Web of Science ResearcherID: I-7320-2018

Lutvun

 

Кандидат економічних наук

Доцент кафедри філософії та суспільних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Литвин Л. Бізнес-цінності як основа конкурентної переваги / Л. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 126-128
 2. Григорук А. А. Економіка засобів масової інформації у схемах і таблицях : навчальний посібник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 100 с.
 3. Григорук А. А. Розвиток економіки України в умовах воєнного стану / А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Наукові перспективи (Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Медицина», Серія «Педагогіка», Серія «Психологія» ). – Київ, 2023. – Вип. 4 (34). – С. 215-222. DOI : https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-4(34)-215-222
 4. Entrepreneurship in the Era of the Digital Economy. Neuroeconomic Aspect / L. Lytvyn, A. Hryhoruk, V. Orlova [et al.] // BRAIN. Broad Research in Artificial Intelligence and Neuroscience. – Romania : LUMEN Publishing, 2023. – Vol. 14. Issue 4. – P. 228-241. DOI : https://doi.org/10.18662/brain/14.4/502

2022 рік

 1. Литвин Л. Клієнтоорієнтованість як базова цінність інноваційного бізнесу / Л. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 132–135.
 2. Менеджмент і маркетинг : навчально-методичний посібник для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти / Уклад. Л. М. Литвин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 88 с.
 3. Методичні рекомендації до написання курсових робіт : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Аналітика суспільних процесів» спеціальності 033 «Філософія» / Уклад. Н. Л. Морська, Л. М. Литвин. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 32 с.
 4. Навчально-методичний посібник для підготовки до комплексного кваліфікаційного екзамену : для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Аналітика суспільних процесів» спеціальності 033 «Філософія» / Уклад.: Н. Л. Морська, Л. М. Литвин, Г. А. Поперечна. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 172 с.
 5. Литвин Л. М. Роль діджиталізації в розвитку бізнесу / Л. Литвин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 111–113.
 6. Нєізвєстна О. В. Сучасні інструменти підтримки фінансової стійкості України в умовах воєнного стану / О. В.Нєізвєстна, А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Економіка та суспільство. – 2022. – Вип. 39. – С. 1–7.
 7. Литвин Л. Цінності керівника інноваційного підприємства / Л. Литвин, К. Кучер // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 138–141.
 8. Enterpreneship Transformation in the Context of the Digitization of Business Processes / L. Lytvyn, A  Hryhoruk, L. Verbivska [et al.] //  Postmodern Openings. – 2022. – Vol. 13, Issue 2. – P. 396-408. – URL: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000823243600017 ; https://doi.org/10.18662/po/13.2/461
 9. Ontological Approach to the Presentation of the Subject Area of the Discipline / I.Tsidylo, S.Kozibroda, O. Sysoiev [et al.] // In Proceedings of the 1st Symposium on Advances in Educational Technology. – 2022. – Vol. 1. – P. 527–537. – URL. : https://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=iRZ+wUWqgsM%3d&t=1
 10. Regional and global perspectives of the sustainable entrepreneurship / A. Heidor, N. Avramenko, I. Smyrnov [et al.] // Ad alta :journal of interdisc iplinary research. – 2022. – Vol. 12, issue 2. – P. 144–152. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000830963300026

2021 рік

 1. Григорук А. А. Бізнес-модель як інструмент менеджменту /  А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Наукові погляди на вдосконалення економічної системи:напрями і пріоритети розвитку : збірник матеріалів Міжнародноїнауково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 12 червня2021 року). – Запоріжжя : ГО СІЕУ, 2021. – С. 174–177.
 2. Литвин Л. М. Використання хмарних сервісів у процесі проведення онлайн занять / Л. М. Литвин // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 97–99.
 3. Григорук А. А. Відносини власності в Україні / А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Економіка та суспільство. – 2021. – №25. 
 4. Лучко М. До питання аналізу комерційних та маркетингових ризиків: теоретичний аспект / М. Лучко, А. Григорук, Л. Литвин // Галицький економічний вісник. – 2021. – Т. 72, n 5. – С. 53–63.
 5. Григорук А. А. Економічна теорія у схемах і таблицях : нaвчaльний пociбник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 240 с.
 6. Григорук А. А. Економічна теорія : навчально-методичний посібник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 92 с.
 7. Литвин Л. М. Особливості формування бізнес-моделі стартапу / Л. М. Литвин // Стратегічні пріоритети розвитку підприємництва, торгівлі та біржової діяльності : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (Запоріжжя, 13-14 травня 2021 р.). – Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. – С. 112–115.
 8.  Власенко Ю. Г. Розвиток економіки України в умовах четвертої промислової революці / Ю. Г. Власенко, Т. В. Букіна, Л. М. Литвин // Економiка та держава : науково-практичний журнал. – 2021. – № 1. – С. 53-60.
 9. Литвин Л. М. Теоретичні та практичні засади менеджменту : навчально-методичний посібник / Л. М. Литвин.  – Тернопіль, ТНПУ ім.В. Гнатюка, 2021. – 64 с.
 10. Литвин Л. М. Цiннicть формування soft skills для майбутніх підпрємців / Л. М. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 184-187
 11. Литвин Л. М. Управління фінансово-економічною діяльністю закладів освіти: навчально-методичний посібник. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 82 с.
 12. Григорук А. А. Фінансовий капітал та його становлення в умовах глобалізації економіки / А. А. Григорук, Л. М. Литвин // Економіка та держава. – 2021. – № 10. – С. 47-52.
 13. Arzamasova O. V. Investment in human capital and efficiency of work: correlation  of relations through the prism of indicators / O. V. Arzamasova, A. A. Hryhoruk, L. M. Lytvyn // Competitiveness and innovation: current trends in business management: collective monograph. – Ternopil : WUNU, 2021. – P. 219–227.
 14. Development of financial and economic autonomy in the field of higher education / I. V. Zastrozhnikova, N. V. Datsii, N. M. Filyanina [et al.] // Laplage em revista. – 2021. – Vol. 7. Issue 1. – P. 327–340. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000634164000010

2020 рік

 1. Литвин Л. М. Роль інформаційних технологій в процесі викладання навчальних дисциплін / Л. М. Литвин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 127–129.
 2. Литвин Л. М. Модель сучасного вчителя як конкурентоспроможного фахівця / Л. М. Литвин // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 95–96.
 3. Литвин Л. Основні цінності корпоративної культури / Л. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 54–56.
 4. Литвин Л. М. Освіта як важливий чинник економічного зростання в Україні / Л. М. Литвин // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 97–99.

2019 рік

 1. Григорук А. А. Економічна теорія. Економіка туризму у схемах і таблицях : навчальний посібник / А. А. Григорук, Л. М. Литвин. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 412 с.
 2. Литвин Л. Система цінностей у бізнесі / Л. Литвин // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 60–63.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах