Web of Science ResearcherID: I-7490-2018

Homentcuk

Кандидат біологічних наук

Доцент кафедри хімії та методики її навчання

Заступник декана з наукової роботи хіміко-біологічного факультету

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Футрик В. В. Використання біовугілля та міскантусу гігантського для ремедіації ґрунту, забрудненого дизельним паливом / В. В. Футрик, А. Р. Романів, А. В. Хоменчук [та ін.] // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 154-157
 2. Використання гематологічних показників риб для оцінки забруднення водного середовища іонами кобальту (ІІ) / Н. О. Вовчек, М. В. Бондарук, Т. А. Росовський  [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 226-229
 3. Екологічний стан річки Іква Кременецького району Тернопільської області / М. В. Гонтарук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Харківський природничий форум : VI Міжнародна конференція молодих учених (18-19 травня 2023 р.). – Харків, 2023. – С. 186-188
 4. Хоменчук В. О. Збірник тестових завдань та задач з аналітичної хімії : навчальний посібник Для підготовки бакалаврів за спеціальностями 014.06 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ХІМІЯ), 014.05 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (БІОЛГІЯ) та 014.15 СЕРЕДНЯ ОСВІТА (ПРИРОДНИЧІ НАУКИ) / В. О. Хоменчук, О. І. Горин, В. С. Барановський. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 148 с.
 5. Герц А. І. Маркерні параметри флуорисценції хлорофілу фотосинтетичного апарату Miscanthus × giganteus в умовах нафтового забруднення і відновлення ґрунту біочаром / А. І. Герц, Н. В. Герц, О. Б. Конончук, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 236-239
 6. Особливості вмісту неполярних ліпідів в організмі прісноводних риб за дії підвищених концентрацій іонів кобальту (ІІ) / В. С. Марків, В. О. Хоменчук, О. О. Рябченюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 258-261
 7. Сойко С. Особливості фіторемедіації ґрунтів забруднених дизельним паливом / С. Сойко ; наук. кер. В. Хоменчук // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 125-130
 8. Порівняльний аналіз морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (ДК Експрешн, Абакус, Смарагд, ПТ 264, Куга) / Т. М. Яручик, Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 87-90
 9. Розвиток органічного землеробства в Італії / О. Е.Лукащук, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 58-60
 10. Assessment of the hydro-ecological situation of the Verkhno-Ivachivsk Reservoir in Ternopil using the fuzzy logic apparatus / V. V. Hrubinko, H. B. Humeniuk, V. V. Humeniuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. - DNIPRO : OLES GONCHAR DNIPRO NATL UNIV, 2023. – Vol 32. – Issue 2. – P. 254-265 URL.: https://www.webofscience.com

2022 рік

 1. Активність фотосинтетичного аппарату Miscanthus×giganteus за умов забруднення ґрунту дизельним пальним і внесення біочару / А. Герц, О. Конончук, Н. Герц [та ін.] // Фізіологія рослин і генетика. – Київ. 2022. – Т. 54, n. 2. – С. 161–176. – DOI: https://doi.org/10.15407/frg2022.02.161
 2. Хоменчук В. О. Використання біочару і міскантусу гігантського (Miscanthus giganteus) для ремедіації ґрунту, забрудненого нафтопродуктами / В. О. Хоменчук, А. І. Герц, О. Б. Конончук, Н. В. Герц // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 4. – С. 36-48. DOI : 10.25128/2078-2357.22.4.5
 3. Курант В. З. Вміст кобальту в прісних поверхневих водах та його біологічна роль в організмі риб / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. С. Марків [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 72-75
 4. Дія іонів Cu2+ та Сd2+ на енергетичний статус коропа та щуки / О. О. Вознюк, В. О. Хоменчук, Н. О. Вовчек [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 30-35
 5. Дослідження нектаропродуктивності гібридів озимого ріпаку в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (28-30 November 2022). – Lviv : SPC «Sci-conf.com.ua», 2022. – P. 122-124
 6. Особливості переамінування у печінці риб та молюсків за дії підвищених концентрацій іонів металів у воді / М. Ю. Чиж, Т. І. Дацик, В. О. Хоменчук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 153-158
 7. Гуменюк В. В. Оцінка якості води водозабору м. Ланівці / В. В. Гуменюк, В. В.  Грубінко, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 52-54
 8. Порівняльна характеристика морфологічних показників гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві : матеріали Міжнародної науко-практичної конференції (Україна, Київ, 7–8 липня 2022 р.). – Київ, 2022. – Ч. 1. – С. 87-90.
 9. Порівняльна характеристика урожайності гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) в умовах Західного Лісостепу / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, В. О. Хоменчук [та ін.] // Modern research in world science : The 4th International scientific and practical conference (July 10-12, 2022). – Lviv : SPC ―Sci-conf.com.ua‖, 2022. – Р. 64-67
 10. Comparative Characteristics of Glutamate Dehydrogenase Functioning in Cyprinus carpio and Unio pictorum under the Impact of Elevated Metal Ions Concentrations / V. O. Khomenchuk, R. B. Balaban, I. B. Chen, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. – 2022. – Vol. 58, Issue 1. – P. 45-55. – URL.: https://www.scopus.com
 11. Use of visual-diagnostic color parameters of soils and optical reflectometry for determination of organic carbon content / A. I. Herts, V.O. Khomenchuk, O.B.Kononchuk [et al.] // JOURNAL OF GEOLOGY GEOGRAPHY AND GEOECOLOGY. – 2022. – Vol. 31, Issue 2. – P. 260–272. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000837317000006
 12. Evaluation of the impact of varied biochars produced from M. × giganteus waste and application rate on the soil properties and physiological parameters of Spinacia oleracea L. / O. Kononchuk, V. Pidlisnyuk, A. Mamirova [et al.] // Environmental Technology and Innovation. – 2022. – Vol. 28. – URL.: https://www.scopus.com

2021 рік

 1. The peculiarities of the muscles lipid composition of fishes from small rivers of the Western Podillya / B. Z. Lyavrin, V. O. Khomenchuk, M. M. Gladyuk, V. Z. Kurant // Hydrobiological Journal. 2021. – Vol. 57, issue 1. – P. 37–46. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85101383058&origin=resultslis
 2. Dynamic of morphological and physiological parameters and variation of soil characteristics during miscanthus × giganteus cultivation in the diesel-contaminated land / V. Pidlisnyuk, A. Herts, V. Khomenchuk [et al.] // Agronomy. – 2021. – Vol. 11, issue 4. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85106056610&origin=resultslist
 3. Complex assessment and forecasting of chemical pollution of small rivers by economic and mathematical modelling methods / H.B. Humeniuk, V. O. Khomenchuk, N. M. Harmatiy [et al.] // Journal of geology geography and geoecology. – 2021.  – Vol.30, issue 3. – P. 460–469. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000709453300006
 4. Гуменюк Г. Б. Вплив перехресного запилення на врожайність гібриду ріпаку озимого Куга / Г. Б. Гуменюк, О. Б. Мацюк, Р. Л. Яворівський, В. О. Хоменчук // Problemas y perspectivas de la aplicación de la investigación científica innovadora : сolección de documentos científicos «ΛΌГOΣ» con actas de la сonferencia іnternacional сientífica y рráctica (Panamá, 11 de junio de 2021). – Panamá-Vinnytsia : Centro de Estudios Estretégicos & European Scientific Platform, 2021. – С. 89–91
 5. Комплексний підхід до оцінки забруднення важкими металами екосистем малих річок Західного Поділля / О. В. Хоменчук, Н. О. Вовчек, В. Я. Бияк та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 4 (81). – С. 42-52. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.4.7
 6. Ліпідний склад м’язової тканини риб із річок Серет, Стрипа та Золота Липа / В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, Н. О. Вовчек, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 170–175.
 7. Оцінка стану фотосинтетичного апарату рослин Miscanthus x giganteus, вирощених на штучно забруднених нафтопродуктами та відновлених біочаром ґрунтах / А.І. Герц, Н.В. Герц, О.Б. Конончук [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 52-56.
 8.  Особливості накопичення та розподілу окремих металів у тканинах риб за умов підвищеного вмісту іонів Fe3+ у водному середовищі / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, С. О. Логінов, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 175–178.
 9. Хоменчук В. О. Особливості транспорту цинку і кадмію через мембрани еритроцитів за дії підвищених концентрацій їх іонів у воді / В. О. Хоменчук, Ю. І. Сеник, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 31–38.
 10. Продуктивні якості гібридів ріпаку озимого (Brassica napus L.) / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. Б. Мацюк [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 3 (81). – С. 39-43. – DOI : https://doi.org/10.25128/2078-2357.21.3.6
 11. Роль ліпідів мембран еритроцитів у адаптації коропа до дії йонів цинку / Ю. І. Сеник, В. О. Хоменчук, Ю. О. Мацелюх, В. З. Курант // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 139–142.
 12. Палій Ю. Ю. Родючість ґрунтів Красилівського району Хмельницької області / Ю. Ю. Палій, Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 112–114.
 13. Гуменюк Г. Б. Факторний аналіз: використання у біологічних дослідженнях / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Б. Б. Гавришок, А. В. Станіславчук // Цифрова економіка як фактор інновацій та сталого розвитку суспільства : ІІ міжнародна науково-практична конференція молодих учених та студентів (2-3 грудня, 2021 р.). – Тернопіль, 2021. – С. 76-78.

2020 рік

 1. Особливості пероксидного окиснення ліпідів тканин риб з малих річок Тернопільської області / Ляврін Б. З., Хоменчук В. О., Кондрич О. І. [et al] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 79-81.
 2. Особливості ліпідного складу нирок коропа та щуки за впливу підвищених концентрацій іонів fе 3+ / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. А. Станіславчук [et al.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. –  С. 110-114.
 3. Хоменчук В. О. Особливості осмотичної резистентності еритроцитів та вмісту гемоглобіну у крові риб за дії феруму (III) / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. В. Футрик, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. –  Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 62–67.
 4. Гуменюк Г. Б. Зміна якості водного середовища під впливом йонів плюмбуму / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, Н. Г. Зіньковська // Стратегія розвитку держави в умовах новітніх викликів міжнародному порядку: політичний, правовий, економічний, гуманітарний, екологічний виміри : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (5 травня 2020 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 142–146.
 5. Ліпідний обмін в організмі риб за дії чинників оточуючого водного середовища / В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, О. О. Рабченюк, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 3-4 (80). – C. 126–139.
 6. Phospholipid Lipid Composition of Carp and Pike Tissues under the Impact of Fe3+ Ions / V. O. Khomenchuk, O. O. Rabcheniuk, Yu. I. Senyk [et al.] // Hydrobiological journal. − 2020. − Vol. 56, issue 4. − P. 60−70. − URL. : http://www.dl.begellhouse.com/journals/38cb2223012b73f2,4923ebe16bbd8a7a,1ad69

  cd800b528b0.html : https://www.scopus.com


2019 рік
 1. Участь вільних радикалів амінокислот в адаптації риб до дії іонів важких металів / В. З. Курант, В. О. Хоменчук, В. С. Марків [та ін.] // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (м. Дніпро, 26-28 вересня 2019 р.). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 112–115.
 2. Ліпідний склад м'язів прісноводних риб із малих річок Західного Поділля / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, М. Б. Кривенька, В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (26-28 вересня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 120–123.
 3. Використання гематологічних показників риб для оцінки забруднення водного середовища іонами Fe3+ / В. О. Хоменко, О. О. Рабченюк, У. В. Караїм, В. З. Курант // Сучасні проблеми теоретичної та практичної іхтіології : матеріали XII міжнародної їхтіологічної науково-практичної конференції (26-28 вересня 2019 р., м. Дніпро). – Дніпро : Акцент ПП, 2019. – С. 206–209.
 4. Оцінка спектральних та мінералізаційних властивостей грунту забрудненого нафтопродуктами / А. І. Герц, В. О. Хоменчук, О. В. Матвіїв [та ін.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В. (4–5 лист. 2019 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019.– С. 94–97.
 5. Вміст ліпідів в м'язах коропа та щуки із мали річок Тернопільщини / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, О. А. Пендрак, В. З. Курант // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 311–312.
 6. Вміст неполярних ліпідів у зябрах риб малих річок Тернопільської області / Б. З. Ляврін, Т. А. Парубоча, Т. М. Гаврилюк [та ін.] // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2019 : матеріали науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка Ф. О. та 75-річчю від дня народження д. б. н., проф. Яковенка Б. В. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 183–188.
 7. Особливості пероксидного окислення ліпідів риб за дії підвищених концентрацій іонів Fe3+ у воді / О. О. Рабченюк, В. О. Хоменчук, А. В. Станіславчук, В. З. Курант // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 321–322.
 8. Зв'язування феруму трансферином плазми крові риб за впливу підвищених концентрацій іонів Fe3+ у воді / В. О. Хоменчук, О. О. Рабченюк, В. С. Марків, Курант В. З. // Медична та клінічна хімія : науковий журнал. – Тернопіль, 2019. – Т. 21, №. 3. – С. 51–52.
 9. Lipid metabolism in carp and pike under impact of Fe(III) ions / O. O. Rabcheniuk, V. O. Khomenchuk, Yu. I. Senyk, V. Z. Kurant // Hydrobiological journal. − 2019. − Vol. 55, issue 1. − P. 66−74. − URL.: http://www.dl.begellhouse.com/ru/journals/ : https://www.scopus.com
 10. Вміст легкогідролізованого азоту в грунтах Шумського району Тернопільської області / Г. Б. Гуменюк, В. О. Хоменчук, О. С. Волошин, І. Б. Чень // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 119–121.
 11. Родючість грунтів Зборівського району Тернопільської області / М. В. Проданова, Г. Б. Гуменюк, Т. М. Шимонюк [et al.] // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 257–259.
 12. Динаміка вмісту нітрогеновмісних сполук у гідроекосистемах річок Прип’ять та Турія / Г. Б. Гуменюк, О. С. Волошин, В. О. Хоменчук [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 58–63.
 13. Influence of heavy metals ions on the content of proteins and nucleic acids in the organism of freshwater fish / V. Z. Kurant, V. O. Khomenchuk, V. Ya. Byyak [et al.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 2. – С. 37-43
 14. Ляврін Б. З. Вміст феруму, мангану, кобальту, цинку та купруму в організмі риб із річок Серет, Стрипа і Золота Липа / Б. З. Ляврін, В. О. Хоменчук, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 105–115
 15. Курант В. З. Вплив іонів мангану, цинку, купруму та плюмбуму на вміст вільних амінокислот в організмі коропа / В. З. Курант, В. О. Хоменчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 1. – С. 28–42.
 16. Хоменчук В. О. Морфометричні показники деяких видів риб малих річок Західного Поділля як індикатор забруднення водойм / В. О. Хоменчук, Б. З. Ляврін, В. З. Курант // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Біологія. – Тернопіль, 2019. – № 4 (78). – С. 35-40.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах