Web of Science ResearcherID: I-6846-2018

mohun

Кандидат технічних наук, доцент

В.о. завідувача кафедри фізики і методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. The use of astronomical databases to perform practical work in the process of teaching astronomy / M. Holovko, I. Kriachko, S. Kryzhanovskyi [et al.] // Physics Education : Institute of Physics Publishing, 2024. – Vol. 59, issue 1. – URL.: https://www.scopus.com

2023 рік

 1. Кульчицький Р. В. Інтерактивні моделі як доповнення навчального астрономічного дослідження / Р. В. Кульчицький, С. В. Мохун // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 86-88
 2. Левонюк Л. М. Компетентнісно-орієнтовані завдання як засіб формування компетентностей / Н. М. Левонюк, С. В. Мохун // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 89-90
 3. Левонюк Н. М. Компетентнісно-орієнтовані завдання міжпредметного змісту як засіб формування природничої компетентності здобувачів освіти / Н. М. Левонюк, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 282-285
 4. Мохун С. В. Нестандартні задачі з астрономії : навчальний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – пробне видання. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 82 с.
 5. Лоза О. В. Формування інформаційно-цифрової компетентності майбутнього вчителя фізики під час проведення лабораторного практикуму / О. В. Лоза, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 59-62
 6. Тройчак Т. С. Формування практичної компетентності здобувачів освіти під час розв’язування астрономічних задач / Т. С. Тройчак, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 242-244
 7. Кульчицький Р. В. Формування цифрової компетентності здобувачів освіти під час вивчення астрономії / Р. В. Кульчицький, С. В. Мохун // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 118-121
 8. Stellarium Virtual Environment as a Means of Implementing Interdisciplinary Connections during the Study of Astronomy / S. Mokhun, O. Fedchyshyn, M. Kasianchuk [et al.] // Advanced Computer Information Technologies : 13th International Conference (21-23 September 2023). – Wrocław : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2023. – P. 646-649. URL.: https://www.scopus.com/
 9. Time Series Prediction Based on LSTM and Modified Hybrid Breeding Optimization Algorithm / Y. Yao, Z. Ye, W. Bai [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. - Wroclaw, 2023. - Р. 584-590.  URL.: https://www.scopus.com/
 10. The Concept of Built-in Metrological Support of Voltage Measuring Channels for Internet of Things / V. Kochan, S. Mokhun, O. Fedchyshyn [et al.] // Proceedings of the IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS : 12th IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications, IDAACS (Dortmund, 7 September 2023through 9 September 2023). – Dortmund, 2023. – P. 992-998. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Ковалик І. П. Використання інтерактивної симуляції «PLANETARY CONFIGURATIONS SIMULATOR» під час дистанційного навчання / І. П. Ковалик, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 231–234.
 2. Мохун С. В. Вивчення законів Кеплера під час дистанційного навчання за допомогою інтерактивної симуляції «Planetary Orbit Simulator» / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 153-155.
 3. Савчук Б. С.Віртуальний фізичний практикум як доповнення реального експерименту / Б. С. Савчук, С. В. Мохун  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 148–150.
 4. Мохун С. В. Деякі можливості інтерактивної фізичної симуляції «Projectile Motion» / С. В. Мохун, О. М. Федчишин  // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 127–129.
 5. Мохун С. В. Компетентнісно-орієнтовані завдання з астрономії : навчальний посібник для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – проб. вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 132 с.
 6. Федчишин О. М. Комп’ютерні моделі як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Актуальні питання науки, освіти і суспільства: теорія і практика : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (м. Умань, 28 жовтня 2022 р.): у 2 ч. – Умань : ЦФЕНД, 2022. – Ч. 1. – С. 46-48.
 7. Лихолат С. Є. Майбутнє України – за природничо-математичною освітою: роздуми під час війни / С. Є. Лихолат, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 164–169.
 8. Федчишин О. М. Методичні основи використання мобільних додатків на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 240–244.
 9. Федчишин О. М. Методичні основи використання PHET-симуляцій у процесі вивчення фізики /О. М. Федчишин, С. В. Мохун, П. І. Чопик // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 1. – С. 16-24. – DOI : 10.25128/2415-3605.22.1.2
 10. Журик О. В. Нестандартні задачі з астрономії як засіб формування пізнавального інтересу здобувачів освіти / О. В. Журик , С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). –Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 61–64.
 11. Мохун С. В. Сучасна космологічна картина світу : курс лекцій ; навчальний посібник для студентів для студентів природничо-математичних спеціальностей педагогічних вузів / С. В. Мохун, О. М. Федчишин. – проб. вид. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 213 с.
 12. Мохун С. В. Цифровізація лабораторного практикуму з фізики / С. В. Мохун, Б. С. Савчук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 150–153.
 13. Text Mining for the Analysis of Legal Texts / O. Kovalchuk, S. Banakh, M. Masonkova [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 267-271. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Мохун С. В. Використання інтерактивних комп’ютерних моделей під час навчання астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.158–161.
 2. Ліннік І. С. Віртуальний астрономічний практикум / І. С.Ліннік, С. В. Мохун // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 240–243.
 3. Мохун С. В. Деякі аспекти використання спеціалізованих астрономічних сайтів та програм в умовах дистанційного навчання / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 106-108.
 4. Рущак М. Р. Курс астрономії в закладах вищої освіти на основі використання нових інформаційних технологій / С. В. Мохун, М. Р. Рущак // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.176–179.
 5. Мохун С. Фізика. Тестові завдання міжпредметного змісту : навчальний посібник / С. Мохун, О. Федчишин. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 112 с. : іл.
 6. Барняк О. В. Використання комп’ютерних інтерактивних моделей під час навчання фізики / О. В. Барняк, С. В. Мохун  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 243-247.
 7. Габрусєв В. Ю. Web-додаток для опрацювання даних лабораторного практикуму з фізики / В. Ю. Габрусєв, С. В. Мохун,П. В. Басістий // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 258–263.
 8. Лихолат С. Є. Формування природничо-наукової компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення курсу «Сучасна космологічна картина світу» / С. Є. Лихолат, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 324–326.
 9. Ліннік І. С. Формування предметної компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення курсу «Практикум з астрономії» в умовах змішаного навчання / І. С. Ліннік, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 271–275.
 10. Мацюк В. М. Можливості хмаро орієнтованих технологій в процесі формування методичної компетентності майбутніх вчителів фізики / В. М. Мацюк, С. В. Мохун, С. Ю. Крижановський  // Сучасна освіта та наука: проблеми, перспективи, інновації : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції (27 – 29 січня 2021 року). – Київ, 2021. – С. 248-252
 11. Федчишин О. М. Окремі аспекти реалізації політехнічного навчання у шкільному курсі фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2021. – Вип. 1(27). – С. 94–99.
 12. Федчишин О. М. Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів на уроках фізики в класах суспільно-гуманітарного напряму / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // The concept of modern pharmacy and medicine in Ukraine and EU countries : International scientific and practical conference. July 9–10, 2021. – Wloclawek : Baltija Publishing, 2021. – P. 32-36.
 13. Федчишин О. М. Проєктний метод навчання як засiб реалізації політехнічної освіти / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 146–149.
 14. Чернецька М. П. Формування предметної компетентності здобувачів вищої освіти в процесі вивчення курсу «Новітні досягнення у фізиці та астрономії» / М. П. Чернецька, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 79–81.
 15. Software Service for Studying Words of the Ukrainian Language / R. Shevchuk, V. Mykytiuk, D. A. Miramontes [et al.] // 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. – P. 648–651. – URL.: https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Мохун С. В. Використання віртуальних фізичних моделей в умовах дистанційного навчання / С, В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., (м. Тернопіль, 12-13 листопада 2020 р.). – Тернопіль, 2020. – С. 139142.
 2. Мохун С. В. Деякі аспекти використання комп’ютерних астрономічних програм в освітньому процесі / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної науково-практична конференція. – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2020. – С. 209212.
 3. Мохун С. В. Програмний засіб опрацювання даних практикуму з курсу загальної астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 130132.
 4. Мохун С. В. Формування дослідницької компетентності під час вивчення астрономії (дослідження екзопланет) / С. В. Мохун, П. І. Годун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 168172.
 5. Мохун С. В. Формування експериментальної компетентності на уроках фізики / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 148152.
 6. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Modern engineering and innovative technologies : International periodic scientific journal. – Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. – Is. 12, p. 4. – P. 1215.
 7. Mokhun S. Innovative methods of teaching astronomy / S. Mokhun, О. Fedchyshyn // Scientific and technological revolution of the XXI century '2020 : Conference proceedings. – Karlsruhe : Sergeieva&Co, 2020. – № 1 (June 11-12). – P. 7983.
 8. Гой В. Методи виявлення екзопланет / В. Гой В., С. В. Мохун // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 27-29.
 9. Котляр І.Тестові завдання як засіб контролю та навчання / І. Котляр, С. В. Мохун // Шлях у науку : перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 224-227.
 10. Федчишин О. М. Політехнічне навчання у формуванні предметної компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 4043.
 11. Федчишин О. М. Тестові завдання міжпредметного змісту для формування природничо-наукової компетентності учнів на уроках фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Фізико-математична освіта. – 2020. – Вип. 1(23). – С. 129133. 

2019 рік

 1. Мохун С. В. Елементи ігрофікації як альтернатива класичним методам проведення уроків з астрономії / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 143–148.
 2. Мохун С. Загальна фізика. Механіка. Збірник задач : навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів / С. Мохун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 260 с.
 3. Мохун С. Загальна фізика. Молекулярна фізика та термодинаміка. Лабораторний практикум : навчальний посібник для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних вузів / С. Мохун. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 95 с.
 4. Мохун С. В. Перевірка історичних фактів та подій за допомогою сучасних технологій / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 169–172.
 5. Мохун С. В. Розробка комплексних практичних завдань в контексті інтеграції природничих наук / С. В. Мохун, О. М. Федчишин // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). –Тернопіль : Вектор, 2019. –С. 151154.
 6. Мохун С. В. Формування предметної компетентності на уроках астрономії за допомогою сучасних інформаційних технологій / С. В. Мохун, Ю. В. Дрогобицький // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 31–34.
 7. Федчишин О. М. Дидактичні можливості інтегрованого курсу «природничі науки»у формуванні природничонаукової компететності учнів / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р.). –Тернопіль : Вектор, 2019. –С. 146148.
 8. Федчишин О. М. Окремі аспекти використання онлайн-сервісу Learningapps при вивчені фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (7-8 листопада 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 190–191.
 9. Федчишин О. М. Формування інформаційної культури у процесі підготовки майбутніх учителів фізики / О. М. Федчишин, С. В. Мохун // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (5 квітня 2019 року). – Тернопіль, 2019. – С. 164–167.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах