Рекомендаційний список літератури на тему
«Професійний відбір. Професійна придатність»

1.    Башук, Л. П.  Порівняльна характеристика мотиваційних чинників працевлаштування особистості юнацького та дорослого віку [Текст] / Л. П. Башук // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 50-54.

2.    Бодров, В. А.  Современные исследования фундаментальных и прикладных проблем психологии профессиональной деятельности. Часть I [Текст] / В. А. Бодров // Психологический журнал. – 2008. – № 5. – C. 83-90.

3.    Брендакова, Л. В.  Психологические средства развития профессиональных намерений учащихся на предпрофильной ступени обучения [Текст] / Л. В. Брендакова, Е. А. Герцева // Психология и школа. – 2008. – № 3. – С. 21-32.

4.    Гаврилюк, І.  Формування компетентності батьків та дітей у професійній орієнтації [Текст] : інтерактивна робота з батьками / І. Гаврилюк // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 11-12. – С. 70-72.

5.    Гуріна, Н.  Формування готовності учнів до свідомого вибору професії [Текст] / Н. Гуріна // Сучасна школа України. Шкільний світ. – 2009. – № 9. – С. 18-24.

6.    Давидович, В.  Що потрібно знати для правильного вибору професії [Текст] / В. Давидович // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2005. – № 5. – С. 10-14.

7.    Даниленко, М.  Профорієнтація для випускників [Текст] : тренінг / М. Даниленко // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 36. – С. 20-22.

8.    Квітко, В.  Використання сучасних профорієнтаційних технологій [Текст] : психологічний супровід старшокласників / В. Квітко, Н. Зацепіна // Психолог. Шкільний світ. – 2010. – № 3. – С. 14-20.

9.    Кравців, О.  Особливості формування професійної рефлексії [Текст] / О. Кравців // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2008. – № 1. – С. 116-126.

10.    Кусакина, С. Н.  Мотивация поступления в вуз у старшеклассников и студентов [Текст] / С. Н. Кусакина // Психологическая наука и образование. – 2008. – № 1. – С. 58-65.

11.    Листопад, М. П.  Професійне самовизначення старшокласників [Текст] : програма тренінгу-курсу з психології / М. П. Листопад // Практична психологія та соціальна робота. – 2009. – № 5. – С. 25-38.

12.    Мельник, О.  Стратегії використання класифікацій професій у профорієнтаційній роботі зі старшокласниками [Текст] / О. Мельник // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2005. – № 7. – С. 74-79.

13.    Побірченко, Н.  Успішна професія - як її обирають [Текст] : нові підходи до організації професійного самовизначення учнівської молоді / Н. Побірченко, О. Мерзлякова // Психолог. Шкільний світ. – 2009. – № 1. – С. 12-16.

14.    Пономарев, Г. Н.  Профессиональная пригодность студентов факультета физической культуры как проблема психолого-педагогического исследования в условиях вуза [Текст] / Г. Н. Пономарев, Е. А. Митин, М. А. Шансков // Теория и практика физической культуры. – 2006. – № 9. – С. 40-43.

15.    Осьодло, В. І.  Професійне покликання та мотиваційно-ціннісне ставлення в професійному самовизначенні студентів [Текст] / В. І. Осьодло // Вісник Київського міжнародного університету. Сер. Психологічні науки / Гол. ред. Т.О.Піроженко. – К., 2006. – Вип.9. – С. 110-119.

16.    Технологія професійного відбору майбутніх педагогів [Текст] : навч. посіб. / Уклад.: О. М. Коберник, М. В. Михайліченко, Д. І. Пащенко, Л. В. Ткачук. – К. : Міленіум, 2006. – 17с.

17.    Юрчик, О.  Розвиток ціннісних орієнтацій студентів різної професійної спрямованості [Текст] / О. Юрчик // Проблеми та перспективи наук в умовах глобалізації : матеріали ІV Всеукр. наук. конф., 17 груд. 2008 р. – Тернопіль, 2008. – С. 200-207.

Підготовлен 13.08.10 р.
Лецкалюк І .Г.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Ресурси ТНПУ

Інтернет ресурс доступний з мережі ТНПУ

Наукометрія

Ми в соціальних мережах

  Copyright © 2015 ---. 

All Rights Reserved.

beylikdüzü escort seks hikayesi

gaziantep escort mersin escort kayseri escort gaziantep escort ataköy escort