Web of Science ResearcherID: I-7439-2018

Klish A

Кандидат історичних наук

Професор кафедри історії України, археології та спеціальних галузей історичних наук

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кліш А. Збереження археологічних пам’яток під час російської військової агресії / А. Кліш // Управління археологічною спадщиною та музейні практики : збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції, приуроченої до Всеукраїнського дня пам’яток історії та культури та Міжнародного дня пам’яток і визначних місць. – Залізці, 2023. – С. 43
 2. Зуляк І. Кирило Студинський - гологва НТШ у 1923-1932 роках / І. Зуляк, А. Кліш // 150 років на службі української науки та культури : гуманітарні науки. – Львів : Дослідно-видавничий центр НТШ, 2023. – С. 146-166
 3. Кліш А. Б. Україна в контексті колективної безпеки Європи: роль держав та міжнародних організацій / А. Б. Кліш // Гуманітарні студії: історія та педагогіка. – Тернопіль : ЗУНУ, 2023. – Вип. 1 (05). – С. 8-17. DOI : https://doi.org/10.35774/gsip2023.01.008
 4. Загорський А. Пам’ятки наскельного мистецтва Індії та історія їх дослідження / А. Загорський ; наук. кер. А. Кліш // Магістерський науковий вісник Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – Вип. 40. – С. 112-114
 5. Кліш А. Б. Протидія російській пропаганді в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за матеріалами часопису «Руслан») / А. Б. Кліш, Ю. Р. Древніцький, С. В. Прийдун // Фундаментальні ментально-ціннісні відмінності українців і росіян як підґрунтя їх цивілізаційного протистояння : колективна монографія. – Одеса : Олді+, 2023. – С. 7-17
 6. Кліш А. Цифровізація історичних пам'яток України: створення віртуальних музеїв та майданчиків / А. Кліш // Наукові записки : збірник. – Збараж, 2023. – №13/2. – С. 125-128
 7. Зуляк І. «Чи ми брати?» особливості ментальності українця і москаля (на матеріалі повісті І.Нечуй-Левицького «Хмари») / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез V Міжнародної науково-практичної конференції (11-12 травня 2023 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – С. 152-156
 8. Klish A. Cooperation of Ukrainian and Slovenian Deputies in the Vienna Parliament in the late 19th century / A. Klish, Y . Drevnitskyi, S . Pryidun // Acta Histriae. - Koper : Historical Soc Southern Primorska Koper-Hssp, 2023. – Vol 31. – Issue 1. – URL.: https://www.webofscience.com ; https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Зуляк І. Рідна мова – основа самоідентифікації українства (за матералами діяльності християнських суспільників в Галичині наприкінці ХІХ ст.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІV Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2022 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор ; ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 174–177.

2021 рік

 1. Зуляк І. С. Ціннісні орієнтири християнських суспільників Галичини на початку ХХ ст. / І. С. Зуляк, А. Б. Кліш, О. В. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 117–123.
 2. Zulyak  I. Social and political orientation of the rome-catholic higher clergy in galicia in the early 1900's / I. Zulyak, A. Klish // Storinky istoriyi-history pages. – 2021. – Issue 52. – P. 104–111. URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000744158900007

2020 рік

 1. Зуляк І. Перлюстрація як елемент тотального контролю в УРСР (1945–1946 рр.) / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Тоталітаризм як система знищення національної пам’яті : збірник наукових праць за матеріалами всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (11 – 12 червня 2020 року). – Львів : ЛНМУ ім. Д. Галицького, 2020. – С. 306-311.
 2. Зуляк І. Твори української літератури як джерело інформації про традиційну систему виховання / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід: збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (18-19 червня 2020 року, м. Тернопіль). – Тернопіль: Вектор, 2020. – С. 102-105.
 3. Łuchakivska I. Anti-Soviet activity of Jewish religious communities in the USSR (1945s - 1950s) / I. Łuchakivska, I. Zulyak, A. Klish // Historia Ecclesiastica. – 2020. – Vol. 11, Issue 2. – P. 256-270. – URL.: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85099720462&origin=resultslist&sort=plf-f

2019 рік

 1. Zulyak I. Social and political orientations of the galician greek catholic higher clergy at the beginning of xx century / Zulyak I., Klish A. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1. – С. 67–74.
 2. Кліш А. [Рецензія] / А. Кліш // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 198–199. – Рец. на кн. : Антін Крушельницький: життя і діяльність (1878–1937 рр.) / І. Зуляк, М. Зуляк. – Тернопіль : Осадца Ю. В, 2019. – 302 с.
 3. Зуляк І. Бережанська гімназія – освітньо-культурний центр краю : за творами Б. Лепкого / І. Зуляк, А. Кліш, О. Ятищук // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез : Міжнародна науково-практична конференція, 4-5 квіт. 2019 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. м С. 130–132.
 4. Зуляк І. Роль «Просвіти» Західної України в розвитку музейної справи в міжвоєнний період / І. Зуляк, А. Кліш // Культурна спадщина: традиції та інновації : тези науково-практичної конференції (27-29 травня 2019 р., м. Львів). – Львів, 2020. – С. 35-39.  – URL.: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/45695/2/2019_Zuliak_I-Rol_Prosvity_Zakhidnoi_Ukrainy_35-39.pdf
 5. Anton krushelnytskyi's participation in the activity of ukrainian civil instutitions in eastern halychyna (the first third of the xxth century) / I. Zulyak, A. Klish // Skhidnoievropeiskyi istorychnyi visnyk-east european historical bulletin. – 2019. – Issue 10. – P. 74-84. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000466598100009
 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах