Web of Science ResearcherID: D-2437-2018

mohun

Кандидат педагогічних наук,

доцент кафедри української мови та славістики

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Оліяр М. Б. Проблеми термінології навчальної програми з фізичної культури на прикладі окремих варіативних модулів (гандбол, баскетбол, футбол) / М. Б. Оліяр, М. Й. Криськів // Вісник науки та освіти (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія»)» : журнал. – Київ, 2024. – № 1 (19). – С. 1149-1162. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2024-1(19)-1149-1162

2023 рік

 1. Дубровська К. Використання наочності під час вивчення простого речення на уроках української мови у 5-8 класах / К. Дубровська, І. Бурдяк, М. Криськів // Scientific research in the modern world : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (June 1-3, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 320-328
 2. Стельмах О. Використання фразеологізмів як засобу формування культури спілкування учнів на уроках української мови / О. Стельмах, А. Михайлишин, М. Криськів // Scientific research in the modern world : Proceedings of VIII International Scientific and Practical Conference (June 1-3, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 383-392
 3. Дубровська К. Доцільність використання проблемного методу під час вивчення прикметника на уроках української мови / К. Дубровська, М. Криськів // Scientific research in the modern world : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference (April 6-8, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 336-344.
 4. Криськів М. Інтегрований урок української мови та трудового навчання: особливості, підготовка, проведення / М. Криськів, В. Буняк // Opical aspects of modern scientific research : The 4th International scientific and practical conference (December 21-23, 2023). – Tokyo : CPN Publishing Group., 2023. – P. 411-419
 5. Кравчук О. Психолого-педагогічні засади вивчення правописних умінь і навичок на уроках української мови / О. Кравчук, М. Криськів // Science and technology: problems, prospects and innovations : Proceedings of the 7th International scientific and practical conference (April 13-15, 2023). – Osaka : CPN Publishing Group, 2023. – P. 266-274
 6. Пристайко Х. Робота над пунктуацією під час вивчення розділів програми з української мови / Х. Пристайко, М. Криськів // Science and technology: problems, prospects and innovations : Proceedings of the 7th International scientific and practical conference (April 13-15, 2023). – Osaka : CPN Publishing Group, 2023. – P. 286-294
 7. Криськів М. Й. Робота над пунктуацією під час вивчення розділів української мови в основній школі / М. Й. Криськів, М. М. Штурма // Вісник науки та освіти. (Серія «Філологія», Серія «Педагогіка», Серія «Соціологія», Серія «Культура і мистецтво», Серія «Історія та археологія») : журнал. – Київ : Наукові перспективи, 2023. – № 11 (17) 2023. – С. 800-809. DOI : https://doi.org/10.52058/2786-6165-2023-11(17)-800-809
 8. Криськів М. Система роботи із використанням проблемного підходу у вивченні прикметника / М. Криськів, І. Бурдяк, К. Жигайло [та ін.] // Global science: prospects and innovations : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (1-3 December 2023). – Liverpool : Cognum Publishing House, 2023. – С. 441-450
 9. Штурма М. Творчі роботи на суспільну тему як засіб формування особистості учня під час вивчення української мови / М. Штурма, М. Криськів // Scientific research in the modern world : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference (April 6-8, 2023). – Toronto : Perfect Publishing, 2023. – P. 388-396.
 10. Бурдяк І. Функціональна та стилістична диференціація лексики під час вивчення української мови в основній школі / І. Бурдяк, О. Кравчук, М. Криськів [та ін.] // Global science: prospects and innovations : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (1-3 December 2023). – Liverpool : Cognum Publishing House, 2023. – С. 414-425

2022 рік

 1. Криськів М. Й. Використання вправ і завдань для вивчення іменника на синтаксичній основі / М. Й. Криськів // International scientific innovations in human life : the 8 th International scientific and practical conference (February 16-18, 2022). – Manchester : Cognum Publishing House, 2022. – С. 265–274.
 2. Криськів М. Виражальний потенціал віршованих фрагментів у прозі Богдана Лепкого / М. Криськів // «Колисав мою колиску вітер рідного Поділля»: творчий феномен Богдана Лепкого» (до 150-річчя від дня народження українського митця) : збірник тез міжнародної наукової конференції (9-10 листопада 2022 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 100-106
 3. Кравчук О. Засвоєння орфографічних та пунктуаційних правил під час вивчення дієприкметника / О. Кравчук, М. Криськів // Science and innovation of modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 21-23, 2022). – London : Cognum Publishing House, 2022. – P. 355-364
 4. Бурдяк І. Методи формування орфографічних умінь і навичок під час вивчення частки в школі / І. Бурдяк, М. Криськів // Science and innovation of modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 21-23, 2022). – London : Cognum Publishing House, 2022. – P. 320-328
 5. Криськів М. Й. Основні види робіт зі збагачення фразеологічного словника учнів на уроках української мови / М. Й. Криськів // Innovations and prospects of world science : the 6 th International scientific and practical conference (February 2-4, 2022). – Vancouver : Perfect Publishing, 2022. – P. 403–411.
 6. Михайлишин А. Способи відтворення чужого мовлення в текстах учнівських переказів / А. Михайлишин, М. Криськів // Progressive research in the modern world : Proceedings of IV International Scientific and Practical Conference (December 28-30, 2022). – Boston : BoScience Publisher, 2022. – P. 401-409
 7. Криськів М. Українська мова (за професійним спрямуванням): навчально-методичні рекомендації. – Тернопіль: ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022.– 56 с.  
 8. Криськів М. Й. Українська мова : посібник зі синтаксису простого та складного речення для підготовки до ЗНО / М. Й. Криськів, О. І. Мельничайко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. – 144 с.
 9. Криськів М. Формування орфографічної компетентності майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей // Матеріали ІІ Міжнародної славістичної конференції, присвяченої пам’яті святих Кирила і Мефодія. Харків – Шумен : ХНПУ; ХІФТ, 2022. – С. 334-339.

2021 рік

 1. Криськів М. Й. Вплив контексту на порядок слів у реченні / М. Й. Криськів // Modern directions of scientific research development : Proceedings of I International Scientific and Practical Conference (July 7-9, 2021). – Chicago : BoScience Publisher : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 266-275
 2. Криськів М. Й. Особливості методики опрацьовування пунктуації під час вивчення однорідних членів речення в основній школі / М. Й. Криськів // European scientific discussions : Abstracts of IV International Scientific and Practical Conference (February 26-28, 2021). – Rome : Potere della ragione Editore : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 273-279
 3. Криськів М. Й. Підвищення мовленнєвої культури учнів під час вивчення прийменників / М. Й. Криськів // The world of science and innovation : Proceedings of IX International Scientific and Practical Conference (April 7-9, 2021). – London : Cognum Publishing House : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2021. – P. 387-397
 4. Криськів М. Підготовка до написання творчого переказу, його аналіз та оцінювання / М. Криськів // Studia Methodologica. – Тернопіль ; Кєльце : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 52. – С. 99-111. – DOI : 10.25128/2304-1222.21.52.10
 5.  Криськів М. Й. Українська мова : посібник зі синтаксису простого та складного речення для підготовки до ЗНО / М. Й. Криськів, О. І. Мельничайко. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2021. – 144 с.
 6. Криськів М. Й. Формування мовленнєвих умінь і навичок майбутніх істориків під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / М. Й. Криськів // Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгво-дидактики : колективна монографія. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. – С. 315–324.
 7. Бурдяк І. Концепти психічних проявів особистості на тлі цивілізації філософії М. Фуко / І. Бурдяк, Д. Касіянчук ; [наук. кер. М. Й. Криськів] // Modern directions of scientific research development : Proceedings of VII International Scientific and Practical Conference (December 22-24, 2021). – Chicago : BoScience Publisher, 2021. – P. 677-688

2020 рік

 1. Криськів М. Й. Місце проблемного методу під час вивчення української мови / М. Й. Криськів // Modern science: problems and innovations: the 7th International scientific and practical conference (September 20-22, 2020). – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 183–192.
 2. Криськів М. Й. Методика опрацювання словопорядку головних і другорядних членів у реченні як основній синтаксичній одиниці мови / М. Й. Криськів // Science and education: problems, prospects and innovations : abstracts of III International scientific and practical conference (December 2–4, 2020). – Kyoto ; Japan, 2020. – Р. 408–417.
 3. Криськів М. Й. Вияви інтерференції у мовленні студентів-істориків / М. Й. Криськів // Fundamental and applied research in the modern world : abstracts of III International scientific and practical conference (October 21–23, 2020). – Boston ; USA, 2020. – Р. 350–357.
 4. Криськів М. Й. Поступове вивчення морфемної будови слова в середній школі / М. Й. Криськів // Eurasian scientific congress : abstracts of VIII International scientific and practical conference (August 9–11, 2020). – Barcelona ; Spain, 2020. – Р. 253–257.
 5. Криськів М. Й. Видно пана по халявах. Як усунути порушення мовних норм? / М. Й. Криськів // Українська мова та література. – 2020. – № 6. – С. 56–68.
 6. Мельничайко В. Я. Синтаксичні спостереження. Підготовча робота до систематичного курсу синтаксису під час опрацювання несинтаксичних розділів шкільної програми / В. Я. Мельничайко, М. Й. Криськів // Українська мова та література. – 2020. – №7/8. – С. 72–88.
 7. Криськів М. Й. Використання професійної термінології під час вивчення курсу «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / М. Й. Криськів // Мовна комунікація: наука, культура, медицина : Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (4-5 червня 2020 р.). – Тернопіль : Укрмедкнига, 2020. – С. 17.

2019 рік

 1. Криськів М. Розвиток писемної мови учнів : з практичної роботи / М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 2. – С. 85–88.
 2. Криськів М. Позакласна робота з української мови як обов'язкова складова навчально-виховного процесу / М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 4. – С. 79–87.
 3. Мельничайко В. Формування мовної компетентності учнів під час вивчення словотвору / В. Мельничайко, М. Криськів // Українська мова та література. – 2019. – № 10. – С. 80–88.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах