18 лютого 2020 р. Партнерство взаємодії як фактор підвищення якості освіти: матеріали міжнародного науково-практичного семінару
19 березня 2020 р. Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
9-10 квітня 2020 р. Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 
30 квітня 2020 р. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
5 травня 2020 р. Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
 14 травня 2020 р. Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
22 травня 2020 р. Професійна компетентність учителя Нової української школи : формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
22-23 травня 2020 р. Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка
27 травня 2020 р. Шлях у науку : перші кроки : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції учнівської та студентської молоді 
12 червня 2020 р. Перші наукові читання присвячені 80-річчю діяльності Теребовлянського коледжу культури і мистецтв (1940-2020) за темою: ,,Освітній культурно-мистецький простір: минувшина, сьогодення, перспективи’’ : матеріали доповідей
18-19 червня 2020 р. Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції
25 червня 2020 р. Моделювання еколого-географічних систем : матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ
10-11 вересня 2020 р. Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
15 жовтня 2020 р. Міждисциплінарні інтеграційні процеси у системі географічної, туризмологічної та екологічної науки: матеріали ІІ- ї міжнародної науково-практичної конференції
6 листопада 2020 р. Актуальні проблеми лінгводидактики в сучасному освітньому середовищі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (з міжнародною участю)
12-13 листопада 2020 р. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції
4 грудня 2020 р.

Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали п’ятого регіонального науково-методичний семінару

11 грудня 2020 р. Мова, освіта, наука в контексті міжкультурної комунікації : матеріали I Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції
2020 р. Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики навчання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем».
2020 р. Нові підходи до організації та ефективного проведення практик в кризових умовах : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах