Web of Science ResearcherID: I-8069-2018

mohun

 

Кандидат фізико-математичних наук

Доцент

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

 

Бібліографія  

(статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Хохлова Л. Г. Використання GeoGebra для узагальнення та систематизації знаньз теми «Функції» / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 9–10 листопада, 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 115-117
 2. Хохлова Л. Г. Диференціальні рівняння : навчальний посібник для студентів фізичних спеціальностей педагогічних вищих навчальних закладів / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 71 с.
 3. Хохлова Л. Г. Еволюція базових понять диференціальної геометрії в історичному аспекті / Л. Г. Хохлова, О. В. Руда // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 181-183
 4. Хохлова Л. Застосування кейс-методу у вивченні курсу «Методи математичної фізики» / Л. Хохлова, Н. Хома // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 163-170. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.21
 5. Хохлова Л. Г. Застосування методу проектів при вивченні теми «Трикутники» на уроках математики / Л. Г. Хохлова, М. І. Бірбан // Science and technology: problems, prospects and innovations : Proceedings of the 7th International scientific and practical conference (April 13-15, 2023). – Osaka : CPN Publishing Group, 2023. – P. 202-205
 6. Хохлова Л. Г. Методичні особливості використання історичного матеріалу при вивченні математики / Л. Г. Хохлова, В. Олійник // Innovations and prospects in modern science : The 11th International scientific and practical conference (October 23-25, 2023). – Stockholm : SSPG Publish, 2023. – P. 196-200
 7. Гоменюк Г. В. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту курсових робіт / Г. В. Гоменюк, Л. Г. Хохлова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 22 с.
 8.  Гоменюк Г. В. Методичні рекомендації щодо підготовки та захисту магістерських робіт / Г. В. Гоменюк, Л. Г. Хохлова. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 44 с.
 9. Хохлова Л. Г. Нестандартні задачі як засіб формування логічної компетентності учнів при вивченні теми «Похідна та її застосування» / Л. Г. Хохлова,  Н. Г. Хома // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 травня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 184-186
 10. Хохлова Л. Г. Особливості реалізації наскрізної лінії «Підприємливість і фінансова грамотність» на уроках алгебри і початків аналізу в старшій школі / Л. Г. Хохлова, О. Б. Кухтин // Global science: prospects and innovations : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 1-3, 2023). – Liverpool : Cognum Publishing House, 2023. – С. 353-358
 11. Хохлова Л. Г. Реалізація міжпредметних зв’язків при викладанні вищої математики / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали XI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 6 квітня, 2023). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 88-90
 12. Хохлова Л. Г. Розвиток логічного мислення учнів на уроках математики в старшій школі / Л. Г. Хохлова, Г. В. Прийдун // European scientific congress : The 11th International scientific and practical conference (November 27-29, 2023). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2023. – P. 229-232
 13. Хохлова Л. Г. Узагальнення і систематизації знань старшокласників з теми «Рівняння, нерівності та їх системи» / Л. Г. Хохлова, Н. Ліщук // Innovations and prospects in modern science : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (April 10-12, 2023). – Stockholm : SSPG Publish, 2023. – P. 209-214
 14. Хохлова Л. Г. Узагальнення та систематизація знань старшокласників з теми «Функції» / Л. Г. Хохлова, А. Д. Рибчук // Topical aspects of modern scientific research : Proceedings of II International Scientific and Practical Conference (October 26-28, 2023). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2023. – Р. 310-313

2022 рік

 1. Хохлова Л. Аксіологічний підхід до професійної підготовки майбутніх аналітиків суспільних процесів / Л. Хохлова, Н. Хома // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 371–373.
 2. Хохлова Л. Г. Застосування гейміфікації в освітньому процесі на уроках математики / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІX Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 28 квітня, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 230–232.
 3. Хохлова Л. Г. Застосування хмарних технологій при вивченні курсу «диференціальні рівняння» / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 229–230.
 4. Хохлова Л. Г. Особливості впровадження мобільного навчання на уроках математики / Л. Г. Хохлова, Н. В. Мельник // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 244–247.
 5. Палкова Д. Формування логічної компетентності учнів при вивченні теми «Похідна та її застосування» / Д. Палкова ; наук. кер. Л. Хохлова // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 39. – С. 91-94

2021 рік

 1. Хохлова Л. Г. Використання сучасних інформаційних технологій для викладання вищої математики в умовах заочної форми  навчання / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 11-12 листопада, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2021. – С. 234–237.
 2. Хохлова Л. Г. Ігрові технології у навчанні математики як засіб підвищення навчальної мотивації учнів / Л. Г. Хохлова, М. О. Деркач  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 210–213.
 3. Хохлова Л. Г. Інтерактивні методи навчання як засіб формування пізнавального інтересу до вивчення математики у школі / Л. Г. Хохлова, О. В. Хрін // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 155–158.
 4. Хохлова Л. Г. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з методів математичної фізики / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ імені В. Гнатюка, 2021. – 31 с.
 5. Хохлова Л. Г. Підприємливість і фінансова грамотність в процесі вивчення математики основної школи / Л. Г. Хохлова, О. О. Богач  // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 227–230.
 6. Хохлова Л. Г. Практикум з вищої математики : навчальний посібник / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 62 с.
 7. Хохлова Л. Г. Практикум з диференціальних рівнянь: навчальний посібник / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021.– 60 с.
 8. Хохлова Л. Г. Тестування як невід’ємна частина системи дистанційного навчання у вищій школі / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 8 квітня, 2021). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 123–125.
 9. Хохлова Л. Г. Формування компетентності спілкування іноземними мовами на уроках алгебри в основній школі / Л. Г. Хохлова, О. М. Мигалевич // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 176–178.
 10. Muravskyi V. OPEN DOCUMENT FLOW BASED ON BLOCKCHANE TECHNOLOGY FOR CYBER SECURITY OF THE ACCOUNTING SYSTEM / V. Muravskyi, N. Khoma, L. Khokhlova, L. Chengyu // Вісник економіки. – Тернопіль : ЗУНУ, 2021. – Вип. 4 (102). – С. 156-170. DOI: https://doi.org/10.35774/visnyk2021.04.156

2020 рік

 1. Хохлова Л. Г. Геометричні задачі на побудову в середовищі GeoGebra / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методи навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 12–13 листопада, 2020). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 202–204.
 2. Хохлова Л. Г. Засоби та методи формування предметної математичної компетентності при вивченні теми «Тіла обертання» / Л. Г. Хохлова, Н. Г. Хома // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2020. – С. 165–168.
 3. Хохлова Л. Г. Професійно-методична компетентність майбутнього вчителя математики / Л. Г. Хохлова // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (22 травня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 126–128.

2019 рік
 1. Хохлова Л. Г. Інноваційні інформаційні технології у навчанні математики як невід’ємної складової природничих наук / Л. Г. Хохлова // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 237–239.
 2. Пелих В. Я. Засоби та методи формування предметної математичної компетентності при вивченні теми «Тіла обертання» / В. Я. Пелих, Л. Г. Хохлова // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Тернопіль, 7–8 листопада, 2019). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 135–136.
 3. Хома Н. Г. Нова постановка крайової 2π-періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку в асимптотичній теорії нелінійних коливань / Н. Г. Хома, С. Г. Хома-Могильська, Л. Г. Хохлова // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових статей. Фізико-математичні на­уки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2019. – С. 89–97.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах