Web of Science ResearcherID: I-8059-2018

Kravtcuk

Доцент кафедри математики та методики її навчання

 

Персональні веб–ресурси:

Офіційна сторінка

Наука України 

GoogleАкадемія

ORCID

Web of science

Scopus

 

Бібліографія 

 (статті, монографії, навчальна література, тези конференцій та ін.)

2022 рік

 1. Кравчук В. Р. Інтерактивні завдання з математики для учнів 6 класу / В. Р. Кравчук, К. В. Мельник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 115-117.
 2. Кравчук В. Р. Інтерактивні завдання з математики для учнів 5 класу / В. Р. Кравчук, А. Є. Ситник // Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи : матеріали X Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Тернопіль, 10-11 листопада, 2022). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – C. 118-120.
 3. Кравчук В. Р. Розвиток критичного мислення на уроках математики / В. Р. Кравчук, І. М. Мушко // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції (26-27 травня 2022 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2022. – С. 109-112

2021 рік

 1. Кравчук В. Р. Задачі практичного характеру у підручниках з математики / В. Р. Кравчук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20 травня 2021 р., м. Тернопіль). – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2021. – С. 84–86.
 2. Галан В. Д. Підготовка студентів педагогічних університетів до створення і використання веб-квестів / В. Д. Галан, В. Р. Кравчук, Г. В. Солонецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія : Педагогіка. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка 2021. – № 1. –C. 24–32.

2020 рік

 1. Кравчук В. Р. Математичні моделі та їх роль у формуванні природничої компетентності / Кравчук В. Р. // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (14 травня 2020 р., м. Тернопіль). –Тернопіль, 2020. –С. 49-52.
 2. Кравчук В. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Геометрія. 11 клас. Самостійні та контрольні роботи / В. Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 48 с.
 3. Кравчук В. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Алгебра і початки аналізу. 11 клас. Самостійні та контрольні роботи / В. Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2020. – 48 с.

2019 рік

 1. Кравчук В. Зошит для контролю навчальних досягнень з математики. Алгебра і початки аналізу. 10 клас. Рівень стан-дарту. Самостійні та контрольні роботи / В. Кравчук. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. –  48 с.
 2. Кравчук В. Зошит для контролю навчальних досягнень з мате-матики. Геометрія. 10 клас. Рівень стандарту. Самостійні та контрольні роботи / В. Кравчук. –  Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. –  48 с.
 3. Кравчук В. Р. Задачі математичних олімпіад / В. Р. Кравчук. –  Вид. 2-ге, доповнене. –  Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. –  128 с.
 4. Кравчук В. Р. Роль математики у формуванні природничої компетентності / В. Р. Кравчук // Підготовка майбутніх учителів фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (20-21 травня 2019 р., м. Тернопіль). – Тернопіль, 2019.  – С. 234237.

Ресурси ТНПУ

Міністерство освіти і науки України

Разумков центр

Партнери

Ми в соціальних мережах