Web of Science ResearcherID: I-7506-2018

mohun

Кандидат філософських наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

  1. Кондратюк Л. Ціннісні аспекти естетичного виховання / Л. Кондратюк, С. Шевчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 332-335

2022 рік

  1. Кондратюк Л. До проблеми ціннісної нейтральності науки / Л. Кондратюк, С. Шевчук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 405–408.
  2. Морська Н. Проблеми порушення прав людини в реаліях сьогодення: філософсько-правові аспекти / Н. Морська, Л. Кондратюк // Наукові інновації та передові технології. Серія «Державне управління», Серія «Право», Серія «Економіка», Серія «Психологія», Серія «Педагогіка». – 2022. – № 2 (4). – С. 435-442. DOI: https://doi.org/10.52058/2786-5274-2022-2(4)-435-442
  3. Legal transformations in the Ukrainian legal system under the influence of international law / N. Morska, G. Poperechna, I. Svitlak [et al.] // Cuestiones politicas. – 2022. – Vol. 40, Issue72. – P. 842–855. –URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000793713700052

2021 рік

  1. Шевчук С. Щодо ціннісної переорієнтації відношення людини до природи у контексті формування нового типу раціональності / С. Шевчук, Л. Р. Кондратюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 236–239.
  2.  Кондратюк Л. Р. Філософія. Практикум : навчальний посібник. Ч. 1 / Л. Р. Кондратюк, Г. А. Поперечна, О. А. Розумович. – 2-ге вид, доп. і перер. – Тернопіль : Вектор, 2021. – 250 с.
  3. Modernising Education: Unlearned Lessons from Frederick Taylor  / M. A. Shulga, G. A. Poperechna, L.R.Kondratiuk [et al.] // Linguistics and Culture Review. – 2021. – Vol. 5. – № S2.  – P. 80–95. – URL.:https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85116857901&origin=SingleRecordEmailAlert&dgcid=raven_sc_search_en_us_email&txGid=18c67aa3d72c456053495ac2d3c7e434

2020 рік

  1. Кондратюк Л. Р. Криза сучасного лібералізму: трансформація базових концептів / Л. Р. Кондратюк Я. С. Васильківський // Science and education: problems, prospects and innovations : the 4th International scientific and practical conference (December 29-31, 2020). – Kyoto ; Japan : CPN Publishing Group, 2020. – P. 363–368.

2019 рік

  1. Шевчук С. Знання і віра у філософії Блеза Паскаля / С. Шевчук, Л. Кондратюк // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – С. 125–127.
  2. Gayevska S. Philosophy as a Spiritual Practice in the Context of Noospheric Discourse / S. Gayevska, L. Kondratiuk, O. Rozumovich // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Серія : Філософія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2019. – Вип. 811. – С. 62–68.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах