Web of Science ResearcherID: I-7769-2018

Kuz

 

Кандидат наук з фізичного виховання та спорту

Доцент кафедри ТМОПС

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Кузь Ю. С. Опір води та його вплив на швидкість плавання / Ю. С. Кузь // Інноваційні підходи до процесу спортивного тренування : матеріали регіонального науково-практичного семінару (24 листопада 2023 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2023. – С. 102-106
 2. Сапрун С. Теоретико-організаційні основи інтеграції секції футболу у загальноосвітні навчальні заклади / С. Сапрун, С. Корнієнко, Ю. Кузь [та ін.] // Теорія і практика фізичної культури і спорту : науково-практичний журнал Університету Григорія Сковороди в Переяславі. – Переяслав : Домбровська Я. М. 2023. – № 1. – С. 103-109. DOI : https://doi.org/10.31470/2786-6424-1/2023-103-109
 3. Ladyka P. USE OF MODERN INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL AND TRAINING PROCESS OF SWIMMERS: INNOVATIONS, CHALLENGES AND PROSPECTS / P. Ladyka, Yu. Kyz // Грааль науки : міжнародний науковий журнал № 28 : за матеріалами I Міжнародної науково-практичної конференції «Science in motion: classic and modern tools and methods in scientific investigations» (9 червня 2023 року) ГО «Європейська наукова платформа» (Вінниця, Україна) ; «International Centre Corporative Management» (Відень, Австрія). 2023. – С. 455-457. DOI : https://doi.org/10.36074/grail-of-science.09.06.2023.76

2022 рік

 1. Кузь Ю. С. Вдосконалення силових якостей плавців різних дистанцій / Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). –Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 109–113.
 2. Сапрун С. Дитячо-юнацький спорт : навчально-методичний посібник / С. Сапрун, Ю. Кузь. – Тернопіль : Вектор, 2022. – 262 с.
 3. Сапрун С. Т. Культурно-мистецькі заходи в програмі Ігор Олімпіад / С. Т. Сапрун, Ю. С. Кузь // Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту учнівської та студентської молоді : матеріали Всеукраїнської наукової конференції (27-28 жовнтя 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 156–160.
 4. Кузь Ю. С. Олімпійська освіта як перспективний напрям підвищення рухової активності підростаючого покоління / Ю. С. Кузь // Олімпійський рух на теренах Західної України – минуле та сьогодення : матеріали регіонального науково - методичного семінару (24-25 лютого 2022 р.). – Тернопіль : ТАЙП, 2022. – С. 40-42
 5. Ладика П. І. Сучасні інформаційні технології у процесі фізичного виховання та спорту / П. І. Ладика, Ю. С. Кузь // Перспективи розвитку фізичної культури і спорту у закладах освіти: матеріали наукової конеренції (м. Луцьк, 19-20 травня 2022 р.). – Луцьк, 2022. – С. 78-80

2021 рік

 1. Ладика П. І. Інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті / П. І. Ладика, Ю. С. Кузь // ΛΌГOΣ : Theoretical and empirical scientific research: concept and trends: of the III International Scientific and Practical Conference (Oxford, December 10, 2021). – Oxford ; Vinnytsia : P. C. Publishing House & European Scientific Platform, 2021. – Vol. 3. – P. 97-99.
 2. Effect of yoga on biological age indicators of 14-15-year-old girls / S. Gumenyuk, I. Sereda, O. Hulka [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2021. – Vol. 21. – P. 2956–2962. – URL. : https://www.scopus.com

2020 рік

 1. Using dance exercises at physical training lessons in the 5-th forms as a mean of versatile development of pupils / V. Naumchuk, I. Mashtaler, O. Sopotnytska, S. Gumenyuk [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 5. – P. 83-90.
 2. Psychomotor development of the middle school age children with hearing impairment in the process of physical education / V. Naumchuk, M. Oliiar, S. Gumenyuk, V. Vykhrushch [et al.] // International journal of applied exercise physiology. – Mazandaran : ESSA, 2020. – Vol. 9, issue 3. – P. 9-20.

2019 рік

 1. Ладика П. Можливості застосування сучасних інформаційних технологій у навчально-виховному процесі з плавання / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали II Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю (18 квітня 2019 р.). – Київ : НУФВСУ, 2019. – С. 235–237.
 2. Гуменюк С. В. Формування системи продуктивного педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури на основі андрагогічних принципів / С. В. Гуменюк, Ю. С. Кузь, С. Т. Сапрун // Influence of scientific achievements in education on the development of modern society : international scientific and practical conference (Vilnius, Lithuania, арril 26-27, 2019). – Vilnius : Baktija Publishing, 2019. – Р. 50–53.
 3. Сапрун С. Т. Загальна фізична підготовка футболістів на різних етапах багаторічної підготовки / С. Т. Сапрун, С. М. Корнієнко, Ю. С. Кузь // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова : збірник наукових праць. Серія №15 : Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ : НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. – Випуск 9 (117) 19. – С. 71–75.
 4. Супрун С. Організаційно-методичні аспекти проведення навчально-тренувальних зборів футболістів різного віку / С. Сапрун, П. Ладика, Ю. Кузь // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 8588.
 5. Кузь Ю. С. Підвищення рухової активності дітей шляхом врахування їх вікових особливостей / Ю. С. Кузь, П. І. Ладика, С. Т. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 2326.
 6. Ладика П. Застосування інформаційних технології в процесі підготовки фахівців з фізичної культури та спорту / П. Ладика, Ю. Кузь, С. Сапрун // Актуальні проблеми розвитку спорту для всіх: досвід, досягнення, тенденції : матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 жовтня 2019 р.). – Тернопіль, 2019. – С. 138141.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах