Web of Science ResearcherID: I-6999-2018

Lucuk

Кандидат технічних наук

Доцент кафедри комп'ютерних технологі

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Луцик І. І. Використання онтологій для програмних модулів адаптивних систем керування на базі нечіткої логіки / І. І. Луцик, І. Б. Луцик // Комп’ютерне моделювання та оптимізація складних систем (КМОСС-2023) : VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція (1-3 листопада, 2023). – Дніпро, 2023. – С. 115-116
 2. Луцик І. Б. Методика навчання студентів технічних коледжів технологій проектування баз даних / І. Б. Луцик, М. В. Поліщук // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 47-49
 3. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
 4. Філіпчук Ю. А. Проектування інтерфейсу веб-сайту інженерно-педагогічного факультету / Ю. А. Філіпчук, І. Б. Луцик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 93-95
 5. Луцик І. Б. Розробка онлайн-бібліотеки освітніх ресурсів з використанням сховищ даних / І. Б. Луцик, Р. П. Попелишин // Scientific research in the modern world : Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference (May 4-6, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 200-205
 6. Techniques for creating and printing historical architectural artifacts in 3D / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk  [et al.] // Ukrainian Journal of Educational Studies and Information Technology, 2023. – Vol. 11, іssue 1. – P. 14-25. DOI : 10.32919/uesit.2023.01.02
 7. The Use of Immersive Technologies to Implement a Multimodal Approach in the Educational Process / O. Potapchuk, I.Hevko, I. Lutsyk [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 660-665. – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Туранов Ю. Зміни в тенденціях використання інформаційно-комунікаційних засобів навчання майбутніх фахівців професійної та технологічної освіти / Ю. Туранов, В. Рак, І. Луцик, Ю. Франко // Фізико-математична освіта : науковий журнал. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2022. – Т. 33, № 1. – С. 52-56. DOI 10.31110/2413-1571-2022-033-1-009
 2. Луцик І. Особливості організації проведення технологічної практики для підготовки майбутніх інженерів- педагогів галузі цифрових технологій / І. Луцик, М. Ожга, В. Рак // Практична підготовка здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2022. – С. 33-34
 3. Магістерські роботи : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад.: І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 58 с.
 4. Технологічна практика : методичні рекомендації для студентів спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти / уклад. : І. В. Гевко, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 48 с.
 5. Методика використання 3d-моделювання та друку у графічній підготовці майбутніх фахівців галузі цифрових технологій / І. В. Гевко, О. І. Потапчук, І. Б. Луцик  [та ін.] // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2022. – Vol. 87, Issue 1. – P. 95-110. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000795164900006 ; https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/4710
 6. Analysis of the Target Use and Tools of Information Communication Technologies by Students of Pedagogical Specialties / V. Rak, O. Potapchuk, Y. Turanov [et al.] // 2022 12th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2022 (Ruzomberok 26 September 2022through 28 September 2022). – 2022. – P. 554-558. – URL.: https://www.scopus.com
 7. Potapchuk O. Implementation Of The Concept Ofa Smart Universityin Terms Of Distanceeducation / O. Potapchuk, I. Lutsyk, I. Hevko [et al.] // Information Technologies And Learning Tools. – Kyiv : Natl Acad Pedagogical Sciences Ukraine, Inst Info Technol & Learning Tools, 2022. – Vol 92. – Issue 6. – Р. 140-153. – URL.: https://www.webofscience.com
 8. Palchyk A.O. Project-oriented approach to the study of robotics according to the concept of STEM education / A. O. Palchyk, I. B. Lutsyk, N. V. Burega // Journal of Physics: Conference Series : 14th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2022 (Kryvyi Rih18 May 2022 through 20 May 2022). – 2022. – Vol. 2288, Issue 1. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. Геометричне проектування засобами САПР : навчально-методичний посібник для для підготовки фахівців за спеціальністю 015.39 "Професійна освіта. Цифрові технології" / І. Б. Луцик, І. В. Гевко, О. І. Потапчук, В. І. Рак.   – Тернопіль, ТНПУ, 2021. – 120 с.
 2. Перспективи мови Web-розробок : навчально-методичний посібник / О. Потапчук, І. Гевко, І. Луцик, Т. Сіткар. – Тернопіль : ТНПУ, 2021. – 186 с.
 3. Довідник термінів та понять з інформаційно-технічних засобів навчання: навчальний посібник / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. І. Потапчук, Ю. П. Франко, О. Б. Ящик. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 192 с.
 4. Луцик І. Б. Застосування нейронечітких технологій в системі керування теплогенератором, що працює на альтернативних видах палива / І. Б. Луцик, Б. В. Струганець // Диверсифікація джерел енергії на базі використання альтернативних видів палива : матеріали міжнародної науково-технічної онлайн конференції (м. Тернопіль, 8 червня 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 39–42.
 5. Глухий О. Р. Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців цифрових технологій в процесі вивчення 3d моделювання / О. Р. Глухий, І. Б. Луцик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.44–45.
 6. Луцик І. Б. Вивчення парадигм програмування в процесі підготовки бакалаврів в галузі цифрових технологій / І. Б. Луцик, Т. І. Гевко // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.45–46.
 7. Петрів Г. Я. Використання технологій візуалізації даних для розробки навчально-методичного матеріалу / Г. Я. Петрів, І. Б. Луцик // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VІ-ї Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 24-25 травня 2021 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С.47–48.
 8. Implementation of web resources using cloud technologies to demonstrate and organize students' research work / I. V. Hevko, I. B. Lutsyk, I. I. Lutsyk [et al.] // Journal of Physics: Conference Series : 13th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd 2021 (Kryvyi Rih12 May 2021 through 14 May 2021). – 2021. – Vol. 1946. issue 1. – URL.: https://www.scopus.com
 9. Mathematical Model of Identification of Radar Targets for Security of Objects of Critical Infrastructure / M. Divizinyuk, I. Lutsyk, V. Rak [et al.] // 2021 11th International Conference on Advanced Computer Information Technologies, ACIT 2021 - Proceedings (15 September 2021 through 17 September 2021). – Deggendorf, 2021. –  P. 95–100. – URL. : https://www.scopus.com
 10. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності «Професійна освіта. Сфера обслуговування» / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 123 с.

2020 рік

 1. Formation of practical skills modeling and printing of threedimensional objects in the process of professional training of IT specialists / I. Hevko, O. Potapchuk, T. Sitkar, I. Lutsyk, P. Koliasa // E3S Web of Conferences : International сonference on sustainable аutures: environmental, technological, social and economic matters, ICSF 2020 (Kryvyi Rih, Ukraine, 20-22 May 2020). – EDP Sciences, 2020. – Vol. 166. – P. 1–8. – URL. : https://www.scopus.com
 2. Methods building and printing 3D models historical architectural objects / I. Hevko, O. Potapchuk, I. Lutsyk [et al.] // SHS Web of Conferences : The International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (Kryvyi Rih, Ukraine, May 13-15, 2020). EDP Sciences, 2020. – Vol. 75. – P. 1-6.
 3. Потапчук О. І. Інформаційні технології в сфері послуг : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності "професійна освіта. Сфера обслуговування" / О. І. Потапчук, І. В. Гевко, І. Б. Луцик. –Тернопіль : ТНПУ, 2020. – 123 с.
 4. Preparation of future teachers of technology for the organization of pupils’ educational activities in the modern information and educational conditions / H. Mamus, H. Нavryshchak, I. Lutsyk [et al.] // Modern approaches to knowledge мanagement development : сollective monograph. – Ljubljana ; Slovenia : Ljubljana School of Busine, 2020. – P. 289–298.
 5. Луцик І. Б. Застосування інфографіки для візуалізації навчально-методичного матеріалу / І. Б. Луцик, Ю. Р. Фижик // Інформаційні технології – 2020: збірник тез VІІ Всеукр.науково-практ. конференції молодих науковців (21 травня 2020 р., м. Київ). – Київ : ун-т ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 80–82.
 6. Луцик І. Б. Розвиток інформаційних компетентностей майбутніх педагогів на сучасному етапі / І. Б. Луцик, В. І. Рак // WayScience. Матеріали I Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах" (м. Дніпро, 28-29 травня 2020 р.). – Дніпро, 2020. – С.19–20.
 7. Рак В. І. Формування інформаційної культури майбутнього вчителя фізичного виховання / В. І. Рак, І. Б. Луцик, О. Б. Ящик // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару (18-19 грудня 2018 року). – Тернопіль : Тайп, 2020. – С. 133–140.

2019 рік

 1. Луцик І. Б. Математичне моделювання : Основи роботи в Matlab : навчально-методичний посібник для студентів спеціальності Професійна освіта. Комп'ютерні технології / І. Б. Луцик. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 72 с. 
 2. Методичні рекомендації до виконання курсових робіт : для студ. спец. 015.10 "Професійна освіта. Комп'ютерні технології" / І. В. Гевко, І. Б. Луцик, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 32 с.
 3. Методичні рекомендації до підготовки та захисту магістерських робіт зі спеціальності 015.10 професійна освіта. Комп'ютерні технології освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" / уклад. : І. В. Гевко., І. Б. Луцик., О. І. Потапчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ, 2019. – 48 с.
 4. Луцик І. Особливості вивчення математичного моделювання в процесі фахової підгтовки інженерів-педагогів / Луцик І. // Інформаційні технології – 2019 : зб. тез VІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції молодих науковців, 16 травня 2019 р., м. Київ. – Київ : УНТ ім. Б. Грінченка, 2019. – С. 6970. 
 5. Mathematical modeling of energy-efficient active ventilation modes of granary / Lutsyk I., Franko Y., Rak V. [et al.] // 9th International conference on advanced computer information technologies ACIT 2019 (5-7 june, 2019). – Czech Republic, 2019. – С. 105108. – URL.: https://www.scopus.com
 6. Луцик І. Методичні особливості викладання баз даних для формування фахових компетентностей інженерів-педагогів / І. Луцик, В. Рак // Сучасний рух науки : тези доп. VI міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 4-5 квітня 2019 р. – Дніпро, 2019. – С. 660663.
 7. Визначення енергоефективних режимів роботи біотеплогенератора зерносушарки шляхом імітаційного моделювання / В. С. Федорейко, Р. І, Загородній, І. С. Іскерський [та ін.] // Actual problems of renewable power engineering, construction and environmental engineering : book of abstracts III International Scientific-technical conference. – Kielce (Poland), 2019. – C. 53.
 8. Нevko I. V. Innovative technologies in the educational process / I. V. Hevko, I. B. Lutsyk // Journal of education, health and sport. – Torun, 2019. – Vol. 9, n. 9. – P. 708–714. – URL. : http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/7509.
 9. Потапчук О. Особливості застосування методу проектів в процесі підготовки фахівців професійної освіти / О. Потапчук, І. Луцик // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції : збірник наукових праць (31 січня 2019 р.). ‒ Переяслав-Хмельницький, 2019. ‒ Вип. 43. ‒ С. 374‒376.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах