Web of Science ResearcherID: С-9599-2018

LadukaO

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Ladyka O. V. Success concept in english phraseology: cognitive-semantic aspect / O. V. Ladyka, O. B. Yarema // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (19 травня 2022 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 6-9.
 2. Ladyka O.Technology Consumption as a Tool for Fostering Learner Autonomy / O. Ladyka, N. Levchyk // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 186-188.

2021 рік

 1. Ладика О. В. Англійськомовні сленгові тренди спілкування молоді у соцмережах / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІI Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – C. 27–29.
 2. Ладика О. В. Урок медіаграмотноті: блогери - інфлуенсери чи  маніпулятори / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 224–226.
 3. Axiological aspect of modern german ethnosymbols in teaching german Language / N. YASHCHYK // EntreLínguas, Araraquara, 2021. – v. 7, n. esp. 3, e021063. – P. 1-14.

2020 рік

 1. Ладика О. В. Інтернет-шахрайство: вчимось розрізняти / О. В. Ладика, О. Б. Ярема // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 30 квітня, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 124-127.
 2. Ладика О. В. Мовна репрезентація концепту DUTY (на матеріалі англомовних лексикографічних джерел) / О. В. Ладика // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 33-36.
 3. Ladyka О. Theoretical grammar: методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи із курсу “Теоретична граматика сучасної англійської мови” / О. Ladyka. – Тернопіль : Ара Друк, 2020. – 58 с. 
 4. Ладика О. Навчання запобігання видам шахрайства у медійному просторі / О. Ладика, О. Ярема // Критичне мислення в епоху токсичного контенту : Збірник статей Восьмої міжнародної науково-методичної конференції. – Київ : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2020. С. 474-481.
 5. Ладика О. В. Особливості вживання англіцизмів в україномовному мас-медійному дискурсі / О. В. Ладика // Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю), м. Тернопіль, 6 листопада 2020 р. – Тернопіль, 2020. – С. 201–203.
 6. Formation of foreign language professionally oriented competence of future foreign language teachers with the use of electronic educational resources / Y. M. Provorova, T. O. Harasym, A. R. Zubryk, O. V. Ladyka, V. A. Shepitchak // Journal for Educators, Teachers and Trainers. – 2020. – Vol. 11(1). – P. 1–12.
 7. Ladyka O. THE CONCEPT MODERN LIFE IN MODERN UKRAINIAN LINGUACULTURE / O. Ladyka, O. Yarema // RESEARCH TRENDS IN MODERN LINGUISTICS AND LITERATURE. – 2020. – Vol. 3. – P. 40-54.

2019 рік

 1. Ладика О. В. Pleasure Reading : навчально-методичний посібник з домашнього читання. – Тернопіль : Ара Друк, 2019. – 68 с.
 2. Ladyka O. Theoretical Grammar = Теоретична граматика сучасної англійської мови : навчально-методичний посібник : матеріали до лекційного курсу та семінарських занять / O. Ladyka. – Тернопіль : Ара Друк, 2019. – 48 с.
 3. Ладика О. В. Read & Learn : навчально-методичний посібник з домашнього читання. – Тернопіль : Ара Друк, 2019. – 68 с.
 4. Yarema О. Lexical realization of the concept american dream in 16-19th centuries / O. Yarema, O. Ladyka // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Серія : Мовознавство. – Тернопіль : Осадца Ю.В, 2019. – Т. 1(31). – С. 94-104. 
 5. Ladyka O.V. Phraseological units of terminological character in english popular science texts in economics / O. V. Ladyka, N. S. Levchyk // Science, research, development : monografia pokonferencyjna. Philology, sociology and culturology (Zakopane, 29.12.2019 - 30.12.2019). – Warszawa, 2019. – № 24. – P. 10–16.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах