23 лютого 2017 р. Проблеми національно-патріотичного виховання: історичний та психолого-педагогічний аспекти : збірник тез наукових робіт учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (до 125-річчя від дня народження Йосипа Сліпого)
20-22 квітня 2017 р. Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017 : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, присвяч. 20-річчю заснування наук. фахового видання України "Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія" - наукометрична база даних Index Copernicus
25 квітня 2017 р. Подільський регіон: виклики ХХІ століття (географічні аспекти): Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 
9–10 листопада 2017 р. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : збірник тез за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції з міжнародною участю

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Електронні бази даних

Наукометрія

Партнери

Ми в соціальних мережах