Web of Science ResearcherID: D-2639-2018

kutsaOI

 

Кандидат педагогічних наук

Доцент

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2024 рік

 1. Karanevych M. Doomscrolling or Joyscrolling? A Study of English Lexical Innovations of 2020-2022 / M. Karanevych, O. Ivantsiv, O. Kutsa // Studies in Media and Communication : RedFame Publishing, 2024. – Vol. 12. – P. 90-101. – URL.: https://www.scopus.com

2023 рік

 1. Кухарук Х. А. Використання стратегій одомашнення та очуження у процесі перекладу анімаційних стрічок / Х. А. Кухарук ; наук. кер. О. І. Куца // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 159-161
 2. Чубей А. В. До питання відтворення гумору в аудіовізуальній продукції / А. В. Чубей ; наук. кер. О. І. Куца // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 135-136
 3. Куца О. Індивідуальна самостійна робота майбутніх конференц-перекладачів як гіпотетичний імператив професійного розвитку / О. Куца // Викладання письмового та усного перекладу у вищій школі : збірник тез Міжнародної конференції (7-8 грудня 2023 р.). – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2023. – С. 49-50
 4. Шморгай В. В. Роль культурного контексту у перекладі політичного дискурсу / В. В. Шморгай ; наук. кер. О. І. Куца // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 142-143
 5. Чайковська А. Т. Функціонування стилістичних фігур та шляхи їх відтворення у перекладі політичних промов Володимира Зеленського / А. Т. Чайковська ; наук. кер. О. І. Куца // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 129-132
 6. Куца О. І. NEOLOGISMS IN THE ENGLISH LANGUAGE AS A REFLECTION OF MILITARY ACTIONS IN UKRAINE / О. І. Куца, М. І. Караневич, О. В. Іванців // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції (28 квітня 2023 р.). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 23-25
 7. Борецька А. І. USING FLASHCARDS IN EFL SETTING / А. І. Борецька ; наук. кер. О. І. Куца // Нові тенденції у перекладознавстві, філології та лінгводидактиці у контексті глобалізаційних процесів : матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції (м. Тернопіль, 16 жовтня 2023 року). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2023. – С. 216-219

2022 рік

 1. Куца О. І. Відтворення реалій державно-адміністративного устрою та суспільного життя у романі «Пісня льоду та полум’я» Дж. Мартіна / О. І. Куца, О. В. Шаблій // Science and Innovation of Modern World : Proceedings of III International Scientific and Practical Conference (London, United Kingdom 24-26 November 2022). – London : Scientific Publishing Center “Sci-conf.com.ua”, 2022. – P. 607-610.
 2. Куца О. Шляхи перекладу гри слів як засобу репрезентації комічного / О. Куца, М. Голик // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2022. – Вип. 54. – Том 1. – С. 213-220. DOI https://doi.org/10.24919/2308-4863/54-1-31
 3. Karanevych M. Neologisms coined in the course of full-scale Russia-Ukraine war / M. Karanevych, O. Kutsa // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : V Міжнародна науково-практична конференція. – Переяслав : Університет Григорія Сковороди, 2022. – С. 27-29

2021 рік

 1. Kutsa O. DEVELOPING THE SKILLS OF CRITICAL THINKING IN AN EFL SETTING USING TECHNOLOGY / O. Kutsa, M. Karanevych // Фахові мови й новітні підходи до їх викладання : Матеріали ІІ Міжнародної онлайн-конференції (19-20 травня 2021). – Київ : НУБіП України, 2021. – С. 55-56.
 2. Kutsa O. Figures of Substitution in George Orwell‘s Keep The Aspidistra Flying / O. Kutsa, M. Karanevych // Філологія у сучасному світ і : матеріали міжнародної науково-практичної конференції ( м. Запоріжжя, 27-28 серпня 2021 р. ). – Запоріжжя : Гельветика. 2021. – С. 35-37.
 3. Караневич М. Patricia Kilina’s Contribution to Ukrainian Literature / М. Караневич, О. Куца // Сучасні методики навчання іноземних мов і перекладу в Україні та за її межами : збірник матеріалів ІII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Переяслав, 3 грудня 2021 року). – Переяслав : Університет Григорія Сковороди в Переяславі, 2021. – С. 165-167

2020 рік

 1. Challenges in medical translation / М. І. Караневич, І. К. Венгер, О. І. Зарудна [et al.] // Франкофонія в умовах глобалізації і полікультурності світу : збірник тез ІІ Міжнародної науково-практичної конференції 19 березня 2020 р. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 229-231.

2019 рік

 1. Kutsa O. Blended learning during practice of translation and interpreting course via Edmodo, Socrative, and Clipflair / O. Kutsa, M. Karanevych // Pedagogy : bulgarian journal of educational research and practice. − Sofia : Аз Буки, 2019. − Vol. 91, n. 2. − C. 252−274. − URL.: https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000483011500009
 2. Karanevych M. Reproduction of the pragmatic potential in fiction translation / M. Karanevych, O. Kutsa // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологія. − Острог : Острозька академія, 2019. − Вип. 5 (73). − С. 29−31. 
 3. Kutsa O. Improving critical thinking as one of the basic translation skills / O. Kutsa, M. Karanevych // Міжкультурна комунікація і перекладознавство: точки дотику та перспективи розвитку : тези II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 214216.
 4. Kutsa O. Developing emotional intelligence in the english language classroom using technology: challenges and benefits / O. Kutsa, S. Kravets // The magic of language – productivity in linguistics and foreign language teaching : 5th Saarbrücken conference on foreign language teaching, 29–31 october 2019. − Saarlandes, 2019. − P. 85−86.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах