Web of Science ResearcherID: D-1247-2018

 Laduka

Доцент, кандидат наук з фізичного виховання і спорту

В.о.завідувача кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Мостова Д. «Гормони щастя» у повсякденному житті та в спорті / Д. Мостова, П. Ладика // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). –Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 38-47
 2. Ладика П. Застосування сучасних технологій у навчально- тренувальному процесі веслувальників на байдарках і каное / П. Ладика, Ю. Б. Редьква // PHYSICAL CULTURE AND SPORT: SCIENTIFIC PERSPECTIVE. – 2023. – № 2. – P. 122-129
 3. Петрица П. М. Змагальна діяльність у підготовці спортсмена / П. М. Петрица, П. І. Ладика, І. П. Дека [та ін.] // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 153-156
 4. Наумчук В. Стандарт вищої освіти України як чинник розбудови нової української школи / В. Наумчук, П. Ладика // Новій українській школі – нова фізична культура : матеріали круглого столу з обговоренням проєкту стандарту вищої освіти з предметної спеціальності 014.11 Середня освіта (Фізична культура) на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (27 березня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 29-32
 5. Шандригось В. Сучасні підходи до організації та проведення тренерської практики / В. Шандригось, П. Ладика // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 16-19
 6. DEVELOPMENT OF COORDINATION ABILITIES OF YOUNG BADMINTON PLAYERS BY MEANS OF THE INTERNATIONAL PROGRAMME BWF SHUTTLE TIME / A. Ohnystyy, K. Ohnysta, V. Shandrygos [ et al.] // Актуальні проблеми фізичного виховання різних верств населення. – Харків : ХДАФК, 2023. – С. 12-18
 7. Ladyka P. FEATURES OF TEACHING SPORTS AND PEDAGOGICAL DISCIPLINES IN INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION / P. Ladyka // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 178-183
 8. Ladyka P. COMPETENT PORTRAIT OF A SPECIALIST IN THE INDUSTRY OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS / P. Ladyka, A. Ohnistyi // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 17-21
 9. Mechanisms of the adaptive reactions development in the students’ body / S. Gumenyuk, O. Hulka, H. Slozanska [et al.] // Trends in Sport Sciences : University School of Physical Education. – Poznań, 2023. – Vol. 30, іssue 2. – P. 37-45. – URL. : https://www.scopus.com 
 10. Shandryhos V. MODERN APPROACHES TO THE ORGANISATION AND CONDUCT OF COACHING PRACTICE / V. Shandryhos, P. Ladyka // Молода спортивна наука України. 2023. – Т. 4. – С. 163.
 11. Ladyka P. THE PROBLEM OF DOPING IN OLYMPIC SPORTS: THE HISTORY OF ITS SPREAD AND THE CURRENT STATE OF THE ISSUE / P. Ladyka, Yu. Stetsko // Олімпійський рух на теренах України – минуле та сьогодення : матеріали всеукраїнської наукової конференції (27 лютого 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 21-24
 12. Ladyka P. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL AXES OF INCREASING THE EFFICIENCY OF THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS OF BIATHLONISTS / P. Ladyka, R. Vlasiuk, O. Finyuk  // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 8-14
 13. Ladyka P. INFLUENCE OF SKIING ON THE PHYSICAL PERFORMANCE OF YOUNG ATHLETES / P. Ladyka, P. Petrytsa, Y. Stetsko // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 14-18
 14. Ladyka P. USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS OF SWIMMERS: INNOVATIONS, CHALLENGES AND PROSPECTS / P. Ladyka, Yu. Kyz // Грааль науки : міжнародний науковий журнал № 28 : за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «Science in motion: classic and modern tools and methods in scientific investigations» (9 червня 2023 року) ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) ; «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). 2023. – С. 455-457. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.09.06.2023.76

2022 рік

 1. Шандригось В. Науково-педагогічна практика у підготовці магістрів з фізичної культури і спорту / В. Шандригось, П. Ладика // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 12-15
 2. Шандригось В. Організація позааудиторної роботи зі спорту на факультеті фізичного виховання ТНПУ імені В. Гнатюка / В. Шандригось, А. Огнистий, П. Ладика // Освіта – енергія майбутнього. Якісна освіта як фактор перемоги : матеріали Крайового форуму освітян (23 жовтня 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 62-65
 3. Ладика П. І. Потреби освітного процесу зі спортивно-педагогічних дисциплін у комп'ютерних технологіях / П. І. Ладика, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 114–118.
 4. Ладика П. І. Систематизація олімпійських термінів у процесі олімпійської освіти / П. І. Ладика // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 42-45
 5. Ладика П. І. Сучасні інформаційні технології у процесі фізичного виховання та спорту / П. І. Ладика, Ю. С. Кузь // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти: матеріали наукової конеренції (м. Луцьк, 19-20 травня 2022 р.). – Луцьк, 2022. – С. 78-80
 6. Огнистий А. В. Формування загальних компетентностей майбутнього вчителя фізичної культури через компоненти освітньо-професійної програми / А. В. Огнистий, К. М. Огниста, П. І. Ладика, В. І. Наумчук // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 133–138.
 7. Ohnystyi A. V. HEALTH PHYSICAL CULTURE AND FEATURES OF ITS USE IN THE EDUCATIONAL PROCESS / A. V. Ohnystyi, K. M. Ohnysta, P. I. Ladyka // Фізична культура дітей, підлітків, молоді та дорослого населення в сучасному світі : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (20 травня 2022 р). – Умань : ВПЦ «Візаві», 2022. – С. 179-185

2021 рік

 1. Ладика П. І. Аналіз рівня розвитку координаційних здібностей туристів / П. І. Ладика, М. С. Васірук // ΛΌГOΣ : Grundlagen der modernen wissenschaftlichen Forschung : zu den Materialien der I internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz ( Zürich, 10. September, 2021). – Zürich-Vinnytsia : BOLESWA Publishers & Europäische Wissenschaftsplattform, 2021. – P. 249-254
 2. Ладика П. І. Інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті / П. І. Ладика, Ю. С. Кузь // ΛΌГOΣ : Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: of the III International Scientific and Practical Conference (Oxford, December 10, 2021). – Oxford ; Vinnytsia : P. C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. – Vol. 3. – P. 97-99.
 3. Ладика П. І. Світові тенденції розвитку техніки пересування у лижних гонках та біатлоні / П. І. Ладика // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 116-120.
 4. Ладика П. І. Шляхи застосуванням PR-технологій в діяльності спортивних організацій / П. І. Ладика // PHYSICAL CULTURE And SPORTS IN THE EDUCATIONAL SPACE: INNOVATIONS AND DEVELOPMENT PROSPECTS : international scientific and practical conference (March 5-6, 2021). – Wloclawck, 2021. – P. 149-152
 5. Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk, I. Sereda, O. Hulka [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2956–2962. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 2. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20..
 3. Гуменюк С. В. Методичні рекомендації для написання курсових та магістерських робіт студентами спеціальності 017 "Фізична культура і спорт" / С. В. Гуменюк, С. Т. Сапрун, П. І. Ладика. – Тернопіль : Вектор, 2020. – 40 с.
 4. Ладика П. І. Олімпійський рух як чинник виховання спортивної молоді: актуальні проблеми, перспективи і напрямки розвитку / П. І. Ладика // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 98–102.

2019 рік

 1. Ладика П. І. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з плавання / П. І. Ладика, С. Т. Сапрун, Ю. С. Кузь // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : Матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю. – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 235–237.
 2. Сапрун С. Т. Технічна підготовка юних футболістів з урахуванням спеціалізованих навантажень підвищенної координаційної складності / С. Т. Сапрун, П. І. Ладика // Спортивні ігри : науковий журнал. – Харків : ХДАФК, 2019. – № 4 (14). – С. 87–97.
 3. Ладика П. І. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості учнів ДЮСШ та ДЮФК / П. І. Ладика, С. Т. Сапрун, І. І. Машталер // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Вип. 9 (117) 19. – С. 75–78.
 4. Сапрун С. Організаційно-методичні аспекти проведення навчально-тренувальних зборів футболістів різного віку / С. Сапрун, П. Ладика, Ю. Кузь // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 85–88.
 5. Кузь Ю. Підвищення рухової активності дітей шляхом врахування їх вікових особливостей / Ю. Кузь, П. Ладика, С. Сапрун,  // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 23–26.
 6. Ладика П. Застосування інформаційних технології в процесі підготовки фахівців з фізичної культури та спорту / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль, 2019. – С. 138–141.
 7. Ладика П. І. Аналіз рівня розвитку координаційних здібностей гандболісток на етапі попередньої базової підготовки / П. І. Ладика, С. А. Опалько // Молодь та олімпійський рух : збірник тез доповідей XII Міжнародної конференції молодих вчених (17 травня 2019 року). – Київ, 2019. – С. 136–137.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах