Web of Science ResearcherID: I-7197-2018

Lavrin

 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Доцент кафедри фізичного виховання та реабілітації

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Лаврін Г. З. Впровадження варіативного модулю «Туризм» у практику роботи з дітьми середнього шкільного / Г. З. Лаврін, О. А. Волков // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти : матеріали наукової конференції (м. Луцьк, 19 травня 2023 р.). – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2023. – С. 127-130
 2. Лаврін Г. З. Можливості застосування exergaming у процесі фізичного виховання як засобу підвищення рухової активності / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк, Т. В. Кучер [та ін.] // Rehabilitation & Recreation : науковий журнал. – Рівне : Гельветика, 2023. – № 14. – С. 214-226
 3. Цабан Х. Р. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у фізичному вихованні / Х. Р. Цабан, Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : збірник статей міжнародної ХІХ наукової конференції (03 лютого 2023 р., Харків). – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2023. – С.140-145
 4. Лаврін Г. З. Основні характеристики та особливості ігор подібних до баскетболу та його різновидів / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк, Н. Б. Осіп // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2023. – № 2 (28). – С. 61-71. DOI : doi: 10.15391/si.2023-2.06
 5. Ангелюк І. О. Реалізація проєктної інноваційної діяльності в процесі професійної підготовки магістрантів / І. О. Ангелюк, Г. З. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали третьої всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю (20 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 37-43
 6. Лаврін Г. З. Ставлення школярів до вивчення модулю «Корфбол» / Г. З. Лаврін, О. А. Волков // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти : матеріали наукової конференції (м. Луцьк, 19 травня 2023 р.). – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2023. – С. 131-133
 7. Ангелюк І. Сучасні хореографічні форми як інноваційні засоби підвищення мотивації старшокласників до уроків фізичної культури / І. Ангелюк, Г. Лаврін, М. Ковальчук // Шляхи розвитку рухової активності молоді України : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дрогобич, 27 квітня 2023 р.). – Дрогобич : По́світ, 2023. – С. 295-311
 8. Ангелюк І. О. Тимбілдинг як засіб формування коликтивізму на етапі початкової підготовки юних спортсменів в ігрових видах / І. О. Ангелюк, Г. З. Лаврін, О. В. Хома // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 29-35
 9. Lavrin H. Z. THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE PREPARATION OF GEOGRAPHY SPECIALISTS / H. Z. Lavrin, I. O. Anheliuk, N. B. Osip // Public health – a basis of physical culture and sports : International scientific conference (November 1–2, 2023). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2023. – Р. 74-77. DOI : https://doi.org/10.30525/978-9934-26-367-5-19

2022 рік

 1. Лаврін Г. З. Аналіз сучасних додатків Google з фізичного виховання (для Android) / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк, А. М. Крицька // Development of physical culture and sports amidst martial law : International scientific conference (October 5–6, 2022). – Częstochowa : Baltija Publishing, 2022. – Р. 152-158.
 2. Лаврін Г. З. Вплив засобів гри в рінго на рівень координаційних здібностей шестикласників / Г. З. Лаврін, І. О. Ангелюк // Спортивні ігри. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2022. №1(23). – С. 12-20. Doi : 10.15391/si.2022-1.02.
 3. Ангелюк І. О. Інноваційні технології навчання у фізичному вихованні в системі підготовки магістрів у Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка / І. О. Ангелюк, Г. З. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 32–38
 4. Мостецька О. І. Застосування сучасних гаджетів у процесі фізичного виховання / О. І. Мостецька, Г. З. Лаврін // Проблеми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти : збірник статей ХVІІІ наукової конференції (04 лютого 2022 р.). – Харків, 2022. – С. 142-145
 5. Лаврін Г. З. Нетрадиційні підходи до корекції плоскостопості у першокласників / Г. З. Лаврін, Т. В. Кучер, Л. Ю. Левандовська, О. С. Ільченко // Медико-біологічні проблеми фізичного виховання різних груп населення: матеріали VІІІ наук. практ. конф. (24-25 листопада 2022 року). – Кременець ; Луцьк, 2022. – С. 53-58.
 6. Ангелюк І. «Професійно-прикладна фізична культура» в системі освітньо-професійної підготовки магістра з фізичного виховання в Тернопільському національному педагогічному університеті ім. В. Гнатюка / І. Ангелюк, Г. Лаврін // Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25-26 серпня 2022 року в режимі онлайн). – 2022. – С. 15-20.
 7. Педан О. С. «Фізична культура. 5-6 класи» для закладів загальної середньої освіти : модельна навчальна програма / О. С. Педан, Г. А. Коломоєць, А. А. Боляк [та ін.]. – [б.м.] : [б.в.], 2022. – 291 с.

2021 рік 

 1. Лаврін Г. Вплив засобів гри в рінго на стан пізнавальних процесів шестикласників / Г. Лаврін, І. Середа // Спортивні ігри. 2021. – №2(20). – С. 23-32.
 2. Лаврін Г. З досвіду проведення дистанційних занять з фізичного виховання у ТНПУ ім. В. Гнатюка (на прикладі шашок або шахів) / Г. Лаврін, І. Середа, Н. Осіп // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 111-116.
 3. Середа І. О. Педагогічна технологія розвитку гнучкості дітей старшого дошкільного віку  / І. О. Середа, Г. З. Лаврін. Т. В. Кучер // Physical culture and sports in the Еuropean educational space : International scientific and practical conference (July 9–10, 2021). – Wloclawek, Republic of Poland : Baltija Publishing, 2021. – S. 53-57.
 4. Осіп Н. Процес підготовки майбутнього вихователя до фізичного виховання дітей через інноваційні технології / Н. Осіп, П. Петрица, Г. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 147-151.
 5. Середа І. О. Фітнес-аеробіка як форма підвищення ефективності розвитку координаційних здібностей в старших класах / І. Середа, Г. З. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (23-24 грудня 2021 року). – Тернопіль : Тайп, 2021. – С. 181–187.
 6. Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk, I. Sereda, O. Hulka [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2956–2962. – URL. : https://www.scopus.com
 7. Effect of yoga exercises on the senior schoolchildren’s biological age during physical education / I. Sereda, H. Lavrin, T. Kucher [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2782–2789. –URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Лаврін Г. З. Результати опитування студентів, щодо ефективності застосування засобів гри рінго у процесі фізичного виховання / Г. З. Лаврін, І. О. Середа // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 25-33.
 2. The impact of yoga practice on the development of flexibility among the female student’s pedagogical specialities in the process of physical training of higher educational institutions / I. Sereda, H. Lavrin, T. Kucher [et al. ] // International journal of applied exercise physiology. –  Mazandaran : EESA, 2020. –  Vol. 9. n. 1. –  P. 85-95.
 3. Середа І. О. Переваги аквааеробіки в системі занятьстудентами аквафітнесом / І. О. Середа, Г. З. Лаврін // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 146–153.
 4. Лаврін Г. З. Застосування інформаційних технологій у фізичному вихованні / Г. З. Лаврін, І. О. Середа // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 93–98.

2019 рік

 1. Лаврін Г. З. Реалізація завдань професійно-прикладної фізичної підготовки студентів педагогічних вузів засобами гри в рінго / Г. З. Лаврін, І. О.Середа // Спортивні ігри : електронний науковий журнал. – Харків : Харківська державна академія фізичної культури, 2019. № 1 (11). С. 1623.
 2. The results of student’s survey on models of physical education in universities and motivations to encourage for active participation in physical education / Lavrin G. Z., Sereda I. O., Kucher T. V. [et al.] // International journal of applied exercise physiology. 2019. Vol. 8, n. 2. – P. 1–5.
 3. Efficiency means the game Ringo the classroom physical education / H. Lavrin, I. Sereda, T. Kucher [et al.] // International journal of applied exercise physiology. 2019. Vol. 8 n. 3.  P. 1–8.
 4. Лаврін Г. З. Плогінг, як засіб фізичного виховання та збереження екології навколишнього середовища / Г. З. Лаврін, І. О. Середа // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 89–94.
 5. Середа І. О. Видатні олімпійські постаті факультету іноземних мов Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка / І. О. Середа, Г. З. Лаврін // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково-методичного семінару. – Тернопіль: ТАЙП, 2019. – С. 131–134.
 6. Лаврін Г. Застосування нетрадиційних спортивних ігор у фізичному вихованні студентів : стрітбол, корфбол, нетбол, спідмінтон, рінго, флорбол, алтимат / Г. Лаврін // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VІ Міжнародної наук.-практ. конф., 24–25 жовтня 2019 року. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – С. 72–78.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах