Web of Science ResearcherID: ABG-5108-2020

Macusuna

Доцент кафедри образотворчого мистецтва, дизайну та методики її навчання

  

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сє Ю. Аналіз педагогічних підходів, які сприяють розвитку творчості у майбутніх митців та дизайнерів / Ю. Сє, М. Й. Маркович, З. А. Мацишина // Вісник науки та освіти : журнал. Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ : Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління, 2023. – Вип. № 11 (17). – С. 1076-1090. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-
 2. Конструктивний рисунок обрубовочної голови людини : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу рисунок для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальностей 022 Дизайн (графічний дизайн, дизайн середовища) / О. М. Дячок, С. О. Вольська, З. А. Мацишина, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 15 с.
 3. Рисунок голови людини : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу Рисунок для бакалаврів напряму підготовки: 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) та 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація / С. Вольська, З. Мацишина, Н. Рублевська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 14 с.
 4. Складний натюрморт на кольоровому фоні : методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з курсу до виконання лабораторної роботи з курсу живопис для здобувачів першого бакалаврського рівня освіти, спеціальностей 022 Дизайн (графічний дизайн, дизайн середовища) / С. О. Вольська, З. А. Мацишина, Н. В. Рублевська, _[укладачі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 10 с.
 5. Спільні аспекти у методиці викладання композиції та кольорознавства для студентів мистецьких спеціальностей / Т. А. Балбус, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина [та ін.] // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»). – Київ, 2023. – Вип. № 5 (11). – С. 922-931. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-5(11)-922-931
 6. Стахів І. Формування художнього образу природи в ліричному пейзажному живописі / І. Стахів ; наук. кер. З. Мацишина // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 104-109

2021 рік

 1. The forms and methods of art disciplines' teaching under the conditions of distance learning / Yuding Xie, N. Rublevska, M. Markovych [et al.] // AD ALTA : Journal of Interdisciplinary Research. – Hradec Králové : Magnanimitas, 2021. – Vol. 11, Is. 2, Special Is. XXIV. – P. 6-10. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000741714900001

2020 рік

 1. Modern church architecture in East Galicia as a search for new forms and national style / B. Cherkes, O. Diachok, S. Myroniuk [et al.] // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering : 5th World Multidisciplinary Civil Engineering-Architecture-Urban Planning Symposium, WMCAUS 2020, 1-5 September 2020. – 2020. – Vol. 960, Issue 29. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85097993046&origin=resultslist

2019 рік

 1. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 21 с.
 2. Методичні рекомендації до виконання практичного завдання з дизайн-проектування (графічний дизайн) / уклад. : І. О. Вербіцька, Н. В. Рублевська, З. А. Мацишина. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 29 с.
 3. Search of authenticity in sacral architecture in the territory of Western Ukraine / B. Cherkes, O. Diachok, S. Volska [et al.] // 4th World multidisciplinary civil engineering-architecture-urban planning symposium - WMCAUS, 17–21 June 2019. – Prague, 2019. – P. 1–10. – URL.: https://www.scopus.com 
 4. Мацишина З. А. Писанкарство та його місце в музеях Тернополя / З. А. Мацишина, Н. В. Рублевська // Polish science journal. – Warsaw, 2019.  – P. 2, issue 13.  – P. 6–13.
 5. Мацишина З. Особливості використання традицій декоративно-прикладного мистецтва в школах західноукраїнських земель в період ХІХ-початку ХХ століття / З. Мацишина, С. Вольська, І. Пацалюк // Scientific letters of academic society of Michal Baludansky. – Kosice, 2019. – Vol. 7, n. 6В. – S. 10–13. 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах