mohun

 

Кандидат філологічних наук

Доцент кафедри української та зарубіжної літератур і методик їх навчання 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Кучма Н. Вплив суспільно-політичного середовища на функціонування літературно-критичних жанрів / Н. Кучма // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 29-33
  2. Методичні рекомендації щодо проходження педагогічної практики із зарубіжної літератури для студентів IV курсу факультету іноземних мов / С. В. Бартіш, Н. Р. Грицак, М. С. Гудз [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 66 с.
  3. Організація і проведення педагогічної практики з української та зарубіжної літератур для студентів IV курсу факультету філології і журналістики: методичні рекомендації  / С. В. Бартіш, Н. Р. Грицак, М. С. Гудз [та ін.]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – 66 с.
  4. Люба В. Рецепція творів В. Барки в американській періодиці / В. Люба ; наук. кер. Н. Кучма // Новітні тенденції розвитку сучасної гуманітаристики (присвячена світлій пам’яті професора Гром’яка Романа Теодоровича) : збірник тез всеукраїнської наукової конференції (21 березня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 78-80
  5. Філіпенко С. Ю. Розвиток емоційного інтелекту учнів при вивченні повісті «Сіроманець» Миколи Вінграновського / С. Ю. Філіпенко ; наук. кер. Н. З. Кучма // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 303-306
  6. Куземко Н. М. Удосконалення навичок «close reading» на уроках позакласного читання (на прикладі роману М. Кідрука «Не озирайся і мовчи») / Н. М. Кузенко ; наук. кер. Н. З. Кучма // Тенденції і перспективи вивчення літератури у середній і вищій школах : матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (30 листопада 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 274-277

2022 рік

  1. Кучма Н. «Мишка (казка для дітей: для малих і великих)»: особливості композиції / Н. Кучма // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 56-58

2021 рік

  1. Кучма Н. З. Розмаїття літературних портретів у творчому доробку Петра Сороки / Н. З. Кучма // Українська література: виклики ХХІ ст. (пам’яті Петра Сороки): матеріали Всеукраїнської наукової конференції, 11-12 лютого 2021 року. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 25–27.
  2. Hrytsak N. Distance learning of «history of nineteenth-century foreignliterature» course in the context of covid-19 pandemic: educators’ experiences / N. Hrytsak, H. Derkach, N. Kuchma, O. Labashchuk // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. – C. 189–198.

2020 рік
  1. Кучма Н.The diversity in the critical essay genre in western ukrainian periodicals of 1920 – 1930s / Н. Кучма, Г. Деркач // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. 51. – С. 14-23.
 
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах