Web of Science ResearcherID: F-4752-2018

 Kravec

Доктор педагогічних наук

Дійсний член (академік) НАПН України

Радник ректора університету

Професор кафедри педагогіки та менеджменту освіти

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Research Gate

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кікінежді О.М. Стратегії ґендерної освіти в умовах сучасних викликів / О. М. Кікінежді, В. П. Кравець // Наука і освіта в глобальному та національному вимірах: виклики, загрози, перспективи розвитку : тези доповідей ІІ Міжнародної науково- практичної конференції (16–17 листопада 2023 року, м. Лубни). – Полтава ; Лубни ; Миргород, 2023. – C. 29-34
 2. Кравець В. Формування ґендерно справедливого середовища у закладах освіти України: євроінтеграційний контекст / В. Кравець, О.Кікінежді, Я. Василькевич // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал. – Харків : Колегіум, 2023. – № 1-2 2023 (110). – С. 15-23. – DOI :10.30837/nc.2023.1-2.15

2021 рік

 1. Кравець В. П. Глобалізація як передумова актуалізації фамілістичної підготовки молоді в незалежній Україні / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Global Approach to Scientific Research:scientific Collection «InterConf» № 70 : with the Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference (August 16-18, 2021 Salvador, Brazil). – Salvador : Ramalhete, 2021. – P. 38-46.
 2. Кравець В. П. Демографічні аспекти дошлюбної підготовки учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Science, innovations and education: problems and prospects : Proceedings of the 1st International scientific and practical conference. (Tokyo, Japan August 18-20, 2021). – Tokyo : CPN Publishing Group, 2021. – P. 277–286.
 3. Кравець В. П. Зміст та структура формування сексуальної компетентності учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Current Issues and Prospects for the Development of Scientific Research : Scientific Collection «InterConf», № 71 : with the Proceedings of the 3rd International Scientific and Practical Conference (Orléans, France August 19-20, 2021). – Orléans : Epi, 2021. – P. 91-109.
 4. Кравець В. П. Методичні аспекти фамілістичної підготовки школярів / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : proceedings of the 3rd International scientific and practical conference (Berlin, Germany 29-31 August 2021). – Berlin : MDPC Publishing, 2021. – P. 194 - 200.
 5. Кравець В. П. Методичні інновації в підготовці учнівської молоді до сімейного життя в зарубіжній педагогіці / В. П. Кравець, С. В. Кравець // International Forum: Problems and Scientific Solutions : scientific Collection «InterConf», №73 : with the Proceedings of the 8th International Scientific and Practical Conference (Melbourne, Australia September 6-8, 2021). – Melbourne : CSIRO Publishing House, 2021. – P. 101-111.
 6. Кравець В. Проблеми сексуальної соціалізації учнівської молоді України в світлі «Стандартів сексуальної освіти в Європі» / В. Кравець, С. Кравець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. –  № 2. – C. 161–170.
 7. Кравець В. П. Проблеми співпраці сім’ї та школи у сексуальній соціалізації учнівської молоді / В. Кравець, С. Кравець // Grail Of Science : INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL : SCIENTIFIC RESEARCHES AND METHODS OF THEIR CARRYING OUT: WORLD EXPERIENCE AND DOMESTIC REALITIES : II Correspondence International Scientific and Practical Conference (August 27th, 2021.). – 2021. – №7. – С. 244-257.
 8. Кравець В. П. Проблема створення недискримінаційного безпечного освітнього середовища в Новій українській школі / В. П. Кравець, Г. Я. Жирська, Н. С. Левчик // Science and education: problems, prospects and innovations : the 7th International scientific and practical conference (April 1-3, 2021). – Kyoto : CPN Publishing Group, 2021. – P. 608–613.
 9. Кравець В. П. Проблеми формування у старшокласників загальноосвітньої школи потреби в сім’ї / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Results of modern scientific research and development : Proceedings of the 6th International scientific and practical conference (Madrid, Spain 22-24 August 2021). – Madrid : Barca Academy Publishing, 2021. – P. 231-238 .
 10. Кравець В. П. Проблеми ціннісних орієнтацій в рамках фамілістичної перспективи учнівської молоді / В. П. Кравець, С. В. Кравець // European scientific discussions : Proceedings of the 10th International scientific and practical conference (August 15-17. Rome, Italy. 2021). – Rome, 2021. – P.134-140.
 11. Кравець В. П. Традиційні та «сучасні» сімейні цінності: порівняльний аналіз / В. П. Кравець // Ціннісні орієнтири в сучасному світі: теоретичний аналіз та практичний досвід : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (13-14 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 31–32.
 12. Кравець В. П. Формування господарсько-фінансової культури як запорука успішної фамілістичної підготовки школярів / В. П. Кравець, С. В. Кравець // The driving force of science and trends in its development : collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the II International Scientific and Theoretical Conference (Coventry, United Kingdom: European Scientific Platform August 20, 2021). – Coventry, 2021. – Vol. 2. – P. 66 -71.
 13. Кравець В. П. Формування соціально-психологічної зрілості особистості майбутнього сім’янина / В. П. Кравець, С. В. Кравець // International scientific innovations in human life : Proceedings of the 2nd International scientific and practical conference (Manchester, United Kingdom August 25-27, 2021). – Manchester : Cognum Publishing House, 2021. – P. 202-210.
 14. Development of Future Managers' Resilience as a Condition for Efficiency and Reliability of Management Activities / V. Kravets, H. Meshko, O. Meshko, A. Leskiw, N. Habrusieva // SHS Web of Conferences : IV International Scientific Congress “Society of Ambient Intelligence – 2021” (ISCSAI 2021). (Kryvyi Rih, Ukraine, April 12-16, 2021). – 2021. – Vol. 100.

2020 рік

 1. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до усвідомленого батьківства в зарубіжній педагогіці та закладах освіти / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Topical issues of the development of modern science : the 11th International scientific and practical conference (July 1-3, 2020). – Sofia ; Bulgaria : ACCENT, 2020. –  P. 111-121.
 2. Кравець В. П.  Дошлюбна підготовка учнівської молоді в зарубіжних країнах /  В. П. Кравець, С. В. Кравць // The 4th International scientific and practical conference ― Modern science: problems and innovations‖ (June 28-30, 2020). – Stockholm ; Sweden : SSPG Publish, 2020. – P. 232-240.
 3. Кравець В. П. Сучасні практики сексуальної соціалізації в провідних англомовних країнах світу / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Scientific achievements of modern society : The 11th International scientific and practical conference (June 24-26, 2020). – Liverpool ; United Kingdom : Cognum Publishing House, 2020. – P. 3013-312.
 4. Кравець В. П. Особливості використання гумору у підготовці учнівської молоді до сімейного життя / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Innovative development of science and education : The 4th International scientific and practical conference (June 21-23, 2020). – Athens ; Greece : ISGT Publishing House, 2020. – P. 195-201.
 5. Кравець В. П. Основні періоди підготовки учнівської молоді до сімейного життя в провідних країнах світу / В. П. Кравець, С. В. Кравць // Perspectives of world science and education : The 10th International scientific and practical conference (June 17-19, 2020). – Osaka ; Japan : CPN Publishing Group, 2020. – P. 318-329.
 6. Gender aspects of economic self-presentation of ukrainian students / T. Hovorun, V. Kravets, S. Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European conference of management and economics: environmental management and sustainable economic development : Proceedings of the 2nd International scientific conference (May 29, 2020). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. P. 355-362.
 7. Kravets V. P. Comparative analysis of sexual socialization of pupils in the EU countries and Ukraine / V. P. Kravets, S. V. Kravets // Modern researches in psychology and pedagogy : Collective monograph. – Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2020. – P. 268-284.
 8.  Kravets V.  Theory and practice of preparing a future teacher to the new ukrainian school: a gender perspective / V. P. Kravets, O Kikinezhdi, H. Zhyrska // Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School: monograph. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o, 2020. – P. 21-35.
 9. Кравець В. Освітні ґендерні стратегії в зарубіжній школі та педагогіці / В. Кравець // Сучасні стратегії ґендерної освіти в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (10–11 вересня 2020 р.). – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – С. 89-91.
 10. Features of the Fundamentalization of Education in Higher Educational Institutions of Ukraine in the Context of Sustainable Development / S. D. Rudyshyn, V. P. Kravets, V. I. Samilyk [et al.] // Journal of Educational and Social Research. – 2020. – Vol. 10, n. 6. (November). – P. 149–161. – URL.: https://www.scopus.com
 11. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в Україні ХХІ століття: стан, тенденції, шляхи вдосконалення / В. П. Кравець. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2020. – 594 с.
 12. Кравець В. П. Проблеми сексуальної педагогіки в працях класиків вітчизняної педагогічної науки / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: збірник наукових праць. – Запоріжжя : КПУ, 2020. – Вип. 71, т. 1. – С. 43 – 48.
 13. Кравець В. П. Фамілістична підготовка вчителя в Україні. Актуальні питання гуманітарних наук / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Міжвузівський збірник наукових праць вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 30. т 4. – С.85–92.
 14. Кравець В. П. Європейський досвід підготовки школярів до сімейного життя в Новій історії / В. П. Кравець, С. В. Кравець // Україна-Європа-Світ. Серія : Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ, 2020. – Вип. 25. – С. 125–134.
 15. To the Problem of Economic Socialization of Ukrainian Youth / T. Hovorun, V. Kravets, S.Kravets, O. Kikinezhdi // Eastern European Conference of Management and Economics: Workshop on Social Research : Proceedings of the 2nd International Scientific Conference (May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia). – Ljubljana : Ljubljana School of Business, 2020. – P. 156–158.
 16. Кравець В. Моделювання дошлюбної підготовки учнівської молоді в епоху турбулентності українського суспільства / В. Кравець, С. Кравець // Topical issues of society development in the turbulence conditions : Conference Proceedings of the International Scientific Online Conference (May 30, 2020). – Bratislava : Publishing House VŠEMvs, 2020. – Р. 67-78.
 17. Digital transformation of the educational environment of the university / H. Henseruk, B. Buyak, V. Kravets [et al.] // E-learning: Innovative Educational Technologies, Tools and Methods for E-learning : Monograph. — Katowice : STUDIO NOA, 2020. — Vol. 12. — P. 325–335. – URL.:  https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000817998300027

2019 рік

 1. Kravets V. Pre-marital youth training in modern history: foreign experience / V. Kravets, S. Kravets // Ukraine–Europe–World. Ternopil, 2019. – Vol. 22. P. 123135.
 2. Кравець В. П. Підготовка учнівської молоді до сімейного життя в зарубіжній школі та педагогіці: історія та сучасність : монографія / В. П. Кравець. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – 256 с.
 3. Кравець В. Проблеми сексуальної педагогіки у вітчизняній педології / В. П. Кравець // Україна–Європа–Світ = Ukraine–Europe–World : міжнародний збірник наукових праць. Сер. Історія, міжнародні відносини. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2019. – Вип. 23. – С. 217–228.
 4. Kravets V. Preparing schoolchildren for family life in Europe: theory and practice / V. Kravets // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Педагогіка. Тернопіль, 2019. № 1. С. 2029.
 5. Kravets V. The problems of sexual education of pupils in foreign pedagogy at the end of the XX-beginning of the XXI centuries / V. Kravets, S. Kravets // Sustainable development under the conditions of European integration : collective monograph. – Ljubljana : VSPV, 2019. –  Part II. –  P. 6– 21.
 6. Кравець В. П. Керівник сфери освіти у гендерній парадигмі: виклики часу / В. П. Кравець // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності ( 18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 48–52.
 7. Management vs leadership: model of administration style at a progressive and innovative university / Falfushynska H., Buyak B., Tereshchuk G., Kravets V. // Парадигмальна модель керівника сфери освіти у контексті євроінтеграційних процесів : матеріали Міжнародного форуму управлінської діяльності (18-19 травня 2019 року, м. Тернопіль). – Тернопіль : Крок, 2019. – С. 30–33.

 

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах