mohun

 

Кандидат психологічних наук

Доцент

 

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України

 

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Чіп Р. Професійна підготовка психологів у контексті психологічної реабілітаційної практики / Р. Чіп, Г. Гончаровська, О. Кормило // Досвід та вдосконалення якості практичної підготовки: постковідні та мілітарні виклики : матеріали міжфакультетського навчально-методичного семінару. – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 46-49

2022 рік

 1. Кормило О. М. Вивчення курсу «Загальна психологія» у системі професійної підготовки психолога у закладах вищої освіти / О. М. Кормило, Р. С. Чіп // Topical issues of modern science, society and education : The 7th International scientific and practical conference (January 29-31, 2022). – Kharkiv, Ukraine, 2022. – P. 1180-1184
 2. Чіп Р. Ґендерна проблематика у професійній підготовці майбутніх психологів / Р. Чіп, О. Кормило, Г. Гончаровська // Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній заклад середньої освіти – доуніверситетська підготовка – заклад вищої освіти. – Київ : Національний авіаційний університет. – 2022. – №2. – С. 874-879. DOI 10.18372/2786-5487.1.16681
 3. Кормило О. М. Конкурентоздатність особистості як професійна якість майбутніх психологів / О. М. Кормило, Р. С. Чіп, О. М. Воронкевич // Теорія і практика підготовки конкурентоспроможного фахівця як вектор освітніх парадигм : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (29-30 вересня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2022. – C. 133–136.
 4. Кормило О. М. Можливості дидактичної гри у розвитку мислення дошкільників / О. М. Кормило, Т. І. Люкс // Current trends in the development of modern scientific thought : The I International Scientific and Practical Conference (September 27 –30, 2022, Haifa, Israel). 2022. – P. 425-429
 5. Гончаровська Г. Ф. Освітні технології формування професійної готовності здобувачів вищої освіти до надання консультаційних послуг / Г. Ф. Гончаровська, О. М. Кормило, Р. С. Чіп // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Психологія. – Ужгород, 2022. – Вип. 3. – С. 45-49. DOI : https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.3.9
 6. Кормило О. М. Особливість протікання конфліктів у підлітковому віці / О. М. Кормило, М. М. Павловська // Discussion and development of modern scientific research : The 4th International scientific and practical conference (October 18-21, 2022) – Helsinki, Finland : International Science Group, 2022. – P. 411-417
 7. Кормило О. М. Особливості психологічного супроводу студентів в умовах війни / О. М. Кормило, О. М. Воронкевич, Р. С. Чіп // Психологічне забезпечення інноваційних процесів в освітньо-професійному просторі закладу вищої освіти: сучасні реалії та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (21 вересня 2022 року, м. Кам’янець-Подільський). – Київ : КНТ, 2022. – С. 52-57
 8. Кормило О. Особливості стресостійкості та вибір копінг-стратегій старшими підлітками / О. Кормило, Р. Чіп, Г. Гончаровська // Вісник Львівського університету. Серія психологічні науки. – Львів, 2022. – Вип. 12. – С. 68–78. DOI : https://doi.org/10.30970/PS.2022.12.8
 9. Адамська З. М. Підсумкова атестація магістрів психології : збірник тестових завдань для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 053 Психологія (за вимогами кредитно-трансферної системи навчання) / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук ; за ред. Г. К. Радчук. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 78 с.
 10. Чіп Р. С. Психологічні особливості розвитку особистісної ідентичності підлітків / Р. С. Чіп, О. М. Кормило, Г. Ф. Гончаровська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Психологія. – Ужгород, 2022. – Вип. 1. – С. 126-130. DOI : https://doi.org/10.32782/psy-visnyk/2022.1.24
 11. Кормило О. Психологічні причини та вікові особливості дитячої брехні / О. Кормило, Н. Луканюк // Modern directions of scientific research development : The 14th International scientific and practical conference (July 13-15, 2022). – Chicago, USA : BoScience Publisher, 2022. – P. 279-285

2019 рік

 1. Система практик у професійній підготовці психологів : навчально-методичний посібник / З. М. Адамська, І. П. Андрійчук, О. М. Воронкевич [et al.] ; за заг. ред. Г. К. Радчук. – Вид. 2-ге, випр. і доп. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 417 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах