Web of Science ResearcherID: I-7482-2018

Kruganivska

 

Кандидат сільськогосподарських наук

Доцент кафедри ботаніки та зоології

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

 

 

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2023 рік

 1. Крижановська М. А. Аналіз динаміки народження дітей з аутосомними трисоміями по Хмельницькій області / М. А. Крижановська, О. Ю. Майорова, Н. Я. Голуб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – Т. 83, № 1–2. – С. 37-43. DOI : 10.25128/2078-2357.23.1–2.6
 2. Крижановська М. А. Аналіз фенотипічної структури Leptinotarsa decemlineatа Say за малюнком передньоспинки в умовах Камінь-Каширського району Волинської області / М. А. Крижановська, Т. В. Бусько // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 146-148
 3. Даниляк Б. А. Використання Drosophila melanogaster для вивчення генотоксичного впливу харчових барвників та ароматизаторів / Б. А. Даниляк, Н. В. Мельничук, М. А. Крижановська // Шлях у науку: перші кроки : матеріали ІІ Всеукраїнської конференції. (06 квітня 2023 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В,, 2023. – С. 38-40
 4. Мельничук Н. В. Вплив харчового синтетичного барвника білий на чисельність Drosophila Melanogaster / Н. В. Мельничук, Б. А. Даниляк, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2023 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції присвяченої 100-річчю від дня народження відомої вченої-ботаніка, систематика і флориста, кандидата біологічних наук, доцента, завідувача кафедри ботаніки Шиманської Валентини Омелянівни (11–13 травня 2023 р.). – Тернопіль : Вектор, 2023. – С. 265-267
 5.  Кваліфікаційний іспит з біології, основ здоров’я та методики їх навчання : збірник завдань / Л. Барна, О. Волошин, А. Герц [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 212 с.
 6. Крижановська М. А. Методичні рекомендації для вивчення дисципліни «Генетика популяцій» / М. А. Крижановська. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 39 с.
 7. Нова знахідка сколії-гіганта Megascolia Maculata (Drury, 1773) (Hymenoptera, Scoliidae) у Тернопільській області як свідчення розширення ареалу виду / Г. М. Голіней, В. Б. Різун, Л. О. Шевчик [та ін.] // Наукові записки Державного природознавчого музею. – Львів, 2023. – Вип. 39. – С. 171-180. DOI : https://doi.org/10.36885/nzdpm.2023.39.171-180
 8. Крижановська М. А. Оцінка фенотипічної мінливості малюнка передньоспинки колорадського жука в умовах м. Кам’янка-Бузька Львівської області / М. А. Крижановська, М. З. Прокоп'як, Г. М. Голіней [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Київ, 2023. – Т. 33. – С. 180-186. DOI : https://doi.org/10.7124/FEEO.v33.1589
 9. Гузік У. В. Поширення Hyphantria cunea Drury у Тернопільській області / У. В. Гузік, М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (Біологічні науки). – Херсон, 2023. – Вип. 33. – С. 5-14. DOI : 10.32999/ksu2524-0838/2022-33-1
 10. Крижановська М. А. Робочий зошит для аудиторних та самостійних занять з курсу Генетика з основами еволюції : для студентів спеціальності 014.06. Середня освіта (Хімія) / М. А. Крижановська. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2023. – 69 с.
 11. Behavioural adaptation of domestic animals on the example of different breeds of domestic cat (Felis silvestris catus L., 1758) / L. Shevchyk, I.Grod, N. Kravets [et al.] // Scientific Horizons. - Zhytomyr : Polissia National University, 2023. - Vol. 26, іssue 2. - P. 9-18.  – URL.: https://www.scopus.com

2022 рік

 1. Прокоп'як М. З. Аналіз заселення західним кукурудзяним жуком Хмельницької області / М. З. Прокоп′як, Г. М. Голіней, М. А. Крижановська // Природничий альманах (біологічні науки) : збірник наукових праць. – Херсон : Херсонський державний університет, 2022. – Вип. 32. – С. 37-46.
 2. Флячок А. І. Аналіз фенотипічної структури Leptinotarsa decemlineatа Say за малюнком передньоспинки в умовах м. Кам’янка-Бузька / А. І. Флячок, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 120-123
 3. Бучковська О. О. Вплив ароматизованих нікотиновмісних рідин електронних сигарет на виникнення домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster / О. О. Бучковська, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 26-30
 4. Вплив харчових м’ясних смакоароматичних добавок на виникнення домінантних летальних мутацій у Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як [та ін.] // Фактори експериментальної еволюції організмів: збірник наукових праць. – Київ : Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2022. – Т. 31. – С.147-152.
 5. Крижановська М. А. Генетика. Збірник задач: навчально-методичний посібник (для студентів спеціальності 014.05. Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)) / М. А. Крижановська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – 91 с.
 6. Краснопортко Н. О. Динаміка народження дітей з трисоміями за аутосомами у Хмельницькій області / Н. О. Краснопортко, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання — Ternopil Bioscience – 2022 : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 листопада 2022 р.). – Тернопіль : Вектор, 2022. – C. 68-71
 7. Кременецький період творчості відомого вченого та педагога – Костянтина Адріановича Татаринова / Л. О. Шевчик, Н. Я. Кравець, Г. М. Голіней [та ін.] // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – 2022. – Т. 82, № 3. – С. 66–71.
 8. Голіней Г. М. Матеріали до фауни родини Pieridae (Insecta, Lepidoptera) в областях Західної України / Г. М. Голіней, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська, Н. В. Яворницька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – Вип. 1-2 (82). – С. 21-25. – DOI: doi: 10.25128/2078-2357.22.1-2.3
 9. Нариси фауни Західного Поділля : монографія / Г. М. Голіней, І. М. Грод, Н. Я. Кравець та ін. ; за редакцією Л. О. Шевчик. – Тернопіль : Осадца Ю. В., 2022. – 164 с.
 10. Крижановська І. Ю. Learning.apps – сучасний інструмент вихователя дошкільного закладу в умовах дистанційного навчання / І. Ю. Крижановська, К. Є. Суятинова // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 123–126.

2021 рік

 1. Козбур А. Р. Вивчення дії компонентів фруктового соку на зміну чисельності Drosophila melanogaster / А. Р. Козбур, М. А. Крижановська, Л. С. Дзюрбас  // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 87–89.
 2. Крижановська М. М. Вивчення внутрішньопопуляційного поліморфізму поліморфізмуtrifolium repens l. М. Ланівці в умовах антропогенного навантаження різної інтенсивності / М. М. Крижановська, Н. Я. Голуб, М. З. Прокоп’як, Г. М. Голіней // Фактори експериментальної еволюції організмів. – 2021. – Т. 29. – С. 185–190.
 3. Види підродини Nimphalinae в зоологічних колекціях Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Г. М. Голіней та ін. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – Вип. 1-2 (81). – С. 14–19.
 4.  Крижановська М. А. Генетика. Навчальна практика : навальний посібник / М. А. Крижановська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – 71 с.
 5. Кафедра ботаніки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка: минуле, сьогодення, майбутнє (до 80-річчя заснування: 1940-2020)  : монографія / C. В. Пида, M. M. Барна, Л. С. Барна [та ін.]. – Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2021. – 416 с.
 6. Лікарські рослини родини asteraceae у флорі Голицького ботанічного заказника загальнодержавного значення / М. З. Прокоп’як, В. М. Яворська, О. Ю. Майорова,  Р. Л. Яворівський, М. А. Крижановська // Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво – 2021 : збірник тез доповідей XXIV Міжнародної науково-практичної конференції, (Харків, 29-30 квітня 2021 року). – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2021. – С. 66–69.
 7. Мацюк В. М. Сучасні цифрові технології як засіб реалізації навчальних проєктів у закладах середньої освіти в контексті методичної підготовки майбутніх учителів фізики / В. М. Мацюк, Крижановський С. Ю. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 54–57.
 8.  Природно-заповідний фонд Хмельницької області в контексті формування Смарагдової мережі / О. Ю. Майорова, І. І. Ковальчук, М. З. Прокоп’як, М. А. Крижановська // Людина та довкілля. Проблеми неоекології. – Харків : Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна, 2021. – Вип. 35. – С. 131–139.
 9. Славута А. І. Вплив нітрозоетилсечовини на тривалість життя у Drosophila melanogaster / А. І. Славута, М. А. Крижановська, Н. Я. Голуб // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2021 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю кафедри загальної біології та методики навчання природничих дисциплін і 100-річчю від дня народження доктора біологічних наук, професора Шуста Івана Васильовича. – Тернопіль : Вектор, 2021. – С. 150–152.

2020 рік

 1. Копитчак І. М. Вивчення генотоксичного впливу ароматичної заправки «strawberry» на проростання насіння цибулі ріпчастої / І. М. Копитчак, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка (22-23 травня 2020 р., м.Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 72–75.
 2. Кравчук Н. В. Вивчення внутрішньовидового поліморфізму у конюшини білої на території м. Ланівці / Н. В. Кравчук, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання – Ternopil Bioscience – 2020 : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 80-річчю хіміко-біологічного факультету Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. (22-23 травня 2020 р., Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 75–79.
 3. Славута А. І. Фенотиповий поліморфізм популяції колорадського жука leptinotarsa decemlineata say А. І. Славута, М. А. Крижановська // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 56-58.
 4. Козбур А. Р. Вивчення можливого генотоксичного впливу на живі організми консервованих соків промислового виробництва / А. Р. Козбур, М. А. Крижановська // Шлях у науку: перші кроки : Матеріали всеукраїнської конференції (27 травня 2020 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2020. – С. 88-90.
 5. Крижановська М. А. Зміна чисельності Drosophila melanogaster на фоні використання кондитерського ароматизатора «Ванілін») / М. А. Крижановська, Н. Я. Голуб // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – Вип. № 1-2 (79). – C. 68–73.
 6. Крижановська М. А. Робочий зошит для лабораторних занять та самостійної роботи. Генетика з основами селекції  : для студентів спеціальності 014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини / М. А. Крижановська. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – 84 с.

2019 рік

 1. Крижановська М. А. Вплив ароматизаторів м’ясних продуктів харчування на чисельність Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, Ю. Р. Бевсюк // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 травня 2019 р.). – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 18–20.
 2. Крижанівська М. Вивчення особливості розповсюдження забарвлення шерсті та структури шерстяного покриву у популяції Felix catus в межах Хмельницької та Тернопільської областей / М. Крижанівська, О. Пилипчук // Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (31 травня 2019 р.). – Переяслав Хмельницький, 2019. – Вип. 47. – С. 20–23.
 3. Крижановська М. А. Вивчення дії ароматизованих заправок електронних сигарет на порушення ембріонального розвитку у Drosophila melanogaster М. А. Крижановська, Ю. Р. Бевсюк // Біологічні дослідження – 2019 : збірник наукових праць. – Житомир, 2019. – С. 5053.
 4. Крижановська М. А. Зміна чисельності Drosophila melanogaster на фоні використання синтетичних кондитерських ароматизаторів / М. А. Крижановська, А. І. Флячок // Матеріали наукових читань, присвячених 120-річчю відкриття подвійного запліднення у покритонасінних рослин професором університету святого Володимира С. Г. Навашиним, Тернопіль, 06-07 лютого 2019 р. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 154–157.
 5. Крижановська М. А. Аналіз популяцій Felix catus L. Хмельницької та Тернопільської областей за забарвленням та структурою шерстяного покриву / М. А. Крижановська, О. В. Пилипчук // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 165–168.
 6. Крижановська М. А. Вивчення дії різних доз формальдегіду на чисельність та тривалість життя у Drosophila melanogaster / М. А. Крижановська, С. В. Морикіт, Н. Я. Голуб // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 158–161.
 7. Крижановська М. А. Загальний аналіз народжуваності та захворюваності немовлят у Львівській області / М. А. Крижановська, М. О. Зарицька // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 162–165.
 8. Бевсюк Ю. Р. Вивчення дії ароматизаторів м'ясних продуктів харчування на чисельність Drosophila melanogaster / Ю. Р. Бевсюк, М. А. Крижановська // Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2019 : матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конференції, присвяч. 80-річчю від дня народження д. б. н., проф. Явоненка О. Ф. та 75-річчю від дня народження д. б. н. , проф. Яковенка Б. В., 4–5 лист. 2019 р., Тернопіль. – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 53–55.
 9. Крижановська М. А. Застосування генетичного експерименту на Drosophila melanogaster під час вивчення курсу «Генетика з основами селекції» / М. А. Крижановська, Ю. Р. Бевсюк, В. В. Дудка // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії. Біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : Вектор, 2019. – С. 83–86

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах