Web of Science ResearcherID: I-7308-2018

Leshchuk_S

 

Доцент кафедри інформатики та методики її викладання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Данилець Я. Я. Використання проєктної методики у процесі вивчення вибіркового курсу «Графічний дизайн» / Я. Я. Данилець, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 146-148
 2. Лещук С. Використання технологій розробки віртуальних турів у шкільному навчанні / С. Лещук, О. Струк, Н. Гриньків, Ю. Оверко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 14-23. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.2
 3. Мигдаль Л. Б. Використання цифрових ресурсів на уроках музичного мистецтва / Л. Б. Мигдаль, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 99-101
 4. Сокотов Д. Ю. Діджиталізація освіти: аналіз даних та візуалізація для інноваційного навчання / Д. Ю. Сокотов, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 192-195
 5. Савчук Б. С. Розробка промо-відео у середовищі Adobe Premiere / Б. С. Савчук, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 165-166
 6. Dilna N. D-stability of the model of the Stieltjes string / N. Dilna, S. Leshchuk // Applicable Analysis : Taylor & Francis, 2023. – URL.: https://www.scopus.com
 7. Dilna N. D-stability of the model of the Stieltjes string / N. Dilna, S. Leshchuk // Applicable Analysis, Taylor & Francis LTD, 2023. – URL.: https://www.webofscience.com
 8. Stellarium Virtual Environment as a Means of Implementing Interdisciplinary Connections during the Study of Astronomy / S. Mokhun, O. Fedchyshyn, M. Kasianchuk [et al.] // Advanced Computer Information Technologies : 13th International Conference (21-23 September 2023). – Wrocław : The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 2023. – P. 646-649. URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Лещук С. О. Використання технологій анімації фотографій в освітньому процесі / С. О. Лещук, Ю. А. Оверко // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 135-137.
 2. Грод І. М. Можливості програми Adobe Flash для створення мультимедійних демонстрацій / І. М. Грод, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 200-202.
 3. Струк О.О. Особливості викладання предмету “Аналіз алгоритмів” для студентів фізико-математичних факультетів / О. О. Струк, С. О. Лещук // Інноваційна педагогіка, 2022. – Вип. 47. – Т. 1. – С. 73-76. DOI https://doi.org/10.32843/2663- 6085/2022/47.13
 4. Design a progressive web application to support student learning / S. O. Leshchuk, Y. S. Ramskyi, A. V. Kotyk, S. V. Kutsiy // CEUR Workshop Proceedings : 4th Workshop for Young Scientists in Computer Science and Software Engineering (Kryvyi Rih18 December 2021). – 2021. – Vol. 3077. – P. 83–96. – URL.: https://www.scopus.com
 5. Unique Solvability of the Boundary-Value Problems for Nonlinear Fractional Functional Differential Equations / N. Dilna, M. Gromyak, S. Leshchuk // Journal of Mathematical Sciences (United States). – 2022. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Лещук С. О. Деякі аспекти застосування QR-квестів / С. О. Лещук // Сучасні інформаційні технології в освіті і науці : III Всеукр. наук. Інтернет-конф. (26-27 березня 2021 р.) : збірник матеріалів. – Умань : Візаві, 2021. – С. 40-43
 2. Лещук С. О. Зв’язок дисципліни «методика навчання інформатики» з вивченням інформатики у школі / С. О. Лещук, Г. А. Чайка // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С.155–157.
 3. Балик Н. Р. Освітня роль гри Minecraft у геймифікації навчання / Н. Р. Балик, С. О. Лещук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : Матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль, 2021. – С. 34–36.
 4. Грод І. Організація процесу постановки і розвʼязування прикладних задач як засіб підвищення якості вивчення інформатики у закладах вищої освіти / І. Грод, С. Лещук, В. Олексюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – № 2. – C. 144–153.
 5. Олексюк В. П. Можливості курcу CISCO DEVNET ASSOCIATE для забезпечення вибірковості освітніх програм підготовки майбутніх учителів інформатики / В. П. Олексюк, С. О. Лещук // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 162–164.
 6.  Leshchuk S. Zastosowanie środowiska minecraft do tworzenia projektów architektonicznych / S. Leshchuk, A. Skaskiv ; Scientific supervisor N. Balyk // Przetwarzanie, transmisja i bezpieczeństwo informacji : monogrpah. – Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, 2021. – S. 131-140
 7. Dilna N. Unique solvability of the boundary-value problems for nonlinear fractional functional differential equations / N. Dilna, M. Gromyak, S. Leshchuk // Нелінійні коливання. – Київ, 2021. – С. 17-27.

2020 рік

 1. Машталір О. В. Пропедевтика алгоритмізації засобами SCRATCH / О. В. Машталір, С. О. Лещук, Н. З. Дільна // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 1216.
 2. Туранський П. В. Створення сучасних веб-додатків з використанням технології PWA / П. В. Туранський, С. О. Лещук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : Матеріали міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (12-13 листопад 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: ТНПУ імені Володимира Гнатюка, 2020. – С. 53–56.
 3. Developing a Mini Smart House model / N. Balyk, S. Leshchuk, D. Yatsenyak // Computer science and software engineering proceedings of the 2nd Student Workshop,CS&SE@SW 2019 ( Kryvyi Rih, Ukraine, November 29, 2019). – CEUR-WS, 2020. – Vol. 2546. – P. 198–212. – URL.: https://www.scopus.com

2019 рік

 1. Лещук С. О. Загальні основи вивчення комп’ютерних наук / С. О. Лещук, О. О. Струк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м.Тернопіль, 5 квітня 2019). – Тернопіль, 2019. С. 2628.
 2. Грод І. М. Інформаційне моделювання як підхід до професійної підготовки студентів вузів / І. М. Грод, С. О. Лещук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019р., м. Тернопіль). Тернопіль, 2019. С. 221224.
 3. Струк О. О. Алгоритми на Python для курсу «Аналіз алгоритмів» : навчально-методичні рекомендації / О. О. Струк, С. О. Лещук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 28 с.
 4. Туранський П. В. Навчально-ігрові середовища / П. В. Туранський, С. О. Лещук // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 18–20.
 5. Balyk N. Developing a Mini Smart House model / N. Balyk, S. Leshchuk, D. Yatsenyak // CEUR Workshop Proceedings : 2nd Student Workshop on Computer Science and Software Engineering, CS and SE@SW 2019, 29 November 2019. – 2019. – Vol. 2546. – P. 198212. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.085079569828&origin=AuthorNamesList&txGid=6e21e2e055c392dc3fa01d8305a5e463

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах