Web of Science ResearcherID: J-2645-2018

mohun

 

Доктор історичних наук

Професор

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Сторожук О. Берестейська церковна унія 1596 р. в науково-історичній інтерпретації С. Томашівського / О. Сторожук ; наук. кер. І. Куций // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 109-112
 2. Верля Х. Діяльність Василя Сімовича у контексті становлення української лінгвістики / Х. Верля ; наук. кер. І. Куций // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 239-242
 3. Кіт С. Образ російської армії в боях за гору Маківку (1915 р.) в мемуаристиці бійців легіону Українських Січових Стрільців / С. Кіт ; наук. кер. І. Куций // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 41. – С. 242-248
 4. Kutsyi I. Image of Europe in civilization ideas of panteleimon kulish: dilemma of choosing between "alien" and "civilised" / I. Kutsyi, L. Kutsa // SKHIDNOIEVROPEISKYI ISTORYCHNYI VISNYK-EAST EUROPEAN HISTORICAL BULLETIN. – DROHOBYCH : IVAN FRANKO DROHOBYCH STATE PEDAGOGICAL UNIV, 2023. – Issue 26. – P. 8-18 URL.: https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com/

2022 рік

 1. Куца Л. П.Історіософія ліричного суб’єкта Івана Франка у циклі «На старі теми» / Л. П. Куца, І. П. Куций // “Eurasian scientific discussions”: the 6th International scientific and practical conference (July 3-5, 2022). – Barcelona : Barca Academy Publishing, 2022. – P. 216-220
 2. Куций І. П. Денис Зубрицький - історик-консерватор супроти життєвих та історіографічних «викликів» модерної епохи / І. П. Куций // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Доля історичного пізнання та долі істориків:[кол. монографія]. – Дніпро : Ліра, 2022. – С. 121-144

2021 рік

 1. The Latest Tools for the Formation of Foreign Language Communicative Competence of Students of Non-language Specialties / O. Turko, T. Kravchuk, O. Kashuba [et al.] // Arab world english journal. – 2021. – Vol. 12. Issue 1. – P. 443–457. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000656678500029

2020 рік

 1. Куций І. П. [Рецензія] / І. П. Куций // Український селянин : збірник наукових праць. – 2020. – Вип. 23. – С. 91 – Рец. на кн.: Ткаченко В. Феномен українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст. (історіографічний і джерелознавчий зріз) / В. Ткаченко. – Київ : Міленіум, 2020. – 420 с.

2019 рік

 1. Куций І. Образи Сходу й Заходу в українській історіографії: між реальним та уявним простором / І. Куций // Український історичний журнал. – 2019. – № 2. – С. 144–160.
 2. Куций І. Історичний образ Польщі на цивілізаційній карті Пантелеймона Куліша / І. Куций // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Історія. – 2019. – Вип. 2. – С. 185–194.
 3. Куций І. П. ІІ Черкаський історіографічний симпозіум Історіографія як інтелектуальний простір міжнародного діалогу: випадок Центрально-Східної Європи / І. П. Куций //Вісник Черкаського університету. – Черкаси, 2019. – № 2. – С. 126–130.
 4. Куций І. [Рецензія] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 1. – С. 226–229. Рецензія на монографію: Слов’янський етногенез в ≪східнослов’янських≫ науково- історичних дискурсах: від наративних студій до історіографічних рефлексій [рецензія на:] Івангородський К. В. етнічна історія східних слов’ян у сучасній історіографії (український, білоруський і російський дискурси): [монографія]. – Черкаси, 2018. – 422 с.
 5. Kutsyi І. The images of the «East» in Ukrainian historiographic tradition: the problem of designing mental maps / І. Kutsyi, L. Kutsa. // Східноєвропейський історичний вісник. – 2019. Вид. 11. – P. 180–189. – URL. :
  http://eehb.dspu.edu.ua/article/view/170715 : https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000484390100007

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах