Web of Science ResearcherID: D-4919-2019

mohun

Доктор педагогічних наук

Професор кафедри педагогіки і методики початкової та дошкільної освіти

Завідувач науково-дослідної лабораторії шкільного підручника

 

 Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кодлюк Я. Навчальний посібник для молодших школярів: наукові підходи до розроблення та створення / Я. Кодлюк, І. Погонець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – № 1. – С. 77-84. DOI : 10.25128/2415-3605.23.1.10
 2. Кодлюк Я. Усвідомлене читання молодших школярів – обов’язкова умова оволодіння умінням вчитися / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Початкова освіта сьогодення: проблеми та перспективи вирішення : матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції (24 березня 2023 р.). – Переяслав, 2023. – С. 137-141
 3. Кодлюк Я. Усвідомлене читання як засіб реалізації інформативності навчальних текстів підручника / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: педагогічна та філологічна парадигми : матеріали Міжнародної науково-практичної міждисциплінарної конференції (м. Тернопіль, 11 травня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 43-46
 4. Кодлюк Я. П. Ціннісні орієнтири дидактичної системи академіка Олександри Савченко / Я. П. Кодлюк // Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Цілі і цінності початкової освіти: реалізація в умовах сьогодення : збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О.Я. Савченко (Київ, 9 листопада 2023 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2023. – С. 78-83

2022 рік

 1. Кодлюк Я. Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи: інноваційний контекст / Я. П. Кодлюк // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання Інституту педагогіки НАПН України. – Київ, 2022. – №4. – С.175-183. https://doi.org/10.32405/2411-1317-2022-4-175-183
 2. Кодлюк Я. П. Загальнонавчальні вміння і навички – основа формування в молодших школярів усвідомленого читання / Я. П. Кодлюк // Розвиток професійної майстерності педагога в умовах нової соціокультурної реальності : збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Тернопіль, Україна, 29-30 вересня 2022 року). – Тернопіль : Тайп, 2022. – C. 165-168.
 3. Методичні рекомендації з педагогічної практики : [для студентів відділення «Початкова освіта»] / З. М. Онишків, Я. П. Кодлюк, В. В. Матіяш, _[упорядники]. – 5-е вид., перероблене. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 24 с.
 4. Онишків З. М. Методичні рекомендації щодо написання курсових робіт з педагогіки : [для студентів спеціальності «Початкова освіта»] / З. М. Онишків, Я. П. Кодлюк, В. В. Матіяш. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 26 с.
 5. Кодлюк Я. П. Становлення і розвиток проблеми уміння вчитися як ключової компетентності молодших школярів: трохи особистого… / Я. П. Кодлюк // Контексти творчості Олександри Яківни Савченко. Уміння вчитися як ключова здатність здобувачів початкової освіти в реаліях воєнного стану: збірник матеріалів ІІ Міжнародних педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко (Україна, м. Київ, 3 листопада 2022 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2022. – С. 59–65
 6. Кодлюк Я. Формування у молодших школярів усвідомленого читання засобами навчальних текстів підручника / Я. Кодлюк, Г. Одинцова // Слово. Стратегії. Інновації : колективна монографія. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – С. 6-62.

2021 рік

 1. Кодлюк Я. П. Ключова компетентність молодших школярів «навчання впродовж життя» : змістовий аспект / Я. П. Кодлюк, З. А. Кобрин // Концептуальні шляхи розвитку наукових знань : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 6–7 лютого 2021 р.). – Київ : МЦНіД, 2021. – С. 29–30.
 2. Кодлюк Я. П. Олександра Савченко як науковий керівник / консультант дисертаційних досліджень / Я. П. Кодлюк // Олександра Яківна Савченко. Уроки співпраці і спілкування : збірник матеріалів І Всеукраїнських педагогічних читань пам’яті О. Я. Савченко ( Київ, 4 листопада 2021 р.). – Київ : Педагогічна думка, 2021. – С. 53–55.
 3. Радченко О.Я. Психологія і педагогіка вищої школи: методичні рекомендації для викладачів, магістрантів та студентів закладів вищої освіти / О. Я. Радченко, Я. П. Кодлюк. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 35 с.
 4. Кодлюк Я. П. Розробка і створення електронного підручника для закладів загальної середньої освіти (за матеріалами ЮНЕСКО) / Я. П. Кодлюк, І. І. Чекрій // Інформаційні технології і засоби навчання. – Київ, 2021. – Т. 81. – № 1. – С. 46–59.
 5. Кодлюк Я. П. Слово про колегу / Я. П. Кодлюк // Педагог – це покликання: до 60-річчя від дня народження кандидата педагогічних наук, доцента кафедри філологічних дисциплін початкової та дошкільної освіти, автора підручників з української мови для початкової школи Васильківської Надії Адамівни : бібліографічний покажчик. – Тернопіль: ФОП Осадца Ю. В., 2021. – С. 12 –14.
 6. Areas of Modernization of Preparation of Future Elementary School Teachers in the Countries of the European Community / Z. Onyshkiv, Y. Kodliuk, T. Lesina [et al.] // Revista tempos e espacos educacao. – 2021. – Vol. 14, issue 33. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000678069800001
 7. Elaboration and creation of electronic textbooks for general secondary educational institutions (based on unesco materials) / Y. P. Kodliuk, I. I. Chekriy // Information technologies and learning tools. – 2021. – Vol. 81, issue 1. – P. 46-59. – URL.: https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000640575800004
 8. School textbook as an object of pedagogical research / Ya. Kodliuk,  N. Bibik, I. Kodliuk [et.al.] // Second International Conference on History, Theory and Methodology of Learning (ICHTML 2021) : SHS Web of Conferences, May 12-14, 2021 Kryvyi Rih. – 2021. – Vol. 104. – P. 1-7.

2020 рік

 1. Кодлюк Я. П. Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи: модернізація змісту / Я. П. Кодлюк // Професійна компетентність учителя Нової української школи: формування, розвиток та удосконалення: матеріали МіжнароУ, 2020. – С. 92-95.
 2. Кодлюк. Я. Тенденції ілюстрування підручників для початкових шкіл України другої половини ХХ століття (1950–1980 рр.) / Я. Кодлюк., І. Погонець // Імідж сучасного педагога. – 2020. № 5 (194). – С. 72–79.
 3. Кодлюк Я. П. Інтерактивні методи роботи з підручником у початковій школі / Я. П. Кодлюк, А. М. Шишак // Початкове навчання та виховання. – 2020. – № 1–3 (581–583). – С. 25–30.
 4. Кодлюк Я. П. Інтерактивні методи роботи з підручником у початковій школі: технологія кооперативного навчання / Я. П. Кодлюк, А. М. Шишак // Наука, освіта, суспільство очима молодих : матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих науковців (26 травня 2020 р., м. Рівне). – Рівне, 2020. – С. 102–104.

2019 рік
 1. Кодлюк Я. П. Батьківські збори у початкових класах / Я. П. Кодлюк, С. М. Корнієнко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2019. – 168 с.
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах