ResearcherID: I-6502-2018

Kozibroda.jpgКандидат педагогічних наук

Викладач кафедри комп’ютерних технологій

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

 

Наука України

GoogleАкадемія

ORCID

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Козіброда С. В. Аналіз фреймфорку angular як нового інструменту розробки веб-сайтів / С. В. Козіброда, Т. П. Придруга // Актуальні проблеми та перспективи технологічної і професійної освіти : матеріали VIІ всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 20-21 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 41-43
  2. Методичні рекомендації до проведення комплексного кваліфікаційного екзамену : для студентів спеціальності 015 «Професійна освіта», спеціалізації 015.39 «Цифрові технології» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / І. В. Гевко, Ю. П. Франко, Б. В. Струганець [et al.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 80 с.
  3. Мазур І.-С. В. Технології інтернет речей (ІоТ) в середовищі візуального програмування Node-RED : методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 015.39 Професійна освіта (Цифрові технології) / І.-С. В. Мазур, Ю. П. Франко, С. В. Козіброда. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 27 с.
  4. Ontology as a Software Superstructure to the System for Mathematical Modeling based on Interval Data / A. Melnyk, R. Pasichnyk, U. Androshchuk [et al.] // ACIT : 13th International Conference on Advanced Computer Information Technologies. – Wroclaw, 2023. – Р. 543-548. – URL.: https://www.scopus.com/

2022 рік

  1. Козіброда С. В. Модель системи віддаленого навчання програмуванню роботів / С. В. Козіброда, А. О. Пальчик, І.-С. В. Мазур, В. І. Рак // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – № 2. – С. 31-41
  2. Педагогічні практики студентів спеціальності 015 Професійна освіта за спеціалізацією 015.39 Цифрові технології / І. М. Цідило, В. І. Рак, М. М. Ожга [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 52 c.

2019 рік

  1. Ontological model of representation of university resources / B. Buyak, I. Tsidylo, S. Kozibroda, V. Repskyi // CEUR Workshop Proceedings : 15th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer, ICTERI 2019, 12 June 2019 - 15 June. – 2019. – Vol. 2393. – P. 29 - 40. – URL. : https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85069521681&origin=resultslist

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах