2018 р. Матеріали звітної наукової конференції викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін та НДЛ «Моделювання еколого-географічних систем»
19 квітня 2018 р. Географічна наука у вимірах ХХI століття: матеріали звітно-наукової конференції викладачів та студентів 
19-21 квітня 2018 р. Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2018 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 20-річчю заснування Голицького біостаціонару ТНПУ ім. В. Гнатюка
26-27 квітня 2018 р. Соціальна робота: виклики сьогодення : збірник наукових праць за матеріалами VІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції
27 квітня 2018 р. Сучасний стан, проблеми та перспективи географічної науки в Україні : матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару, присвяченого 65-річчю з дня народження професора Ольги Володимирівни Заставецької
17-18 травня 2018 р. Нова українська школа : теорія і практика реалізації інтегрованого підходу : матеріали Міжнародної наукової конференції
25 жовтня 2018 р. Мистецтво у нелінійному просторі: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції
8-9 листопада 2018 р. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції перспективи : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції з нагоди святкування 30-річчя кафедри інформатики та методики її навчання
3 грудня 2018 р. Проблеми і перспективи гуманітарних наук в умовах глобалізації: матеріали І Всеукраїнської наукової конференції 
 21-22 грудня 2018 р. Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді : матеріали четвертого регіонального науково-методичного семінару

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах