / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – Ужгород : Ужгородський нац. ун-т, 2021. – Вип.1(48). – С. 267-271.
 8. Development of Future Managers' Resilience as a Condition for Efficiency and Reliability of Management Activities / V. Kravets, H. Meshko, O. Meshko, A. Leskiw, N. Habrusieva // SHS Web of Conferences : IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021). (Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021), 2021. – Vol. 100.
 9. Meshko H. M.Occupational deformations in the managerial activity / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Modernization of the educational system: world trends and national peculiarities in a pandemic : IV International scientific conference ( сonference proceedings, February 19th, 2021). – Kaunas : Baltija Publishing. – P. 28-32.
 10. Meshko H. M. Professional responsibility of the future teachers: the essence and problem of formation / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Pedagogy, psychology and teaching methods : international experience: proceedings International scientific and practical conference ( July 16-17, 2021; ISMA University of Applied Sciences (Riga, Latvia). Riga : Baltija Publishing, 2021. – P. 27-30.
 11. Meshko H. Study of the Emotional Well-Being of Students in the Process of Education in the Modern School / H. M. Meshko, O. I. Meshko, I. M. Trubavina // Journal of Intellectual Disability – Diagnosis and Treatment. – 2021. – Vol. 9, n. 4. – P. 381-389. URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85115056155&origin=resultslist&sort=plf-f
 12. Meshko H. M. The role of the «Pedagogy» course in soft skills formation of non-pedagogical specialties students / H. M. Meshko, O. I. Meshko // Pedagogy and Psychology in the Modern World: the art of teaching and learning : proceedings International scientific and practical conference(February 26-27, 2021. Wloclawek Republic of Poland). − Riga : Baltija Publishing, 2021. – Vol. 2. – P. 133-136.
 13. The problem of preserving and strengthening the occupational health of the teacher:a historical aspect / G. Tereshchuk, H. Meshko, M. Prochazka, O. Meshko, H. Radchuk // Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021), Kryvyi Rih, Ukraine, May 12-14, 2021. Book Series: SHS Web of Conferences – 2021. – Vol. 104. − P. 1-10.

2020 рік

 1. Мешко Г. М. Формування професійної відповідальності майбутніх учителів як предмет наукового аналізу / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 102-104.
 2. Мешко Г. Ґендерні виміри відповідального ставлення майбутніх учителів до професійного здоров’я / Г. Мешко, О. Мешко // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 214-215.
 3. Meshko H. Scientific-methodologial foundations of future teachers’ health culture forming / H. Meshko, O. Meshko // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School : monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – P. 112125.
 4. Мешко Г. Управління розвитком аутопсихологічної компетентності вчителів у закладі загальної середньої освіти / Г. Мешко, О. Мешко // Актуальні проблеми управління закладами освіти в контексті стратегії модернізації освітньої галузі : колективна монографія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – C. 178-193.
 5. Мешко Г. Професійні цінності майбутніх учителів у координатах сталого розвитку суспільства / Г. Мешко, О. Мешко // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 97-99.
 6. Мешко Г. Сучасні технології збереження і зміцнення здоров’я майбутніх учителів /  Г. Мешко, О. Мешко, І. Трубавіна // Polish Science Journal. – Warsaw : Sp. z o. o. “iScience”, 2020. – Is. 10 (31).  – P. 59-66.
 7. Meshko H. Formation of Acmesynergetic Position of Future Heads of General Secondary Education Institutions / H. Meshko, O. Meshko // Eastern European Conference of Management and Economics (EECME 2020) : Workshop on Social Research : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana ; Slovenia : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 115-116.
 8. Psycho-pedagogical training as a mean of forming the occupational stress resistance of future teachers / H. Meshko, O. Meshko, N. Drobyk, O. Mikheienko // Environmental, Technological, Social and Economic Matters : the International Conference on Sustainable Futures(ICSF 2020) : E3S Web of Conferences (Kryvyi Rih, Ukraine, May 20-22, 2020). – 2020. – Vol. 166. – P. 1-8. – URL. :  https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016610023
 9. Мешко Г. М. Формування психологічно безпечного освітньо-наукового середовища в закладі вищої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2020. – Вип. 2(47). – С. 100-104. – URL. : https://doi.org/10.24144/2524-0609.2020.47.100-104
 10. Meshko H. Prevention of bullying in secondary schools / H. Meshko, O. Meshko // Social work and education. – Ternopil-Aberdeen, 2020. – Vol. 7, n. 4. – P. 524-534.
 11. Мешко Г. М. Формування саногенного мислення як технологія забезпечення професійного здоров’я майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон : КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. – Вип. 46. – С. 104-111.
 12. Research of Teachers’ Occupational Health by Means of Digital Technologies / H. M. Meshko, O. I. Meshko, I. M. Trubavina [et al.] // AET 2020:proceedings of the 1st symposium on advances in educational technology, Kyiv, november 12 - 13, 2020. – 2020. – Vol. 2. – P. 544–559.

2019 рік

 1. Мешко Г. М. Антистресові саногенні психотехнології в координатах підготовки майбутніх учителів до здоров’ятворчої діяльності / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Педагогічний альманах : збірник наукових праць. – Херсон, 2019. – Вип. 41. – С. 112–119.
 2. Мешко Г. М. Психолого-педагогічний тренінг як засіб формування аутопсихологічної компетентності майбутніх учителів / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Eastern European conference of management and economics : proceedings of the 1st International scientific conference (May 24, 2019, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana, 2019. – P. 293–295.
 3. Meshko H. M. A comprehensive program of future teachers' training for the preservation and strengthening of professional health / H. M Meshko, O. I. Meshko // Modern World tendencies in the development of science : collective monograph. – London : Sciemeee Publishing, 2019. – Vol. 2. – P. 58–72.
 4. Мешко Г. М. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти та управлінської діяльності : збірник матеріалів V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Херсон, 12-13 вересня 2019 р.). – Херсон, 2019. – Ч. 1. – С. 102–106.
 5. Мешко Г. Формування професійної стресостійкості майбутніх керівників закладів освіти на етапі магістерської підготовки / Г. Мешко, О. Мешко // Humanitarium. – 2019. – Т. 43, Вип. 1. – С. 103–112.
 6. Meshko H. Technology of formation of psychologically safe educational environment in institution of general secondary education / H. Meshko, O. Meshko, H. Meshko, M. Chorniy // Modern technologies in the education system : series of monographs faculty of architecture, civil engineering and applied arts : monograph 26. – Katowice, 2019. – S. 113–121. 
 7. Мешко Г. М. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 154–163.
 8. Мешко Г. М. Управління процесом формування психологічно безпечного освітнього середовища в закладі загальної середньої освіти / Г. М. Мешко, О. І. Мешко // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 53–58.
 9. Мешко Г. І. Актуалізація духовно-творчого потенціалу майбутніх учителів у вимірах підготовки до збереження і зміцнення професійного здоров’я / Г. І. Мешко, О. І. Мешко // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання в XXI столітті : міжнародний збірник статей. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 292–296.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах